2020: Осигуровки, МОД, ТЗПБ, обезщетения

Публикувани са законите за бюджетите на ДОО и НЗОК. Обобщаваме основните данни по осигуряването за 2020 г. Виж и Осигуровки и данъци 2020 (таблица).Увеличава се размера на минималната работна заплата за страната (МРЗ) на 610 лв. Очаква се официалното …

За новата задължителна регистрация по ДДС при еднородна дейност в един обект през две или повече свързани фирми

Какви са промените накратко?Съгласно новата ал. 10 на чл. 96 от ЗДДС от 01.01.2020 г. е налице условие за задължителна регистрация по закона в 7 дневен срок при надхвърляне на оборота за регистрация и в следния случай:  При последователното извър…

Календар за 2020 с работните, почивните и празничните дни

Новият календар за 2020 г. с работните и почивните дни е публикуван в сайта. Годината ще има 250 работни дни, които стандартно са 2000 работни часа. Почивни ще бъдат 116 дни. Правило за определяне на почивните дни: Когато официалните празници, с изклю…

Публикувани са промените в данъчното законодателство за 2020 г.

В ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с преходни разпоредби на който са въведени промени и в останалите данъчни закони,  в сила от 01. 01.2020 г., а именно:Закон…

На 13 декември: Безплатен семинар на НАП за данъците, осигуряването и изискванията в Наредба Н-18 за 2020 г.

За поредна година НАП организира безплатен годишен семинар. Темата на събитието са промените в данъчното и осигурителното законодателство за 2020 г., изисквания и крайни срокове към бизнеса, регламентирани в Наредба Н-18.В събитието участие ще вземат …

Срок: До 16 декември променяме авансовия корпоративен данък за 2019 г. без лихви

Полезно: Калкулатор при промяна на авансови вноски по ЗКПО. До 15-ти декември се внася последната месечна или тримесечна авансова вноска за корпоративен данък за 2019 г. Същевременно това е последният срок, в който фирмите имат възможност да направят …

Актуализация в сметка за изплатени суми и служебни бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ

В бр. 94 на ДВ от 29.11. 2019 г. (Неофициален раздел) на стр. 120 е обнародвана Заповед № ЗМФ-996 от 13.11.2019 г. на министъра на финансите, с която се утвърждават нови образци на сметка за изплатени суми и на служебни бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ.От д…