ЕК: Фирмите да плащат дължимите данъци в държавата, в която генерират печалба

Тази седмица Европейската комисия проведе дебат относно мерките за по-справедливо и прозрачно корпоративното данъчно облагане. Беше постигнато съгласие, че ЕС има нужда от нов подход, който да предотвратява по-добре данъчните злоупотреби, да гарантира устойчиви приходи и да насърчава по-добрите бизнес условия на вътрешния пазар, съобщи пресцентъра на Европейската комисия.

Цитат

Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви: „Искаме корпоративното данъчно облагане да бъде справедливо и да спомага за икономическия растеж. Всяко предприятие, независимо от размера си, трябва да плаща дължимите данъци в държавата, където генерира печалба. Корпоративното данъчно облагане е отговорност на държавите членки, но ЕС трябва да създаде ясна и съвременна рамка за справедливо и конкурентно корпоративно данъчно облагане.“

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, Пиер Московиси, заяви: „Действащият в момента подход по отношение на корпоративните данъци не отговаря вече на новите реалности. Използваме остарели инструменти и едностранни мерки в отговор на икономическите предизвикателства в днешния цифровизиран и глобализиран свят. Необходимо е да преразгледаме основно законите за корпоративното данъчно облагане в ЕС, за да постигнем по-справедливо данъчно облагане и намаляване на разпокъсаността на единния пазар.“ Всички предприятия – големи, малки и средни, трябва да могат да се възползват еднакво от вътрешния пазар.“

Председателят Жан-Клод Юнкер издигна борбата с укриването на данъци и избягването на данъчно облагане в главен политически приоритет на настоящата Комисия. Основната цел е да се гарантира, че дружествата са данъчно задължени в страните, където е генерирана печалбата, и не могат да избегнат плащането на дължимите данъци чрез агресивно данъчно планиране.

Важна първа стъпка в тази посока бе направена през март 2015 г., когато Комисията представи пакет от мерки за повишаване на прозрачността на данъчното облагане в ЕС. Комисарите се договориха да прилагат по-всеобхватен подход за подобряване на корпоративното данъчно облагане в ЕС, вземайки предвид международните реформи в тази област. Резултатите от дебата ще бъдат отразени в предвидения за юни план за действие , който ще включва стратегия за възобновяването на общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък.

Целта е да се приложат мерките срещу избягването на данъци, които ОИСР разработва в момента, и да се повиши данъчната прозрачност, като същевременно се отчита необходимостта от подобряване на ефикасността на данъчната среда за предприятията на вътрешния пазар.

В своите Политически насоки от юли 2014 г. председателят г-н Юнкер заяви: „Имаме нужда от по-голяма справедливост на нашия вътрешен пазар. Като признаваме компетентността на държавите членки за техните системи на данъчно облагане, ние трябва да засилим нашите усилия за борба с укриването на данъци и данъчните измами, така че всеки да допринася със справедлив дял.

Цитат

Комисията бързо изпълнява ангажиментите, които пое в работната си програма, за прекратяване на данъчните измами и избягването на данъци, както и за гарантиране, че предприятията плащат данъка в страните, където генерират печалбите.

На 18 март Комисията предложи пакет от мерки за прозрачност в данъчното облагане за установяване на по-голяма откритост и сътрудничество между държавите членки в областта на корпоративното облагане. Основен елемент в пакета беше предложението за автоматичен обмен на информация относно данъчните решения за определени дружества. Това предложение получи единодушна политическа подкрепа от министрите на финансите по време на неофициалното заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси в Рига през април. Държавите членки сега го обсъждат на техническо равнище с цел постигане на споразумение до края на годината.

