С 6 месеца се удължава срокът за СУПТО от Наредба Н-18 съобщи Министерството на финансите след среща с бизнеса

„Аргументите на бизнеса за удължаването на срока за влизане в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на специализираните софтуери за управление на продажбите са чути, съобразявам се и с днешното разпореждане на министър-председателя, затова р…

Промените за онлайн магазините при плащания с карти и пощенски паричен превод (Наредба Н-18)

В Държавен вестник бр. 8 от дата 28.01.2020 г. са публикувани дългоочакваните за електронните магазини промени в Наредба Н-18, които постановяват, че за отчитане на неприсъствените плащания с кредитни и дебитни карти електронният магазин може да не се…

Схеми СУПТО, ЕРП, разносна търговия и възможности за съответствие с Наредба Н-18

В този материал ще откриете схемите на НАП за СУПТО, ЕРП и разносната търговия. Схемите за електронната търговия и варианти за съответствие с Наредба Н-18 можете да откриете тук.Важно: За търговците с ЕРП, за които използването на импортер е невъзможн…

Фактуриране чрез неСУПТО и без нужда от свързване с касовия апарат

След промените в Наредба Н-18 за много фирми възникнаха въпросите: „Трябва ли задължително да инсталирам СУПТО в обекта си, щом ползвам касов апарат? И кога един софтуер за фактуриране не е СУПТО?“В свои разяснения (например публикуваното тук) НАП под…

Електронните магазини, СУПТО, срокове и схеми за съответствие с Наредба Н-18

Най-честият въпрос за онлайн магазините, който получаваме в последните седмици е: "Какво да правим при електронен магазин, използващ пощенски паричен превод за разплащане и физически магазин с касов апарат?"Няма съмнение, че класическият сай…

ГФО на микро акционерните дружества вече не подлежат на задължителен одит

Годишните финансови отчети на акционерните дружества (АД) и командитните дружества с акции (КАД), които са микропредприятия, вече не подлежат на задължителен независим одит от регистрирани одитори. Поправката в чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводствот…

Указание на НАП относно свързаните фирми с еднородна дейност в един обект и задължителната регистрация по ЗДДС

След разразилите се дискусии след семинара на НАП за последователно, паралелното и едновременно извършване на еднородна дейност от свързани фирми в един обект, НАП издаде указание, с което прави опит да разясни при какви условия свързани фирми с едно…

Безплатно: Чек лист Приключване 2019 и Срокове 2020

Да започнем годината и годишното счетоводно приключване на една добра и сигурна платформа. А това за нас, счетоводителите, означава да предвидим всяка стъпка, всяка процедура и всеки срок. Как можем да помогнем?» Чрез актуализираното безплатно приложе…