НАП публикува своите актуални наръчници, предназначени за данъчни инспектори

Наръчниците, които приходната администрация е изготвила са предназначени за ползване от данъчните инспектори. Те са изготвени с цел да подпомогнат на служителите от НАП при прилагането на данъчно законодателство.

Наръчниците могат да бъдат използвани както за самостоятелна подготовка от органите по приходите, така и като база за разработване на учебни материали за провеждане на  първоначални и продължаващи обучения на служителите от Национална агенция за приходите.

Както е записано във въведението на всеки наръчник, те не могат да бъдат публикувани или размножавани без изрично съгласие на Национална агенция за приходите. След получено специално разрешение от НАП, ги публикуваме в КиК Инфо в секция Справочник, за по-лесно и удобно ползване с отделен линк към всеки фиш:

Наръчник по ЗДДС 2015
Наръчник по ЗКПО 2015
Наръчник по ЗДДФЛ 2015

Наръчниците за 2015 година са актуализирани и съобразени с действащите през 2015 година данъчни закони. Промените за 2015 година са намерили отражение в съответните фишове на всеки един наръчник. Някои от фишовете са допълнени с актуална данъчна практика.

Нов софтуер ще засича данъчните декларации и ще следи за разминаване в доходите

Създаваме Национално бюро, снабдено със софтуер, който отделно ще засича данъчните декларации. Това заяви вицепремиерът Меглена Кунева пред Нова телевизия.

В края на април беше изготвен проектозакон, който цели да подобри борбата с корупцията. „В момента правим финансовата обосновка“, обясни Кунева, като уточни, че преговорите с министерство на финансите вървят трудно, тъй като финансовата рамка е доста ограничена.

В законопроекта се предвижда създаването на Национално бюро по установяване на конфликт на интереси. „Предложението ни е това да е едноличен орган. Предлагаме ръководителят да се предлага от Министерски съвет, но номинацията да се потвърждава и и от президента“, обясни Кунева.

По думите й едно от новите неща е, че проверка на имуществото вече ще се прави и по анонимни сигнали, които също ще се проверяват, ако отговарят на определени изисквания, за да не се превръщат в репресия срещу невинни хора, поясни Кунева, като те се въвеждат, тъй като голяма част от служителите и сега имат достоверна информация за корупционни практики, но се страхуват от уволнение и не подават сигнали.

Държавата разчита хората да подават сигнали, защото няма как нито един антикорупционен закон, нито една институция сама да свърши работа без съдействието на обществото, уточни Меглена Кунева.

Другото ново е снабдяването на Бюрото със софтуер, който, независимо от човешкия фактор, ще прави засичане на данъчните декларации. „Надявам се да сложим края на фиктивните декларации пред Сметната палата“, добави още Кунева.

В края на миналата седмица стана ясно, че новото антикорупционно бюро ще започва проверки при 5000 лева разминаване между доходите и разходите на политиците и магистратите. При разминаване над 10 000 лв. ще започва разследване.

„Ако има сигнал, че някой кара кола, която е твърде скъпа, ще се прави специална проверка. Ако има 10 000 лева разлика от това, което получаваш, и начина, по който живееш, ще се извърши дълбочинна проверка, обясни Кунева. Тази проверка ще включва и близки, и роднини“ обясни вицепремиерът.

Бюрото ще може да вика уличените на разпит и да иска от съда да свали банковата им тайна. При потвърждаване на разминаването ще бъдат подавани сигнали в комисията за конфискация на незаконно придобито имущество, а при обосновани съмнения, че натрупваните средства са от престъпление, ще бъде сигнализирана и прокуратурата. Пред комисията ще се декларират и всички нетрудови доходи над 2000 лв., както и единични плащания над 500 лв. В декларациите за конфликт на интереси ще се включват имоти и пари не само на съпрузи, но и на хора, с които живеят заедно без брак. Ще се обявяват акции и дялове в инвестиционни фондове.

Според вицепремиера трябва да се справим с проблема с корупцията, който все повече се задълбочава.

Идеята е да има публичност. „Eдно е да се установи конфликтът на интереси, а съвсем друго е това да е публично и да няма връщане назад“, уточни  Кунева.

„Всеки месец това бюро ще се отчита, освен това то ще се отчита редовно и пред парламента. Освен това всяка година външна компания ще проверява как работи това звено“, съобщи вицепремиерът.

