Данъчните престъпления са станали абсолютен хит

Заради честите кадрови и законови промени институциите не могат ефективно да се борят с икономическите злоупотреби, призна МВР.

Данъчните, митническите и престъпленията във финансово-кредитната система са основните прояви на организираните банди у нас. Институциите не успяват да организират ефективна съпротива срещу тази престъпност, като причината за тяхната безпомощност са постоянните законодателни и кадрови промени. Това става ясно от отчета на МВР за първите шест месеца на 2014 г.

„Продължаващите реформи в сектора за сигурност и в областта на контрола по спазване на фискалната дисциплина все още затрудняват интегритета между отделните държавни органи за решително и ефективно противодействие“, пише в отчета. От него става ясно още, че данъчните престъпления не са най-масовите, но за сметка на това са най-приоритетни за организираната престъпност вероятно защото от тях печалбата е най-голяма.

Едва 10% от всички 56 918 престъпления са квалифицирани като „икономически“, но „основните проявления на организираната престъпност са в сферите на престъпленията с пряко отражение върху фиска – данъчни, митнически и във финансово-кредитната система“.

Прокуратурата също не може да се похвали с особени успехи в борбата с данъчните престъпления, става ясно от доклада й за 2013 г. Държавното обвинение е постигнало 113 ефективни присъди и 1369 условни. На пробация са осъдени 142 души, а на глоба 309 души. В същото време от прокуратурата са записали, че само разследванията за измами с ДДС са 5175. В тази статистика обаче се отчита спад на тези престъпления.

Факт е, че през последната година правителството на Пламен Орешарски направи поредица от неудачни кадрови промени в Агенция „Митници“, които се отразиха на работата й. От близо година митниците нямат зам.-директор, отговарящ за митническото разузнаване, което е ключово за борбата с контрабандата.

В началото на миналата година на поста бе назначен Румен Данов. Той обаче се задържа там само месец и бе уволнен от премиера Пламен Орешарски, който обясни, че „информацията, която има при мен за него, не е благоприятна“.

После на негово място бе назначен Николай Попов, който обаче се оказа с отнет през 2009 г. допуск до класифицирана информация заради ненадеждност. Тогава проверка на ДАНС показа, че са налице данни за укриване или даване на невярна информация от Попов, както и факти и обстоятелства, които биха дали възможност за изнудването му. Тъй като без допуск Попов не може да бъде зам.-директор на митниците, той бе преназначен за съветник на финансовия министър Петър Чобанов. Твърди се, че продължава дистанционно да управлява този ресор в Агенция „Митници“ и затова не се назначава титуляр.

Още през юли 2013 г. депутатът от БСП и бивш зам.-министър на финансите Георги Кадиев постави остро въпроса на Петър Чобанов.

„Агенция „Митници“ няма нито един зам.-директор с изключение на настоящия, който е и.д. директор. Как точно работи тази агенция, не ми е ясно. Там няма зам.-директор по митническо разузнаване и разследване. Как се бори с контрабандата, на мен не ми е ясно. Кога ще станат тези неща? Как ще изпълняваме приходи? За НАП да не говорим – „давам ви Койка, вземам Галя“. Това е политиката, която се прави в НАП в момента. Нищо и половина“, коментира Кадиев.

През май тази година той изчисли, че 30% от горивата в България са контрабандни. А сегашната актуализация на бюджета потвърждава прогнозите му – една от основните причини за нея е, че се очаква митниците да не изпълнят очакваните приходи с около 500 млн. лева.

При данъчните тази година действат две ключови законови промени, от които се очакват големи приходи – въведено бе обратно начисляване на ДДС и фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск. Правителството планира до края на годината от тях да постъпят общо 600 млн. лв.

През юни зам.-министърът на финансите Людмила Петкова бе оптимистично настроена. „Положителният ефект при първата мярка се изчислява на около 25 млн. лв. на месец, като очакванията за цялата година са за 400 млн. лева“, каза тя.

По отношение на фискалния контрол Петкова каза, че за първите пет месеца на 2014 г. са проверени около 500 хил. тона рискови стоки, проверяват се всички транспортни средства до ГКПП-та с Гърция и Румъния и предстои откриването на няколко нови фискални пункта на пристанищата във Варна и Бургас.

„Допълнителни усилия се полагат при осъществяване на контрол върху всички транспортни средства, с които се превозват зърнени и технически култури. Като резултат от всички предприети действия се надяваме показателят ДДС на индекса значително да се подобри и при изчисляването му за 2014 г. негативната тенденция да се обърне“, заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Прогнозата й доста се различава от констатациите в отчета на МВР.

Източник: pariteni.bg

Зачитане на неплатен отпуск за трудов стаж

Зачитане на неплатен отпуск за трудов стаж

Отговаря Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика

   Служителка ползва непрекъснат неплатен отпуск от 01.04.2013 г. до 31.03.2014 г. Колко трудов стаж ще й бъде зачетен за този период?

