Публикувано е ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации по схемата 60/40

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 55от      30 март       2020 годинаЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИ С ЦЕЛ ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕ…

Правителството прие постановлението за изплащане на компенсации 60/40 за запазване на заетостта

Правителството прие постановление за изплащане на компенсации за запазване на заетостта в засегнатите от извънредното положение предприятия.Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет проведоха чрез видеоконферентна връзка и…

Изчисления по предложените компенсации за работодатели в размер на 60% от заплатите на неуволнени служители

Със Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и допълнение в Кодекса на задължителното осигуряване се предвижда изплащане на компенсации на някои работодатели, преуст…

НСИ удължава сроковете за подаване на годишните отчети за дейността за 2019 година

Във връзка с приетия от 44-тото Народно събрание „Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.“ (обн. ДВ бр.28 от 24.03.2020 г.), Националният статистически институт Ви ин…

Важно уточнение за поредността на погасяването на задълженията към НАП

Във връзка със запитвания в групата ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ за поредността на погашенията на задълженията към НАП, г-н Росен Бъчваров направи следните уточнения:Редът за погасяване на задължения, регламентиран в чл.169 от ДОПК не е променен. …

Важни законови промени за работодателите във връзка с извънредното положение

В Държавен вестник бр. 28 от 24.3.2020 г. е публикуван Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИЗ) Наред с удължаването на сроковете по годишното счетоводни пр…

Удължените срокове по годишното счетоводно приключване са публикувани в Държавен вестник

В Държавен вестник бр. 28 от 24.3.2020 г. е публикуван Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. С него се удължават счетоводни и данъчни срокове по годишното счетово…

Отпадна предложението за авансовото облагане на печалбите от 2020 г. на база на печалбите от 2018 г.

На днешното заседание в правна комисия Менда Стоянова оттегли предложението си за авансово облагане на печалбата за януари-юни 2020 на база ½ от печалбата от 2018 г. Предложението бе направено към Законопроекта за мерките по време на извънредното поло…

Несъобразени утежнения за бизнеса се предлагат в Закона за мерките по време на извънредното положение

Вчера в края на работния ден група депутати от ГЕРБ са внесли предложения към Законопроекта за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание, с входящ номер 054-04-67 от 18.03.2020 г. (тук).В не…

Счетоводни и данъчни срокове по време на извънредно положение (проект)

В деловодството на Народното събрание са внесени предложенията към Законопроекта за мерките по време на извънредно положение, касаещи счетоводни и данъчни срокове. Предстоят те да бъдат разгледани в ресорните комисии, а в петък законът ще бъде гласува…