Самите служители в Бюрото ще минават периодични тестове за почтеност. Отделно на това Бюрото ще бъде подлагано на външен одит от публично ангажирана компания през обществена поръчка.

Според вицепремиера Народното събрание трябва да приеме промените в закона преди лятната ваканция.

Разходът за гориво се признава само срещу фактура и надлежно попълнен Пътен лист

За да бъде изписвано горивото като разход в предприятието, фактурата за закупуването не е достатъчно основание, тъй като в момента на покупката не се правят записи по разходните, а по материалните сметки. Самото изписване на горивото, отразено в счетоводството на предприятието като разход, също следва да бъде надлежно документално обосновано.

Като първични документи за това изписване служат пътните листа за извършените превози. Те следва да дават информация за фактическия разход на горивата, съгласно нормения разход на 100 км. пробег и пропътуваните километри. Реквизитите на Пътния лист не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно. В този връзка пътният лист трябва да съдържат не само пропътуваните километри, но и описание на маршрута.

Цитат

Попълването на пътните листа понякога може да бъде досаден и трудоемък процес, особено за по-малките фирми, които не разполагат с автоматизирани системи.

Чрез Приложението за издаване на пътни листа, можете лесно и удобно да попълните месечния си маршрут, фактурите за гориво и нормата на автомобила, което ще позволи автоматично да бъде пресметнат самия разход, както и да бъде генериран надлежен пътен лист.

Докато попълвате модулът ще пресмята и ще Ви подсказва колко километра трябва да впишете в пътния лист, така че да съответства на подаденото гориво. Ще изчислява каква е сумата на счетоводния разход и колко километри остават за изминаване с остатъка гориво. Приложението е подходящо за фирми, които не обичат да попълват пътни листове и желаят възможно най-лесно да решат този въпрос. За още по-бързо попълване се препоръчват функциите за предварително зададени шаблони.

Приложението за издаване на пътни листа е част от платения абонамент в КиК Инфо.

Наличието на фактура за гориво без пътен лист не е основание за признаване на разхода. Липсата на пътен лист или пътна книжка е липса на документална обоснованост на изразходването на горивото и представлява нарушение на счетоводното и данъчно законодателство. Това дава основание при последващ данъчен контрол, да бъде извършено увеличение на счетоводния финансов резултат по реда на чл. 26, т. 2 от ЗКПО и върху разхода да бъде платен данък, заедно с начислените лихви. В тази връзка са и писмата на НАП:
Изх. № 20-19-14 от 24.02.2014 г. ОТНОСНО: Отчитане и признаване на разходи за гориво
Изх. № 2-1894 от 18.11.2010 г. ОТНОСНО: Осчетоводяване на разходи за гориво
Изх. № 3-2252 от 13.07.2012 г. ОТНОСНО : Документална обоснованост за осчетоводяване на разходите за гориво

НАП пусна безплатно мобилно приложение за няколко услуги

Министерството на финансите и Националната агенция за приходите пуснаха безплатно приложение за мобилни устройства с Android.

За момента приложението предлага 4 възможности за потребителите си:

  • справка за здравно-осигурителен статус
  • проверка за ДДС регистрация на фирми
  • данъчен календар с важните дати в годината
  • възможност за намиране и навигация до офис на приходната агенция или на общинските служби за местни данъци и такси

Нови услуги ще бъдат добавяни периодично, предстои и да бъде разработена апликация за устройства с операционна система IOS.

Приложението можете да изтеглите от тук.

Продължава разширяването на достъпа до електронни услуги чрез ПИК

Продължават усилията на Министерството на финансите и на Националната агенция за приходите за разширяване на електронния достъп до услуги чрез ПИК, като тенденцията е той да стане универсален вход към електронните услуги в цялата администрация.

Потребителите на електронните услуги на НАП вече могат да проверяват задълженията си за местни данъци и такси за над 200 общини в сайта на НАП. За достъп до услугата е необходим или безплатният персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис. Задълженията в онлайн справката се визуализират към определена дата, като заплащането на местните данъци трябва да стане по сметките на съответната община – по местонахождение на недвижимия имот или по регистрация на превозните средства. Новата услуга става възможна благодарение на установената електронна връзка между Министерството на финансите и общините, които изпращат данни за задълженията за местните налози.

До няколко седмици ПИК ще бъде внедрен като средство за идентификация при ползването на електронните услуги на Столична община. Предстои в близките месеци и нови общини да се присъединят към системата. Според IT-експертите няма съществени пречки ПИК да бъде използван за уникален код за безплатен достъп и до различни видове справки от е-услугите на Националния осигурителен институт и Националната здравно-осигурителна каса.

След като реализира от началото на годината нормативни промени в ЗМДТ по отношение намаляване на административната тежест при регистрация на МПС, следваща инициатива на МФ е автоматичният трансфер на данни от ТЕЛК към системите за местни данъци, което ще елиминира неудобството инвалидите да предекларират облекченията си при промяна в обстоятелствата. Също така се работи и в посока за реализиране на техническа възможност чрез ПИК за подаване по електронен път на някои видове декларации по ЗМДТ.

Министерство на финансите припомня, че само за няколко месеца над 300 000 субекта вече са активни ползватели на персоналните кодове на НАП. В приключилата на 30 април данъчна кампания са подадени 150 000 декларации за доходите по интернет от общо 500 000, което МФ и НАП отчитат като отлично постижение в първата година от въвеждането на ПИК. Очакванията са с пускането на все повече нови е-услуги този темп да се запази и до 3 години хартиеното деклариране да стане изключение.

Да се въведе обратно начисляване на ДДС за доставки над определена стойност

Установяване на режим за обратно начисляване на ДДС за всички транзакции над определена стойност обсъди във Виена министърът на финансите Владислав Горанов. Механизмът за обратно начисляване е изключение от общия ред за облагане с ДДС и данъкът по доставките е изискуем от получателя – регистрирано по ЗДДС лице, а не от доставчика.

Финансовите министри на Австрия, Чехия, Унгария, Словакия и България обсъдиха инициативата на Чехия и Австрия за съвместно искане пред Европейската комисия на дерогация по член 395 от ДДС Директива 2006/112/ЕО, относно възможност за установяване на режим за обратно начисляване за всички транзакции над определена стойност.

Владислав Горанов участва в срещата на финансови министри от Централна и Източна Европа, по покана на австрийския финансов министър Йохан Георг Шелинг.

Шелинг смята, че настоящата система е „неефективна и трябва да бъде променена“, предаде Ройтерс. Според него около 10 държави ще се включат в инициативата, подета от Прага и Виена преди 6 месеца. Чешкият финансов министър подчерта, че този тип измами струват на страните членки на ЕС около 50 милиарда евро на година.

Министър Горанов изрази позиция, че България подкрепя всички мерки за борба с ДДС измамите, и че страната ни е готова да подкрепи подобна инициатива пред Европейската комисия.

Припомняме изявлението на Съвета на Европейския съюз и Европейската Комисия по приемането на:
а) Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на механизъм за бързо реагиране срещу измамите с ДДС
б) Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължително и временно прилагане на механизма за самоначисляване във връзка с доставки на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами

Цитат

Във връзка със съгласието, постигнато от държавите членки по всеобхватния пакет за борба срещу измамите с ДДС, Съветът и Комисията заявяват, че:

1. Механизмът за бързо реагиране и разширяването на механизма за самоначисляване са временни и извънредни мерки за противодействие на сериозните рискове от измами с ДДС. Комисията и Съветът изразяват съгласие с необходимостта да се отдаде приоритет на изграждането на „стабилна, устойчива и недопускаща измами система на ДДС“, както е посочено в съобщението на Комисията относно бъдещето на ДДС, с оглед да се подпомогне предотвратяването на измамите с ДДС, вместо да се налага да се разчита на дерогационни механизми. Съветът отбелязва готовността на Комисията да представи предложения за постигането на тази цел.

2. Комисията и Съветът изразяват съгласие, че единствената цел на механизма за самоначисляване е да се подпомогнат държавите членки в борбата срещу измамите с ДДС, които водят до загуби за техните бюджети, както и че той не представлява по никакъв начин стъпка към обща система на самоначисляване. Преди да приложат самоначисляването държавите членки следва да се уверят, че при конкретните обстоятелства прилагането на обичайните административни мерки би било недостатъчно за противодействие на измамите. Нещо повече, прилагането на самоначисляването следва да не оказва неблагоприятно въздействие върху обичайния обмен на информация по силата на Регламент (ЕС) № 904/2010; държавите членки, които са въвели самоначисляването в определен сектор, продължават да са задължени да отговарят на искания за информация във връзка с този сектор в рамките на предвидените в член 7 от същия регламент срокове. Съветът отбелязва ангажимента на Комисията да следи зорко за всяка злоупотреба с механизма за самоначисляване.
 
