Счетоводни и данъчни срокове по време на извънредно положение (проект)

В деловодството на Народното събрание са внесени предложенията към Законопроекта за мерките по време на извънредно положение, касаещи счетоводни и данъчни срокове. Предстоят те да бъдат разгледани в ресорните комисии, а в петък законът ще бъде гласува…

НАП публикува информация за упълномощаване и преупълномощаване изцяло по електронен път

По повод на постъпили въпроси относно упълномощаване и преупълномощаване изцяло по електронен път, НАП прави следните уточнения:Упълномощаване на лица, които да извършват правно валидни действия пред НАП, е възможно по електронен път при следните усло…

Работа от вкъщи и гъвкаво работно време като предпазна мярка срещу пандемията COVID-19 препоръчва МТСП

Гъвкавo работно време и дистанционен труд могат да въвеждат работодателите като предпазна мярка за служителите си срещу разпространението на вируса COVID-19. Това са част от препоръките за организиране на работния процес, които Министерството на труда…

Счетоводната общност иска удължаване на сроковете за подаване на данъчни декларации във връзка с пандемията COVID-19

Във връзка със създалите се форсмажорни обстоятелства поради грипната епидемия и пандемията COVID-19, които водят до реална опасност от масово неспазване на законовите срокове за подаване на месечните справки – декларации по чл.125 от ЗДДС и годишните…

С 6 месеца се удължава срокът за СУПТО от Наредба Н-18 съобщи Министерството на финансите след среща с бизнеса

„Аргументите на бизнеса за удължаването на срока за влизане в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на специализираните софтуери за управление на продажбите са чути, съобразявам се и с днешното разпореждане на министър-председателя, затова р…

Промените за онлайн магазините при плащания с карти и пощенски паричен превод (Наредба Н-18)

В Държавен вестник бр. 8 от дата 28.01.2020 г. са публикувани дългоочакваните за електронните магазини промени в Наредба Н-18, които постановяват, че за отчитане на неприсъствените плащания с кредитни и дебитни карти електронният магазин може да не се…

Схеми СУПТО, ЕРП, разносна търговия и възможности за съответствие с Наредба Н-18

В този материал ще откриете схемите на НАП за СУПТО, ЕРП и разносната търговия. Схемите за електронната търговия и варианти за съответствие с Наредба Н-18 можете да откриете тук.Важно: За търговците с ЕРП, за които използването на импортер е невъзможн…

Фактуриране чрез неСУПТО и без нужда от свързване с касовия апарат

След промените в Наредба Н-18 за много фирми възникнаха въпросите: „Трябва ли задължително да инсталирам СУПТО в обекта си, щом ползвам касов апарат? И кога един софтуер за фактуриране не е СУПТО?“В свои разяснения (например публикуваното тук) НАП под…

Електронните магазини, СУПТО, срокове и схеми за съответствие с Наредба Н-18

Най-честият въпрос за онлайн магазините, който получаваме в последните седмици е: "Какво да правим при електронен магазин, използващ пощенски паричен превод за разплащане и физически магазин с касов апарат?"Няма съмнение, че класическият сай…

ГФО на микро акционерните дружества вече не подлежат на задължителен одит

Годишните финансови отчети на акционерните дружества (АД) и командитните дружества с акции (КАД), които са микропредприятия, вече не подлежат на задължителен независим одит от регистрирани одитори. Поправката в чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводствот…