Европарламентът отново призовава за реформа на корпоративното данъчно облагане

В резолюция, гласувана в сряда, Европейският парламент представя идеите си относно как корпоративното данъчно облагане в Европа да стане по-справедливо. Евродепутатите искат мултинационалните компании да дават отделни финансови отчети за всяка страна, въвеждане на обща, консолидирана данъчна основа, общи определения на данъчните условия и повече прозрачност и отчетност за данъчните сделки на страните от ЕС.
Снимка: Европейски парламент

Резолюцията, изготвена от Елиза Ферейра (С&Д, Португалия) и Михаел Тойрер (АЛДЕ, Германия), беше приета с 508 гласа „за“, 108 „против“ и 85 „въздържал се“, съобщава пресслужбата на ЕП.
 
Специалната комисия на ЕП разгледа твърдения, че някои страни в ЕС дават възможност на компании да намалят общите си данъчни задължения в Европа, като насочат печалбите си към тях. Там те се облагат при преференциални условия или с по-ниски данъчни ставки.

Това помага на „някои страни в ЕС да увеличат собствената си данъчна основа за сметка на техните европейски партньори и с отрицателни последствия за обществото като цяло“, заявява Михаел Тойрер. „Недостигът на данъчни приходи води до ръст на данъците за други данъкоплатци – работещи на трудов договор, самоосигуряващи се, държавни служители и фирми“, допълва той.

Евродепутатите смятат, че мултинационалните компании следва да плащат данъците си там, където е създадена стойността. Те вярват също така, че днешната данъчна конкуренция е вредна, тъй като води до агресивно данъчно планиране и укриване на данъци без никаква договорена рамка. В допълнение към загубата на постъпления в хазната, също така не е честно големите фирми да не плащат почти никакви данъци върху приходите си, докато малките и средни предприятия, както и гражданите, плащат в пълен размер.

Финансови отчети за всяка страна и обща, консолидирана данъчна основа

Парламентът препоръчва въвеждането на задължителни финансови отчети за мултинационални компании във всяка страна, като тези отчети трябва да включват всички реализирани печалби, платени данъци и получени субсидии. Той настоява и за въвеждането на ясни определения на „икономическо значение“ и други фактори, които са определящи за корпоративните данъци.

Има нужда и от общо разбирателство относно това какво е разрешено по отношение на данъчните споразумения и предварителните споразумения за ценообразуване при трансфери (как се оценяват транзакции в рамките на една и съща компания). Най-добрият начин за постигане на това е чрез слагане на край на преференциалните режими, несъответствията между националните данъчни системи, както и въвеждането на обща европейска консолидирана данъчна основа. Това би елиминирало повечето от факторите, които водят до подкопаването на данъчната база на страните от ЕС.

Прозрачност

Евродепутатите призоваха страните членки систематично да споделят своите данъчни споразумения и друга данъчна информация, която има влияние върху другите страни членки. Те настояват Европейската комисия също да получава тази информация и да има възможност да изпълнява пълноценно своята роля на антимонополен орган, както в случаите със „Старбъкс“ и „Фиат“. През октомври Европейската комисия се произнесе, че Люксембург и Холандия са дали избирателно данъчни облекчения на съответно Фиат и Старбъкс. Това противоречи на европейските правила за отпускането на държавна помощ.

По-добра защита на информаторите

Според текста, вътрешните информатори, чиито разкрития са от обществен интерес, трябва да получават по-добра защита. Той подчертава, че разкритията „Люкслийкс“ бяха направени от разследващи журналисти на основата на информация, предоставена от бивш служител на Голямата четворка (Big Four) Антоан Делтур, който в момента е подсъдим в Люксембург.

Предпазливи реакции от бизнеса и страните-членки

Установяването на контакт с мултинационалните компании за уточняване на фактите относно техните договорености с данъчните власти в отделни държави не беше лесно, посочват двамата депутати. Много от фирмите, поканени да дадат разяснения, отказаха първоначално.