3. Съветът отбелязва готовността на Комисията да ускори във възможно най-голяма степен съществуващите процедури по член 395 от Директивата за ДДС с оглед на намаляването на сроковете за предоставяне на дерогации, с цел противодействие на риска от измами с ДДС.

4. Съветът и Комисията отчитат, че следва да бъде засилено сътрудничеството при обмена на добри административни практики между държавите членки за повишаване на ефективността на мерките срещу риска от измами с ДДС.

НСИ ще поиска от 18700 фирми да изготвят нова задължителна статистическа справка

Националният статистически институти започва провеждането на ново изследване „Структура на заплатите 2014“, което е със задължителен характер на участие, съобщава КиК Инфо.

В изследването ще се наблюдава извадка от 18700 предприятия – фирми, организации, ведомства, поделения, клонове или филиали, които са с едно и повече наети лица по трудово или служебно правоотношение, и чиято икономическа дейност е в рамките на раздели от B до S на Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008). Това са всички дейности без селско, горско и рибно стопанство, дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, дейности на екстериториални организации и служби.

Предприятията, попаднали в извадката ще получат уведомително писмо от НСИ по електронна или обикновена поща. Отчетните периоди на наблюдението са 2014 година, както и месец октомври на 2014 година. Срокът за предоставяне на новата статистическа справка е до 15 юни 2015 година.

Информацията може да се попълва на хартиен носител или в електронен формат. За отчетната 2014 г. НСИ предоставя за първи път възможността данните да се предоставят онлайн чрез Информационна система „Структура на заплатите 2014“. Наблюдението се провежда чрез попълване на статистическа справка, състояща се от две части. В Част А се попълва обобщена информация за предприятието като цяло или за отделни негови местни единици. В Част Б се попълват данни за определен брой наети лица по трудово или служебно правоотношение.

За България това е четвъртото от серията наблюдения, провеждащи се през четиригодишни интервали съгласно Регламент на Съвета (ЕС) № 530/1999. Задачата на това законодателство е да осигури прецизни и хармонизирани данни за заплатите на наетите лица в държавите – членки на Европейския съюз, за формиране на адекватни политики в областта на труда и задоволяване на потребностите на изследователите в тази област.

От НАП привикват големите длъжници

Данъчните предприемат пакет от мерки, за да стимулират доброволното плащане на данъците, без да се стига до запориране на сметки и без да се пречи на нормалния ритъм на работа на фирмите, съобщава в. „Стандарт“.

Чрез тези мерки се цели повишаване на приходите в държавния бюджет, като същевременно компаниите с временни финансови затруднения получават възможност да платят на части задълженията си към бюджета, без да се стига до фалита им.

Разсрочване на задълженията

НАП осъществява постоянен мониторинг на длъжници с просрочени задължения в размер над 100 хил. лв. (200 хил. лв. за Териториална дирекция на НАП София-град) за данъци и задължителни осигурителни вноски, които са категоризирани като събираеми и частично-събираеми. В тези случаи директорите на териториални дирекции на приходната агенция в цялата страна провеждат персонални срещи с лицата, невнесли своите публични задължения в особено големи размери. Целта на срещите е да се поемат изрични ангажименти за предоставяне на обезпечения или за извършване на цялостни или частични плащания на просрочените дългове.

Най-често се стига до издаване на разрешения за неотложни плащания. В тези случаи данъчните взимат определен процент от постъпващите суми по сметката на длъжника (най-често около 15%), а с останалите средства фирмата може да продължи дейността си. По този начин се дава възможност на фирмите с временни финансови затруднения да се издължат на бюджета, без да се стига до обявяването им във фалит. За целта се прави актуална оценка на икономическия статус на задълженото лице, и ако е необходимо, се налагат и обезпечителни мерки, за да се гарантира събирането на просрочените задължения. С фирмите може да се договори и отсрочване или разсрочване на задълженията, като при необходимост се пристъпва и към цялостни ревизии.

От НАП напомнят преди да блокират сметки

Един от използваните от НАП методи, за да се стимулира доброволното плащане на данъци и осигуровки, е телефонен контакт с длъжниците. От Информационния център на НАП се обаждат на лица с просрочени задължения и ги подсещат, че трябва да си платят.