В пакета с мерки за прозрачност в данъчното облагане Комисията също така съобщи, че преди лятото ще представи „подробен план за действие относно корпоративното данъчно облагане, в който ще бъдат представени вижданията на Комисията за справедливото и ефективно корпоративно данъчно облагане в ЕС и ще бъдат предложени редица идеи за постигането на тези цели.“

Българите, работещи за международни компании ще могат да внесат осигуровки у нас

Българските граждани, работещи в международни организации, ще могат да внесат за минал период осигурителни вноски

Министерският съвет прие промени, които дават възможност на българите, работещи в международни организации, да внесат дължими за минал период осигурителни вноски до края на 2016 г.

С прието от кабинета постановление се правят промени в общо три наредби – за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, за пенсиите и осигурителния стаж и за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

В основната си част промените са технически. Във връзка с приетите изменения в Кодекса за социално осигуряване навсякъде в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, изразът „земеделски производители” се заменя със „земеделски стопани”. Направената промяна в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, е във връзка с привеждането на текстовете й в съответствие с новия закон за Сметната палата.

Министерството на финансите разшири възможностите на системата „Матеус“

Министерството на финансите разшири възможностите на системата „Матеус“ и вече е реализирана функционалност за достъп до Интернет страниците на общините с безплатен персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП.

Вече всеки гражданин с издаден ПИК има възможност да ползва електронните услуги за местни данъци и такси на Столична община на адрес: http://www.sofia.bg/tu1.asp?napr=56.

С ПИК могат да се проверяват:
– Данък върху недвижимите имоти;
– Такса за битови отпадъци;
– Окончателен годишен (патентен) данък;
– Данък върху превозните средства;
– Туристически данък;
– Такса за притежаване на куче.

При проявена инициатива и подписване на споразумение с НАП, останалите общини в страната също могат да приложат новите възможности на системата „Матеус“. С реализираната функционалност не се премахват съществуващите варианти за автентикация, реализирани в отделените системи, а само се добавя унифициран, безплатен вариант за достъп.

Допълнителна информация за ползването на новата електронна услуга може да се получи на информационния телефон на съответната община или на информационния център на НАП – 0700 18 700.

Припомняме, че по инициатива на Министерството на финансите се добави възможност гражданите да правят справки от системите за обслужване на местни данъци и такси на Интернет страницата на НАП. МФ инвестира в системата „Матеус“ за обслужване на местни данъци и такси от 2008 г., но интензивно по нея се работи от втората половина на 2009 г. съвместно с експерти от Националната агенция за приходите, Националното сдружение на общините в Република България, представители на експерти от общини с оглед създаване на функционалните изисквания и методологията за системата.

НАП спря опит за нелегален внос на 20 тона пилешки бутчета

„Всяка пета доставка е рискова, зачестяват опитите за злоупотреба с фирмени данни„, ни съобщи днес пресцентъра на НАП.

Звеното „Фискален контрол“ в НАП пресече опит за документна измама при внос на близо 20 тона замразени пилешки бутчета. При проверка на камион фискалните инспектори се усъмнили в документите, придружаващи стоката, тъй като мястото на разтоварване не било упоменато коректно. В последствие станало ясно, че дружеството, посочено документално като вносител на пилешките бутчета, въобще не търгува с месни продукти, а представилият се за служител на фирмата не работи там и представя фалшиво пълномощно.

Със случая вече се занимава Междуведомственият координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари, извършват се съвместно с полицията насрещни проверки, образувано е и досъдебно производство.

За последните два месеца Дирекция „Фискален контрол“ в НАП е предотвратила незаконен внос на 40 тона месо. От началото на 2015 г. фискалните агенти са извършили над 100 000 проверки на транспортни средства, като на над  20 000 са поставени технически средства за контрол. В резултат на извършените контролни действия са наложени  600 обезпечения, за да се избегне отклонение от облагане, допълват от НАП.

„Схемите за злоупотреби при внос стават все по-разнообразни, но използването на чужди фирмени данни няма никакъв шанс, защото звеното разполага със софтуерна система за контрол. Опитите за заобикаляне на правилата показват, че звеното за фискален контрол си върши работата добре“, каза по повод предотвратената злоупотреба директорът на „Фискален контрол“ Ивайло Тодоров.