В крайна сметка, представители на компании като Amazon, Facebook, Google, IKEA, банковата група HSBC и други се явиха в ЕП в средата на ноември – дни преди разглеждането на доклада в пленарна зала.

„Можехме да се справим по-добре, ако нямаше силна съпротива от важни фактори, от някои страни-членки и от Комисията. Не можахме да получим много важни документи, а в много други част от информацията не бе достъпна“, посочва Тойрер.

Елиза Ферейра изразява надежда, че скандалът LuxLeaks за данъчните договорености на Люксембург с мултинационални компании и работата на специалната комисия ще доведат до „промени в начина, по който се отнасяме към данъчните въпроси“.

АССП се разраства и планира членство и за физически лица

През изминалите няколко години Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) направи редица постъпки, за да защити счетоводната професия и да подобри функционирането на регулаторния механизъм в редица данъчни закони. Членове на АССП внесоха предложения за законодателни промени и становища относно новия Закон за счетоводството, участваха в Работната група към Министерство на финансите по транспониране на новата счетоводна директива, участваха в заседания на Комисията по „Бюджет и финанси” към Народното събрание във връзка с предложения за изменения в ДОПК, както и в срещите с парламентарните групи в Народното събрание, във връзка с предложени изменения в Закона за адвокатурата.

АССП се превръща в търсена браншова организация с ясни и принципни становища относно данъчно-счетоводните нормативни актове, както от страна на държавата, така и от редица медии.

„Нашата цел е да достигнем до повече съмишленици, които да станат наши членове, така че АССП да бъде проводник на много конструктивни предложения, да работи в полза на счетоводната професия и гласът на малкия да бъде чут“, съобщава АССП.

В момента уставът на Асоциацията предвижда членство за счетоводни предприятия, одиторски предприятия, както и предприятия, извършващи данъчно-счетоводни консултации. На Общото събрание на АССП, което се състоя през изминалата седмица във Велико Търново, членовете на асоциацията обсъдиха отваряне на организацията, така че в нея да могат да членуват и отделни физически лица, които нямат счетоводни предприятия.

АССП отправи призив към счетоводните предприятия в България и организира регулярни срещи в страната: “С удоволствие ви каним да се присъедините към Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия и да дадете нов тласък и защита на своя бизнес.”

Членове на АССП са малки и големи счетоводни фирми от цялата страна. Сред тях са Счетоводна Кантора К и К, Счетоводна практика Актив – гр. Варна, Счетоводна кантора Елвада, Парол-М, Счетоводна Компания Дебал, Четинян и Ко – гр. Пловдив, Генис Консулт, Топик Сервиз АД, Бейкър Тили България и много други. Вижте списъка с членовете на АССП тук.

Какво може да предложи АССП?

• Актуална професионална информация
АССП информира своите членове за актуални въпроси; за мнението на теоретиците и решенията на прагматиците; за доволните и недоволните от промените консултанти, за възможностите за развиване на бизнеса.

• Мрежа от колеги и съмишленици с обща цел и общи интереси
През изминалите няколко месеца членове на АССП подготвяха коментари и становища към законопроекти на Министерството на финансите, мотивира предложения за законодателни промени в ЗСч. Плодовете на тази съвместна колегиална работа са налице – всички предложения и критики на АССП по Закона за счетоводството влезе, предложен от МФ, защитаващи интересите на счетоводителите и счетоводните предприятия, са взети под внимание.

• Обучение и участие в семинари на преференциални цени
Възможности за обучение и участие в семинари – регулярни и извънредни, общи или по конкретни въпроси, за консултанти или оперативни специалисти, но винаги практически приложими и с преференциални цени за своите членове.

• Срещи в различни градове на България на членове, приятели и гости
Традиционни срещи в прекрасни кътчета из цяла България, на които освен членове и техните семейства, присъстват и гости – счетоводни предприятия от региона, проявяващи интерес към дейността на АССП.

