Няколко нови онлайн приложения в КиК Инфо

Представяме няколко нови онлайн приложения в сайта, а съвсем скоро планираме да пуснем още два нови калкулатора, създадени по предложение на наши потребители.

Калкулатор: МОД при непълно работно време (безплатно)
Минималният осигурителен доход (МОД) се определя по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно ЗБДОО. В закона МОД е определен за един отработен пълен месец при законоустановеното работно време. При определяне на МОД при непълно време, трябва да се има предвид, че той се определя пропорционално на отработеното време

Молба и заповед за отпуск (безплатно)
Приложението издава молба и заповед за отпуск. Платеният годишен отпуск се разрешава въз основа на писмено искане (молба) до работодателя, от страна на работника или служителя, в която последният заявява вида на платения годишен отпуск, началната му дата и неговата продължителност. Платеният годишен отпуск се ползва от работника/служителя след писменото разрешение (заповед) на работодателя.

Молба за напускане по взаимно съгласие и предизвестие от служител (безплатно)
Приложението издава от страна на служителя:
  • молба/предложение за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие и
  • предизвестие за прекратяване на трудов договор от страна на работника/служителя

Цитат
По предложение на наши потребители, създадохме две нови приложения за издаване на банкови документи (платежни). Те влизат в пакета с платения абонамент.
Приложение за издаване на платежни нареждания към бюджета
Чрез приложението можете лесно и бързо да издавате платежни нареждания към Бюджета. Автоматично са зададени сметките на НАП за Централния бюджет, НОИ, НЗКО и ДЗПО. За още по-бързо попълване се препоръчват функциите за предварително въведени данни на фирми и лица, както и шаблони на цели платежни.

Приложение за платежни нареждания и вносни бележки
Чрез приложението можете лесно и бързо да издавате следните банкови документи:
  • платежни нареждания
  • вносни бележки

Приятна и ползотворна работа със сайта,
от екипа на kik.bg