АССП се разраства и планира членство и за физически лица

През изминалите няколко години Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) направи редица постъпки, за да защити счетоводната професия и да подобри функционирането на регулаторния механизъм в редица данъчни закони. Членове на АССП внесоха предложения за законодателни промени и становища относно новия Закон за счетоводството, участваха в Работната група към Министерство на финансите по транспониране на новата счетоводна директива, участваха в заседания на Комисията по „Бюджет и финанси” към Народното събрание във връзка с предложения за изменения в ДОПК, както и в срещите с парламентарните групи в Народното събрание, във връзка с предложени изменения в Закона за адвокатурата.

АССП се превръща в търсена браншова организация с ясни и принципни становища относно данъчно-счетоводните нормативни актове, както от страна на държавата, така и от редица медии.

"Нашата цел е да достигнем до повече съмишленици, които да станат наши членове, така че АССП да бъде проводник на много конструктивни предложения, да работи в полза на счетоводната професия и гласът на малкия да бъде чут", съобщава АССП.

В момента уставът на Асоциацията предвижда членство за счетоводни предприятия, одиторски предприятия, както и предприятия, извършващи данъчно-счетоводни консултации. На Общото събрание на АССП, което се състоя през изминалата седмица във Велико Търново, членовете на асоциацията обсъдиха отваряне на организацията, така че в нея да могат да членуват и отделни физически лица, които нямат счетоводни предприятия.

АССП отправи призив към счетоводните предприятия в България и организира регулярни срещи в страната: “С удоволствие ви каним да се присъедините към Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия и да дадете нов тласък и защита на своя бизнес.”

Членове на АССП са малки и големи счетоводни фирми от цялата страна. Сред тях са Счетоводна Кантора К и К, Счетоводна практика Актив - гр. Варна, Счетоводна кантора Елвада, Парол-М, Счетоводна Компания Дебал, Четинян и Ко – гр. Пловдив, Генис Консулт, Топик Сервиз АД, Бейкър Тили България и много други. Вижте списъка с членовете на АССП тук.Какво може да предложи АССП?

• Актуална професионална информация
АССП информира своите членове за актуални въпроси; за мнението на теоретиците и решенията на прагматиците; за доволните и недоволните от промените консултанти, за възможностите за развиване на бизнеса.

• Мрежа от колеги и съмишленици с обща цел и общи интереси
През изминалите няколко месеца членове на АССП подготвяха коментари и становища към законопроекти на Министерството на финансите, мотивира предложения за законодателни промени в ЗСч. Плодовете на тази съвместна колегиална работа са налице – всички предложения и критики на АССП по Закона за счетоводството влезе, предложен от МФ, защитаващи интересите на счетоводителите и счетоводните предприятия, са взети под внимание.

• Обучение и участие в семинари на преференциални цени
Възможности за обучение и участие в семинари - регулярни и извънредни, общи или по конкретни въпроси, за консултанти или оперативни специалисти, но винаги практически приложими и с преференциални цени за своите членове.

• Срещи в различни градове на България на членове, приятели и гости
Традиционни срещи в прекрасни кътчета из цяла България, на които освен членове и техните семейства, присъстват и гости – счетоводни предприятия от региона, проявяващи интерес към дейността на АССП.

За допълнителна информация:
тел: 02/ 980 27 05
e-mail: office@apac-bg.org
лице за контакт: Антония Богданцалиева
Главен секретар на
Асоциация на специализираните
счетоводни предприятия