За допълнителна информация:
тел: 02/ 980 27 05
e-mail: office@apac-bg.org
лице за контакт: Антония Богданцалиева
Главен секретар на
Асоциация на специализираните
счетоводни предприятия

НСИ с ново онлайн приложение за извличане на статистически данни

НСИ завърши изпълнението на проект за изграждане на информационна система за обслужване на граждани и фирми за заявки за статистическа информация.
 
На пресконференция в НСИ бе представена Информационна система „Инфостат”, изградена като единно уеб базирано приложение на английски и български език, за предоставяне на резултати от проведени статистически изследвания от НСИ под формата на справки за потребители.
 
Председателят на НСИ Сергей Цветарски и ръководителят на проекта Диана Янчева, заместник-председател на НСИ, представиха системата. Интерфейсът е разработен така, че да позволява различни видове филтриране, сортиране, подбиране, сравняване на данните, обясниха от разработчика Фадата. Автоматизираното изпълнение на заявките ще спести ресурси и време (предоставянето на данни ще се ускори значително) и ще улесни гражданите и бизнеса, тъй като елиминира по-голямата част от случаите на ходене на място с искане за информация. Фактът, че за повечето от тези справки вече няма да е нужна намесата на служител, а данните ще се извличат моментално, не само съкращава времето, но и намалява вероятността от човешка грешка. Системата ще е полезна на широк кръг потребители: граждани, бизнес, професионални организации, сдружения и асоциации и държавната администрация.

За данни за т. нар. „стандартни статистически показатели“, достъпът се осъществява веднага. Заедно с данните могат да се генерират графики, а системата позволява изтеглянето на статистиките в три често използвани формата – xlsx, csv и pdf.

Наличните данни, от които може да се черпи информация, се базират на резултати от всички проведени статистически изследвания от НСИ. Заявките, които генерира системата, са разделени в три направления:

Статистически данни с безплатен достъп – на потребителите се предоставя достъп до статистически данни и метаданни, включени в Списъка на стандартните статистически показатели, разпространявани от НСИ, по следните теми:
• Бизнес статистика
• Демографска и социална статистика
• Макроикономическа статистика
• Многоотраслова статистика
• Околна среда и енергетика

Статистически данни с платен достъп – на потребителите се предоставя достъп до данни на по-ниски нива (т.е. по-детайлни, по-разбити) след задължителна регистрация с електронен подпис, издаден от оторизирано юридическо лице в България.

Специфични заявки за статистически данни – на потребителите се предоставя възможност да изпращат запитване в свободен текст за изготвяне на информация по зададени от тях специфични изисквания.

Платените услуги се заплащат чрез банков превод, през виртуален POS терминал или през Изипей. Когато потребителят влезе в системата и чрез наличните филтри посочи какви данни желае да получи, системата му предлага цена за услугата. При съгласие той може да продължи процедурата, което означава да потвърди заявката си, да си плати и след това да получи данните.

Информационна система „Инфостат“ е достъпна на сайта на НСИ от 25 ноември 2015 г. на следния линк: https://infostat.nsi.bg/infostat

Проектът стартира на 2 април 2014 г. и приключва на 30 ноември 2015 г. и е с продължителност 20 месеца. Стойността му е 795 000 лева. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Промоционален пакет от издателство "Български законник"

Издателство „Български законник“ обяви, че в отговор на засиленото търсене от читателите си, пуска промоционален пакет, включващ както най-новите негови книги, така и всички актуални печатни и електронни издания, които предлага.

Пакетът се нарича „Сигурно счетоводство“ и включва 7 издания. Книгите „Новият закон за счетоводството – 2016 с цялостен експертен коментар на Иван Симов“ и „Новите счетоводни стандарти – 2016 с цялостен експертен коментар“, едномесечен абонамент за печатните варианти на списание „Български законник“ и вестниците „Седмичен законник“ и „Главен счетоводител“, 30-дневни пароли както за актуалните публикации и архива от 2009 г. насам на zakonnik.bg, така и за счетоводно-правна информационна система „Експертис“ – ekspertis.bg. Промоционалният пакет е на цена от 49 лв. без ДДС, с включена безплатна доставка чрез Български пощи.
 

