Публикувани са новите промени в Наредба Н-18

Днес в бр. 26 от 29.03.2019 г. на Държавен вестник са публикувани промени в Наредба Н-18 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изиск¬вания към л…

НАП: Електронен магазин, който не е задължен да издава на фискален бон, не е задължен да се обявява в НАП

В системата “Въпроси и отговори” на НАП е публикувано становище Изх. №: 201553 от 20.02.2019 г., в което в отговор на шести въпрос (първи вариант) се посочва, че:1) Лице, което извършва продажби чрез електронен магазин, но не приема плащания, за които…

НАП: Фактуриране при договор за счетоводно обслужване, плащане в брой и СУПТО

В системата “Въпроси и отговори” на НАП е публикуван отговор Изх. №: 3_140/21.01.2019 на запитване, в който накратко се посочва, че:Доставките по предоставения договор за счетоводното обслужване са с непрекъснато изпълнение. В случая е договорено месе…