Важни крайни срокове по Наредба Н-18 след последните промени

Съгласно последните промени в Наредба №Н-18/2006 г., обнародвани в Държавен вестник, брой 75/24.09.2019 г., всички търговци, използващи софтуер за управление на продажбите – независимо дали са или не са регистрирани по ЗДДС, трябва да сменят или модиф…

НАП с нова порция въпроси и отговори за СУПТО, актуални към 02.09.2019 г.

На страницата са публикувани нови въпроси и отговори, касаещи СУПТО, актуални към 02.09.2019 г. По-долу можете да се запознаете с тях.І. Фактическа обстановка и въпроси:„………..“ ЕООД е специализирано счетоводно предприятие по смисъла на Закона за счето…

НАП пусна приложението, което информира какви лични данни са изтекли

Вече е достъпно приложението, чрез което всеки гражданин може да разбере какви негови лични данни са били неправомерно разпространени, вследствие на хакерската атака през юли. Електронната услугата е качена в специално разработен сайт,  чрез койт…

Министерство на финансите предлага мерки срещу избягване на регистрацията по ЗДДС

МФ публикува предложенията си за промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2020 г. Проектът предвижда изменения в ЗДДС, така че при последователно извършване на еднородна дейност от две или повече свързани или привидно несвързани лица в ед…

Предложения за промени в данъчното и счетоводното законодателство от 01.01.2020 г.

Министерството на финансите публикува проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Проектът е изготвен във връзка с необходимостта от пълно въвеждане в националното данъчно законодателство на Директива (ЕС)…