Цитат

Издателството предлага на всеки, който иска самостоятелно да се увери в качеството на публикуваните статии, безплатен тестови демо-достъп на всички материали.

В началото на следващата година от Български законник подготвят семинар, разглеждащ новите моменти и актуални проблеми по ЗДДС с лектор Мина Янкова, промените в осигурителното законодателство с лектор Аспасия Петкова и новият Закон за счетоводството и промените в ЗКПО с лектор Мина Димитрова. Както всяка година, онези които не са могли да присъстват, след провеждането на семинара ще имат възможност да закупят диск с пълния запис на семинара.

През 2016 г. издателството ще продължи практиката си напълно безплатно за своите абонати да приема конкретни въпроси и спешни счетоводни казуси, на които отговарят експерти и специалисти от съответната област, като Ивайло Кондарев, Бойка Брезоева, Мина Янкова, Стоян Дурин, Даниела Дурина, Христо Досев, Али Вейсел, Мина Димитрова, Аспасия Петкова, Иван Симов, Нели Вангелова, Милена Кирилова, Нина Манолова, Андрей Александров и др.


Рeкламно съобщение от Издателство „Български законник“

Плащания в брой се ограничават до 10 000 лева от 2016 година

Предложението на правителството за намаляване на позволения размер за плащания в брой от 15 000 лв. на 5 000 лв. бе отхвърлено на второ четене в бюджетна комисия в парламента днес.

Все пак комисията реши, че прагът от 15 000 лева за плащания в брой е прекалено висок и гласува ограничаването му до 10 000 лева. Предложението дойде от Реформаторския блок.

В мотивите към предложението си за драстичното намаляване на прага Министерство на финансите посочва, че това е мярка за ограничаване на сивата икономика, а предлаганото допълнително ограничаване на плащанията в брой е в съответствие с наложилата се практика в държавите членки на Европейския съюз, където прагът за ограничаване на плащанията в брой е в диапазон от 2 до 3 хил. евро.

Предстои текстовете да се гласуват на второ четене в НС, заедно с пакета с промени на основните данъчните закони за 2016 година.

Данък “уикенд” бе отхвърлен от Комисията по бюджет и финанси

Споровете около ДДС-то на автомобилите и имотите, използвани за фирмени и лични цели породиха пълен хаос в комисията.

Комисията по бюджет и финанси към парламента отхвърли днес на второ четене предложението на Министерски съвет за 30%-ното орязване на данъчния кредит за служебните коли, използвани и за лични цели. Не бе прието и предложението регистрираните лица да начисляват обратно ДДС за фирмени имоти и автомобили по специална методика, определена на Министъра на финансите, в зависимост от дела на лично ползване.

Текстове породиха хаос и спорове на второ четене в комисия по бюджет и финанси днес. Депутатите от БСП, ДПС и Патриотичния фронт се обявиха против всички промени в тази част на ЗДДС, а от Реформаторския блок предложиха процента за непризнаване на данъчния кредит да бъде намален от 30% на 10%. За плоска удръжка от данъчния кредит настоя и председателят на комисията Менда Стоянова от ГЕРБ. В крайна сметка комисията отхвърли текстовете за промени в тази част на ЗДДС.

Цитат

Очакванията са НАП да намери друг начин да контролира и санкционира приспадането на ДДС на фирмени активи, ползвани и за лични нужди, тъй като и в сега действащия закон има предвидени текстове за начисляване на ДДС за лична употреба.