Тези разговори се осъществяват както кампанийно за по-стари задължения, така и веднага след възникване на просрочието. Целта е длъжниците доброволно да внесат в бюджета задълженията си, преди да се стигне до изпращане на официална покана за плащане и блокиране на банкови сметки. Практиката показва, че близо 80% от гражданите веднага си плащат задълженията, след като им се обадят по телефона.

Прихващане на задължения към бюджета

Един от най-ефективните методи за събиране на публичните приходи е прихващане на задължения към бюджета от суми, които фирмите получават от общини, институции, министерства и държавни предприятия по договори за обществени поръчки, както и при изпълнение на проекти по оперативните програми на ЕС.

Преди да изплатят пари на частна фирма, ведомствата подават информация на НАП и данъчните проверяват дали тя има просрочени задължения. Ако фирмата дължи пари на бюджета, те биват прихващат от сумата, която трябва да получи от държавното ведомство. Тази практика работи от края на миналата година и дава много добри резултати.

Рекорден бюджетен излишък от над 1 млрд. лв. към април очаква МФ

Министерството на финансите очаква излишък в бюджета от над 1 млрд. лв. към април 2015 г., което е рекорд за последните седем години.

На база на предварителни данни и оценки за салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец април 2015 г. очакваният излишък е в размер на около 1 006 млн. лв. (1,2% от прогнозния БВП).

Цитат

Това е най-големият излишък за първите четири месеца на годината от 2008 г. насам. За сравнение салдото към април 2014 г. бе дефицит в размер на 864,5 млн. лв. (1,1% от БВП), което означава, че съпоставено с първите четири месеца на предходната година бюджетната позиция се подобрява с  1 870,5 млн. лв. или 2,3% от БВП.

По-високите приходи продължават да бъдат основния фактор за прогнозираното подобрение на бюджетното салдо. Освен ръста при данъчните приходи следва специално внимание да се отдели и на възстановените суми от ЕК в частта на помощите. Само за месец април ЕК е възстановила на България 666,9 млн. лв. по Оперативните програми и фондовете на ЕС, които представляват основно възстановени от ЕК разходи, извършени в края на 2014 одина. Това се отразява и в превишение на приходите над разходите по сметките за европейски средства към април.

Следва обаче да обърнем внимание, че в голяма степен положителният ефект върху бюджетното салдо от тези постъпления от предходната година ще компенсира очакваното влошаване от разходите по сметките за европейски средства в края на 2015 г., които ефективно ще бъдат възстановени през 2016 г. и няма да постъпят по бюджета за настоящата година.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки

Приходите и помощите по КФП към април 2015 г. се очаква да бъдат в размер на около 11 310 млн. лв. (37,3% от годишния разчет). Към края на месец април в частта на приходите се отбелязва значителен ръст от 19,6% ( 1 856 млн. лв.) спрямо същия период на 2014 година.

Ръстът спрямо предходната година се дължи  на по-високите данъчни и неданъчни приходи в размер на 962 млн. лв. и на по-високите постъпления в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия) в размер на 894 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 30.04.2015 г. на база на оперативни данни и оценки са в размер на около 10 304 млн. лв., което е 31,4% от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 10 318 млн. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.04.2015 г. от централния бюджет, възлиза на 376,1 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на консолидирания бюджет към 30 април 2015 г. на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец май 2015 година.

КиК Инфо: Наближават крайните срокове за публикуване на годишните отчети

Ежегодно предприятията имат задължение да направят публични своите годишни финансови отчети, припомня КиК Инфо. Това изискване е залегнало в Закона за счетоводството.

Важно е да се имат предвид следните правила:

  • Ако предприятието подлежи на задължителен финансов одит, следва да изготви и публикува и годишен доклад за дейността.
  • Ако предприятието подлежи на консолидация, следва да изготви и публикува своя консолидиран финансов отчет.
  • Ако предприятието подлежи на консолидация и на задължителен финансов одит, то следва да публикува годишния си консолидиран доклад за дейността.

Крайните срокове за подаване на документите за обявяване на отчетите в Търговския регистър за 2014 година са:

  • 31 май – за едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит
  • 30 юни – за дружествата с ограничена отговорност
  • 31 юли – за всички други търговци по смисъла на Търговския закон

Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, подават документи за публикуване на годишните си финансови отчети за 2014 година в Централния регистър при Министерството на правосъдието в срок до 30 юни.

За останалите предприятия публикуването следва да се извърши чрез икономическо издание или чрез интернет в срок до 30 юни.