МФ предлага няколко промени с цел намаляване на административната тежест

Фирмите без дейност – без годишна данъчна декларация и без обявяване на ГФО, доброволна регистрация по ЗДДС при първоначална регистрация в Агенцията по вписванията са само част от предложенията.Тази седмица Министерството на финансите публикува за общ…