Първоначална идеята на Министерство на финансите бе да се начислява ДДС за всички стоки и услуги със стойност над 700 лева, които се ползват едновременно за служебни и лични нужди. Предложеният режим предвиждаше регистрираното по ДДС лице да подава отделна декларация за всеки случай преди използването, на база на методика за пропорционално разпределение на направените преки разходи. След като идеята бе посрещната от множество критики от страна на бизнеса и счетоводителите, в крайна сметка внесените текстове бяха коригирани до някъде. Предвидено бе да се декларират служебните транспортни средства и недвижими имоти със смесено предназначение, които са със стойност над 5000 лв.

Във връзка с желанието на държавата да наложи ограничение за ползването на данъчния кредит за фирмените автомобили законопроектът предвиждаше да се признава само 70% от данъчния кредит за фирмени леки автомобили и разходите по тях, като горива поддръжка и ремонт. (Това не се отнасяше за леките автомобили, в които броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5, за които така или иначе не е налице право на данъчен кредит.) И тъй като европейската ДДС директива не допуска такова ограничаване на данъчния кредит, то правителството възнамеряваше да поиска разрешение от Европейската комисия, и чак след получаването му, измененията в ЗДДС да влязат в сила. Всички тези идеи бяха отхвърлени на днешното заседание на бюджетната комисия.

Комисията отхвърли и въвеждането на данък “градинка”. Предложението за него беше нивите, които се намират в строителните граници на населените места, но още се водят земеделска земя, от догодина да плащат имотен данък. Не бе прието компромисно предложение на шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова данък да има само за нивите с данъчна оценка над 1680 лв. Надделя мнението, че изобщо не трябва да се въвежда такъв налог.

Предстои НС да гласува на второ четене пакета с промените в основните данъчни закони за 2016 година.

Време е да преизчислим авансовите вноски за корпоративен данък за 2015г.

До 15-ти декември се внася последната месечна или тримесечна авансова вноска за корпоративен данък. Същевременно това е последният срок, в който фирмите имат възможност да направят корекция на декларираните от тях авансови вноски за 2015 година, за да не надвнесат ненужно данък или за да не плащат лихви към НАП при определени несъответствия на вноските.

Често в практиката прогнозираните авансови вноски за корпоративен данък по ЗКПО се оказват доста по-високи или по-ниски от дължимия годишен данък. Това може да доведе до начисляване на лихви от страна на НАП или пък до нужда от възстановяване на данък, съпроводено с данъчни ревизии или проверки.

В тази връзка, законодателят е дал възможност на предприятията сами да намаляват или увеличават своите авансови вноски през годината, когато смятат, че те ще се различават значително от дължимия годишен корпоративен данък. Намалението, съответно увеличението на авансовите вноски се ползва след подаването на декларация за промени на авансовите вноски.

Нещо повече, практически предприятията имат възможност да декларират авансови вноски 0.00 лв. за годината и чак до 15-ти декември да направят своята годишна прогноза, като внесат само една авансова вноска. Предимствата при този подход са безспорни:

  • По-точно прогнозиране, защото данъчната печалба до месец ноември е изчислима и известна величина;
  • Реално ще трябва да се прогнозира само печалбата за месец декември;
  • През годината фирмата няма да отделя финансови средства за внасяне на авансови вноски.

Как можем да помогнем?

В помощ при анализът за това каква да бъде прецизираната авансова вноска, ние Ви предлагаме едно от често използваните онлайн приложения в КиК Инфо:
Калкулатор за промяна на авансови вноски по ЗКПО.

Чрез този калкулатор можете лесно и бързо да направите точни изчисления и съпоставка, за това какво да бъде увеличението/намалението на авансовата вноска (тримесечна или месечна), така че НАП да не начислява лихви, ако е декларирано по-малка авансова вноска, и съответно колко е надвишението при внесени по-високи авансови вноски и отчетена реално по-ниска данъчна печалба.

Кога се дължат лихви при неточно прогнозирани авансови вноски?

Лихви ще се дължат:

  • За месечните авансови вноски, когато дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 20% сумата от определените авансови вноски;
  • За тримесечните авансови вноски, когато 75% дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 20% сумата от определените авансови вноски.

