Нови изчисления на запорите върху заплати и пенсии по ГПК от ноември 2017

Ново: Калкулатор: Изчисление на запор по чл. 446 от ГПК Изменени са критериите за определяне на размерите на удръжките по наложени запори върху доходи чрез промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), публикувани в ДВ бр. 86, от дата 27.10.2017 г.С…

Черен петък идва с – 50% от тримесечния план!

Black Friday – Cyber Monday – 50% от тримесечния план Вземи СЕГА » Побързай! Офертата е валидна от 24.11.2017 (петък) до 27.11.2017 (понеделник)! Заяви своя план от тук kik infoПо-бързо. По-удобно. По-сигурно.*Хиляди счетоводители се абонираха и еже…

Плащанията в брой остават до 10 000 лева

Парламентът отхвърли идеята те да бъдат ограничени до 5000 лева.  Максималният размер на плащанията в брой остава до 10 000 лева. Това решиха депутатите, като приеха на второ четене промени в Закона за данък върху добавената стойност. Със 101 гла…

По-лесно удостоверяване за липса на задължения към НАП, Митници и общините

С изменения и допълнения в ДОПК, се прецизира разпоредбата на чл. 87, ал. 11 от ДОПК. За целите на комплексното административно обслужване от 01.01.2018 г. освен НАП, но и Агенция „Митници“ и общините също ще предоставят служебно по електронен път инф…

При регистрация на фирма в ТР ще може да се заявява и регистрация по ЗДДС

От 01.01.2019 г. при първоначално заявяване за вписване пред Агенцията по вписванията фирмите ще могат едновременно с това да упражнят и правото си за доброволна регистрация по ЗДДС. Регистрацията по ЗДДС в този случай се извършва по облекчена админис…

НАП обещава: Без ревизия на фирмите, сами признали за отклонения в касовата си наличност до края на 2017 г.

НАП обещава, че до края на 2017 г. всяко лице, което доброволно признае допуснати счетоводни и данъчни отклонения при касовата си наличност, ще получи възможност за корекция на вече подадени данни без да му бъде възлагана проверка или ревизия. През сл…

Ново в ЗДДС: Отпада изготвянето на регистрационен опис на наличните активи

Отпада изискването за изготвяне и подаване на регистрационния опис по образец на наличните активи от регистрираните по ЗДДС лица.  До момента ЗДДС предвижда към датата на регистрация лицето да изготвя регистрационен опис по образец за активите по…

Без данъчни декларации за неработещите фирми, но ще декларират това в ТР

Годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството. Това предвижда изменението на чл. 92, ал. 4 от ЗКПО. Разпоредба…

Публикувани са промени в ДОПК, ЗДДС, ЗКПО, ЗСч, ЗМДТ и др.

В брой: 92 на ДВ, от дата 17.11.2017 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с който се правят изменения и допълнения и в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавенат…

Мерки за счетоводителите срещу хакерски атаки и компютърни вируси

Тази седмица за пореден път сме подложени на хакерски атаки чрез имейли. Този път атакуващите използват името на известна фирма за бързи кредити. Имейлът е на български език и звучи сравнително достоверно, подтиквайки да отворите прикачен файл, който …