Клубна сбирка на АССП на тема „GDPR в счетоводно предприятие“

Съобщение от Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия:Уважаеми колеги, Организираме клубна сбирка на тема: „GDPR в счетоводно предприятие (дискусия)“ Модератор и водещ: г-жа Десислава Тортопова – председател на УС на АССПАкценти:• Пра…

Разяснение на МФ относно публикуването на годишните финансови отчети за 2017 г.

Министерството на финансите публикува разяснение за публичността на финансовите отчети на предприятията за 2017 г. ПУБЛИЧНОСТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ЗА 2017 Г. От началото на 2018 г. са в сила изменения и допълнения в Закона за счетоводството (ЗСч), ко…