За да избегнем лихвите, както и за по-добра съпоставка на сумите, ние сме предвидили в приложението прецизно изчисление на:

  • Сумата на превишението на авансовите вноски над данъка, съответстващ на новата прогнозна печалба;
  • Сумата която, ако годишният корпоративен данък не превиши, то няма да се начисляват лихви от НАП върху превишението;
  • Сумата която, ако годишната данъчна печалба не превиши, то няма да се начисляват лихви от НАП върху превишението;
  • Изчисленията при намаление с 20%, за още по-точни сметки.

Кои предприятия не внасят авансови вноски през годината?

Не всички предприятия са задължени да правят авансови вноски. Данъчно задължените лица, които са новообразувани (без новообразуваните, чрез преобразуване) и тези, чиито нетни приходи от продажби от предходната година са по-малко от 300 000 лева, не правят авансови вноски за корпоративния данък. Месечни авансови вноски правят данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби от предходната година надхвърлят 3 000 000 лева, а всички останали данъчно задължени лица правят тримесечни авансови вноски.

Катя Крънчева І K&K Accounting І www.kik.bg І

От днес Търговският регистър регистрира новите фирми за един ден

От днес нова фирма може се регистрира за един ден, съобщиха от Агенцията по вписванията. Заявленията за първоначална регистрация на фирми ще се разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им в Търговския регистър. Произнасянето ще се извършва незабавно след разглеждане на заявлението, освен в случаите когато на заявителя са дадени указания за отстраняване на нередовност на документи.

Друго нововъведение е, че когато заявителят е посочил имейл, дадените указания ще се изпращат и на него. Те ще продължават да се публикуват и по партидата на дружеството в Търговския регистър на интернет страница на агенцията.

Новите функционалности са въведени в изпълнение на приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър, обнародван с ДВ, бр.54 от 17 Юли 2015г. Агенцията по вписванията имаше 4 месеца, за да изпълни новите изисквания.

От 2016 г. НАП ще получава данни за сметките на българи в държавите от ЕС и САЩ

От 1 януари с промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се въвежда изискване за обмен на информация между българската данъчна администрация и данъчните администрации на държавите от ЕС.

Промените се въвеждат във връзка с изискванията на европейска директива за автоматичен обмен на данни между данъчните администрации на държавите-членки, както и с подписаното между България и САЩ Споразумение за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA.

От 2016 г. НАП ще получава данни за наличните суми по банковите сметки на българите. Това се отнася освен за държавите от ЕС и САЩ, така и за всяка друга държава, с която България или Европейският съюз имат действащо споразумение, което предвижда, че ще се предоставя информация. Тези трети държави ще бъдат публикувани от България и Европейският съюз в списък.

Приходната  агенция ще получава от съответните държави информация, като адрес, телефон, дата и място на раждане, както и наличност по сметката към края на съответната календарна година за всеки титуляр, който е български гражданин. Ако сметката е била закрита през годината, НАП ще получи данни за размера на сумата, която е била изтеглена. Данъчните ще получават и данни за изплатените дивиденти и лихви на българи в страните от ЕС, САЩ и други държави, с които има споразумение.

Още две нови онлайн приложения в КиК Инфо

Представяме две нови онлайн приложения за по-бързо пресмятане на отпуски и обезщетения по чл. 224 от Кодекса на труда, създадени по идея на наши потребители.

Калкулатор за пресмятане на обезщетение за неизползван отпуск по чл. 224 КТ

Когато трудовото правоотношение се прекратява, често в практиката се налага да се изплати на служителя обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 от Кодекса на труда. Този калкулатор ще Ви помогне с по-бързото и точно изчисление на сумата.

Калкулатор за пресмятане на броя на дните платен отпуск при непълна година

Калкулаторът се използва за пресмятане на полагаемите дни платен годишен отпуск в случаите, когато трудовото правоотношение започва или се прекратява през годината. Размерът на отпуска за съответната календарна година се определя пропорционално на трудовия стаж на работника или служителя в това предприятие.