Публикуване на ГФО в сайта КиК Инфо

Чрез новата ни услуга можете много бързо и лесно, спазвайки законовите изисквания, да публикувате в нашия сайт:• ГФО на предприятията по чл. 38, ал. 1 , т. 3 от ЗСч или• Декларация за неосъществяване на дейност от предприятията по чл. 38, ал. 9, т. 2,…