Допълнително споразумение или заповед след увеличението на МРЗ от 01.01.2018 г.

От 1 януари минималната работна заплата (МРЗ) за страната се увеличава от 460 лв. на 510 лв. Размерът на МРЗ се повишава с 10,9%. Увеличението е публикувано в Държавен вестник, брой 102 от 22.12.2017 г., чрез Постановление № 316 от 20 декември 2017 г….

Няколко нови счетоводни срока от 01.01.2018 г.

Решихме да обобщим няколко новости, свързани със сроковете от 01.01.2018 г.До 31 януари   Отстъпката по данъка за довнасяне на физическите лица по годишната данъчна декларация вече ще се ползва до 31 януари. Лицата, които подадат годишната данъчн…

Направи Коледен подарък и за своя бизнес с – 60% от едномесечния план!

Направи Коледен подарък и за своя бизнес! само сега – 60% от eдномесечния план Вземи сега » Побързай, офертата е валидна само до Коледа!Ако все още не сте се убедили в полезността от пълен достъп в КиК Инфо, сега можете да тествате с остъпка от – 60…

Как ще се осигуряваме през 2018 г. (систематизирано)

Увеличава се осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с общо един процент, разпределен както следва: 0.56% за работодателя и 0.46% за работника. Увеличава съответно размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” на морските лица. Останалите осигурит…

ЮЛНЦ са задължени да се пререгистрират и електронно

От 1 януари 2018 г. Агенция по вписванията ще администрира Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.Към Търговския регистър ще бъдат добавени нови функционалности, чрез които ЮЛНЦ ще могат да подават документи. Регистърът ще бъде обща електрон…

Калкулатор: Слаба капитализация по ЗКПО

Калкулатор: Слаба капитализация по ЗКПО Данъчното регулиране на слабата капитализация се изразява в това, че част или всички лихвени разходи на дадено предприятие не се признават за данъчен разход в годината на отчитането и с тях се увеличава счетовод…

НАП с безплатен семинар на тема „Данъци и осигуряване 2018“

На 15 декември (петък) от 10 до 16,00 ч. в зала „Опал“ на хотел „Рамада“ Националната агенция за приходите ще проведе безплатен семинар, посветен на промените в данъчното и осигурително законодателство, които ще влязат в сила от 1 януари 2018 г. Может…

Отговорен ли е счетоводителят за данъчни и осигурителни задължения на фирмата?

адв. Зорница Димитрова от Balkan Tax Consult за промените в чл. 19 от ДОПК В Държавен вестник, бр. 63 от 4 август 2017 г. са обнародвани редица промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. С настоящето становище на вашето внимание ще пре…

Публикувани са промените в осигуряването за 2018 г.

В ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г. са обнародвани и Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. и Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. , с преходни и заключителни разпоредби на който са направени промени и в Кодек…

Пренасяне на данъчна загуба от източник в страната

Калкулатор: Пренасяне на данъчна загуба по ЗКПОДанъчно задължените лица имат право да пренасят данъчната загуба, формирана по реда на глава единадесета от ЗКПО. Когато данъчно задължено лице е избрало да пренася данъчната загуба, тя задължително се пр…