Министерството на финансите подготвя промени за отмяна на СУПТО

Министерството на финансите съобщи, че връзка с обществения отзвук, възникнал в резултат на въвеждането на изискванията за отчитане на продажби чрез СУПТО и множеството сигнали за увеличаване на административната тежест и разходите за бизнеса, които т…

ДАНС публикува примерни правила за счетоводните кантори срещу прането на пари

На сайта на ДАНС са публикувани примерни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по отношение дейността на лицата по чл. 4, т. 13 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Това са лицат…

Софтуерите за управление на продажбите (СУПТО) се въвеждат до 31.12.2020 г.

Публикуван е проект за промени в Наредба Н-18. В него се предлага удължаване на срока, в който ползвателите на софтуер за управление на продажбите (СУПТО) да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18 до края на 2020 г. Досега…

Публикуване на ГФО в сайта КиК Инфо

Чрез новата ни услуга можете много бързо и лесно, спазвайки законовите изисквания, да публикувате в нашия сайт:• ГФО на предприятията по чл. 38, ал. 1 , т. 3 от ЗСч или• Декларация за неосъществяване на дейност от предприятията по чл. 38, ал. 9, т. 2,…

Публикувано е ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации по схемата 60/40

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 55от      30 март       2020 годинаЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИ С ЦЕЛ ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕ…

Правителството прие постановлението за изплащане на компенсации 60/40 за запазване на заетостта

Правителството прие постановление за изплащане на компенсации за запазване на заетостта в засегнатите от извънредното положение предприятия.Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет проведоха чрез видеоконферентна връзка и…

Изчисления по предложените компенсации за работодатели в размер на 60% от заплатите на неуволнени служители

Със Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и допълнение в Кодекса на задължителното осигуряване се предвижда изплащане на компенсации на някои работодатели, преуст…

НСИ удължава сроковете за подаване на годишните отчети за дейността за 2019 година

Във връзка с приетия от 44-тото Народно събрание „Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.“ (обн. ДВ бр.28 от 24.03.2020 г.), Националният статистически институт Ви ин…

Важно уточнение за поредността на погасяването на задълженията към НАП

Във връзка със запитвания в групата ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ за поредността на погашенията на задълженията към НАП, г-н Росен Бъчваров направи следните уточнения:Редът за погасяване на задължения, регламентиран в чл.169 от ДОПК не е променен. …

Важни законови промени за работодателите във връзка с извънредното положение

В Държавен вестник бр. 28 от 24.3.2020 г. е публикуван Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИЗ) Наред с удължаването на сроковете по годишното счетоводни пр…