   В съответствие с чл. 160, ал. 5 от КТ неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни – само ако това е предвидено в този кодекс, в друг закон или в акт на Министерския съвет. Следователно когато неплатеният отпуск по чл. 160 от КТ се ползва през две календарни години, за всяка от тях за трудов стаж ще се зачетат по 30 работни дни, или общо 60 работни дни.

Дупката в данъците отива към 1,5 млрд. лева, най-големият проблем е с ДДС

Най-големият проблем е с ДДС

Изоставането в събираемостта на данъците не се е подобрило през юни, става ясно от месечния бюлетин за изпълнението на бюджета.

Ако темпът на събираемостта от първото шестмесечие остане непроменен до края на годината, има опасност дупката в данъчните приходи да се окаже 1,5 млрд. лв. – 3 пъти повече от неизпълнението през 2013 г.

Депутатите от БСП и ДПС заложиха близо 2 млрд. лв. повече данъчно-осигурителни приходи в бюджет 2014 в сравнение със събраното през предходната година. За първото полугодие обаче са събрани едва 235 млн. лв. отгоре.

Това означава, че ако събираемостта не се подобри, до края на годината в хазната ще влязат около 500 млн. лв. повече спрямо 2013 г. вместо заложените 2 млрд. лв.

Най-големият проблем е с ДДС. Към края на юни постъпленията от налога са със 152 млн. лв. по-малко в сравнение със същия период на м.г. В същото време в бюджета е заложено да бъдат събрани с 915 млн. лв. повече от 2013 г.

И акцизите са проблем

Проблемно е и изпълнението на акцизите. До края на юни във фиска са влезли с 29 млн. лв. повече по това перо в сравнение с 2013 г.

До края на годината трябва да бъдат внесени с 322 млн. лв. отгоре. И данък общ доход вероятно ще завърши годината на минус.

Източник: pariteni.bg

Българинът излиза в пенсия още на 56 години

Това показва докладът на НОИ за държавното обществено осигуряване през миналата година.

Много българи продължават да се пенсионират значително по-рано от законово установената възраст за масовия случай. През 2013 г. хората са спирали да работят средно на 56,2 години, показва докладът на НОИ за държавното обществено осигуряване през м.г. Същото е било положението и през 2012 г.

По закон мъжете, работещи труд от масовата трета категория, могат да се пенсионират, ако са навършили 63 години и 8 месеца, а жените – 60 години и 8 месеца. Средната възраст за страната обаче е по-ниска заради облекчените условия за пенсиониране на работещите тежък труд, както и за военни, полицаи и хора с увреждания. През 2013 г. военнослужещите са се пенсионирали средно на 50,5 години, а година по-рано – на 49,7 години.

През м.г. средният размер на пенсията се е повишил номинално с 8,4% и е стигнал 293,96 лв. На над 500 000 души, които са се осигурявали на по-малък от минималния доход, пенсията е приравнена към минималния й размер за м.г. от 150 лв. Това е струвало на НОИ по 16,7 млн. лв. месечно. Около 52 500 души са вземали по-малко, отколкото им се полага, заради тавана на пенсиите, който през 2013 г. беше 770 лв. От ограничаването на дохода им НОИ е спестявал по 10,3 млн. лв. на месец.

През 2013 г. броят на осигурените е бил 2 729 800, което е с 47 600 по-малко от прогнозите. В резултат приходите от осигуровки са били са били с 38 млн. лв. по-малко от планираното и във фондовете на НОИ са постъпили 4,273 млрд. лв.

В същото време обаче о.т разходите за пенсии и обезщетения за майчинство, безработица и болнични са спестени почти 72 млн. лв. Причината е в по-малкото нови пенсионери заради повишените възраст и стаж за пенсия с по 4 месеца от 1 януари 2013 г. В резултат пенсионерите са били с 21 876 по-малко спрямо 2012 г. Инвалидните пенсии обаче продължават, макар и бавно, да растат.

Източник: в. Труд

Забраната за внос на европейски храни в Русия няма да засегне сериозно България

Малка част от износа на България за Русия включва хранителни продукти – едва 6%.

Така че наложеното от Путин ембарго на вноса на месо, риба, млечни продукти, плодове и зеленчуци от страните от ЕС, САЩ, Канада и Австралия няма да се отрази драстично върху българския бизнес.

Въпреки това от браншовите организации съветват фирмите да се преориентират и да потърсят други пазари, като Китай например.

Далеч е времето, когато българският износ за Русия се е формирал основно от хранителни продукти, плодове и зеленчуци. Далеч е и времето, в което България е разчитала предимно на търговията си с Москва.

В момента основната част от износа на страната ни е за Европейския съюз. В Русия пък за миналата година сме изнесли стоки на обща стойност 1 милиард и 120 милиона лева, като те са основно лекарства, машинни елементи, вино, горива и козметика.

Затова и наложеното от Путин хранително ембарго няма да се отрази драматично върху българския бизнес.

Храните имат минимален дял в стокооборота между България и Русия, личи и от данните на българското търговско представителство в Москва.

През 2013 г. той е бил 2,6% от целия износ на този вид стоки. За миналата година за Русия са отпътували български консерви за 14,5 млн. лв., плодове за 11,9 млн. лв., мляко и млечни продукти за 1,9 млн. лв. и зеленчуци за 688 хиляди лева.

През първото полугодие на тази година пък износът на стоки от забранителния списък с храни е едва за малко над 10 милиона лева. Шефът на БТПП Цветан Симеонов прогнозира, че хранителни стоки от ЕС все пак ще достигат до Русия, но по нелегални пътища.

Най-сериозният потърпевш от ембаргото ще бъде Германия. Наложените до момента санкции на Русия са свили износа от Берлин към Москва с над 4 милиарда евро.

Видео: http://www.tvevropa.com/bg/news/economics/view/100784
Телевизия Европа


От вчера Кремъл въведе пълна забрана на вноса на плодове, зеленчуци, говеждо, свинско и птиче месо, риба, мляко и млечни продукти от ЕС, Норвегия, САЩ, Канада и Австралия. Забраната е за срок от 1 година.

НСИ отчете средната заплата за юни 802 лева бруто

Средната брутна месечна работна заплата намалява от април до юни. През април тя е била 834 лв., през май – 816 лв. и през юни – 802 лева.

В края на юни 2014 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 5.2 хил., или с 0.2% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, съобщава Националният статистически институт.

През второто тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо първото тримесечие на 2014 г. с 2.6% и достига 817 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Финансови и застрахователни дейности“- с 9.4%, „Образование“ – със 7.0%, и „Строителство“ – с 5.1%.

През второто тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата нараства с 2.3% спрямо второто тримесечие на 2013 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Добивна промишленост“ – с 8.8%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 6.9%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 5.4%. Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2014 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 1 767 лев; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 596 лев; „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 585 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 566 лева; „Административни и спомагателни дейности“ – 571 лева; „Други дейности“ – 573 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2014 г. в обществения сектор нараства със 7.4%, а в частния сектор -с 0.6%.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2014 г. се увеличават с 84.2 хил., или с 3.8% спрямо края на март 2014 г., като достигат 2.30 милиона, съобщиха от НСИ.

Спрямо края на първото тримесечие на 2014 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 56.5%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 19.3%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7.4%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Образование“- с 2.4%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 21.4 и 16.9%.

В края на юни 2014 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 5.2 хил., или с 0.2% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ – с 15.1 хил., „Строителство“ – с 3.5 хил., и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 2.0 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ – с 11.2%, и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване “ – с 5.3%.

Данъкоплатците в Гърция са "под пара", трябва да се съберат 8 млрд. евро

Истинска „данъчна Голгота“ започна за гърците от края на миналата седмица, тъй като властите изискват от тях да погасяват по един данък на месец. Освен данъци за доходи и имоти годината за гърците трябва да приключи и с плащането на налозите и таксите за автомобилите, като целта е в оставащите пет месеца да бъдат събрани в хазната 8 милиарда евро, пишат вестниците.

Лихви ще текат за тези, които закъснеят и не успеят да си платят навреме данъците. До края на август се очаква около шест милиона данъкоплатци в Гърция да бъдат поканени да си платят първата вноска от новия единен имотен данък.

Според в.“Вима“ от финансовото министерство се изказвали опасения за нов ръст на просрочените дългове на домакинствата към държавата, които счупиха всички рекорди и от края на юни вече възлизат на 67, 25 млрд. евро.

Позовавайки се на германския „Ханделсблат“, гръцкото издание „Нафтемборики“, пише в заглавие, че четирите водещи гръцки банки, които наскоро бяха рекапитализирани, вероятно ще имат нужда от допълнителни капитали.

Германският вестник припомня, че „лошите кредити“ в Гърция вече са достигнали 77 млрд. евро и че банките се страхували от по-нататъшна тежест. Това била причината да се обсъждат различни предложения, като например да бъде извършена „подстрижка“ на необслужваните заеми.

В. „Катимерини“ пък се спира на възможностите за облекчаване на гръцкия държавен дълг. Изданието смята, че Еврозоната обмисля да приложи такъв модел за управление на дълга, така че валутният съюз да запази натиска си върху Атина и тя да бъде държана изкъсо при реализацията на изискваните от нея реформи след края на спасителната програма за Гърция.
 


Източник: БТА, Снимка: архив, Reuters