От тази седмица НАП масово предупреждава, че ще налага запор за неплатени данъци

Дирекция „Събиране“ на Централно управлениe на Национална агенция за приходите (НАП) започна масово да разпраща писма до гражданите, които са декларирали подоходния си данък в личната декларация за 2014 година, но още не са довнесли дължимата сума.

Цитат

„Данъкът по годишната Ви данъчна декларация все още не е внесен по сметката на НАП, въпреки че срокът за това изтече в края на април. Подобно поведение имат по-малко от 6% от данъкоплатците в България.“, пишат данъчните до неизрядните платци.

НАП дава срок от една седмица за издължаване в писмата си до данъкоплатците.

Цитат

„Неплащането на дълга ви ще доведе до процедура по принудително събиране, включително налагането на запор върху възнаграждения или други обезпечения. В общ интерес е да избегнем налагането на принудителни мерки, затова екипът на НАП е на разположение на телефон 0700 18 700, за да обсъдим възможностите Ви да платите.“, се обяснява още във всяко писмо.

Оказва се, че част от задълженията на гражданите са заради неправомерно ползвана 5% отстъпка от данъка при избрана опция за по-ранно подаване на декларацията по електронен път, в срок до 31 март.

В закона още е посочено, че отстъпката се ползва при условие, че данъкоплатецът няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и данъкът се внесе до 30 април. Много данъкоплатци обаче ползват отстъпка без да знаят, че имат минимални суми (често само стотинки), които стоят, като задължения към НАП от минали години по данъчно-осигурителните им сметки. Дори сумите да са с изтекла давност, ако те не са отписани от лицето изрично, това е причина отстъпката от данъка да не може да бъде ползвана. От НАП съобщават, че в такива случаи гражданите трябва да довнесат отстъпката, която сами са приспаднали от годишната данъчна декларация.

Европейският парламент вади действителните собственици на фирмите на светло

Действителните собственици на фирми трябва да фигурират в централни регистри на страните членки, които да са достъпни както за отговорните институции, така и за разследващи журналисти.

Това предвиждат нови правила, съгласувани със Съвета на ЕС и одобрени от Европейския парламент днес (20 май). Новата директива има за цел да подсили борбата с прането на пари, с данъчните измами и финансирането на тероризма. Одобрени бяха и нови правила за по-лесно проследяване на паричните преводи, съобщават от Европарламента.

Четвъртата директива срещу изпирането на пари за първи път ще задължи страните членки да поддържат централни регистри с имената на действителните собственици на търговски дружества и други юридически лица, както и на тръстове.

Първоначалното предложение на ЕК не включваше създаването на такива регистри, разпоредбата беше предложена от евродепутати по време на преговорите.

Директивата изисква също така банките, одиторите, адвокатите, агентите на недвижими имоти и казината да бъдат по-бдителни за съмнителни транзакции, извършвани от техните клиенти.

Достъп до регистрите на собственици

Националните регистри ще бъдат достъпни за компетентните органи и техните отдели за финансово разузнаване (без никакви ограничения), за „задължени субекти“ (като например банки, които извършват комплексна проверка на клиентите си) и за граждани (въпреки че публичният достъп може да се разрешава след онлайн регистрация и заплащане на административна такса).

За да получи достъп до регистъра, всеки гражданин или организация (например разследващи журналисти или неправителствени организации) при всеки случай трябва да докаже „законен интерес“ за предполагаемо пране на пари и финансиране на тероризма и за предшестващи престъпления като корупция и данъчни измами.

Тези лица могат да получат достъп до информация за името на действителния собственик, месец и година на раждане, националност, държава на пребиваване и детайли за собствеността. Изключения за правото на достъп са възможни, но само „в отделни случаи и при изключителни обстоятелства“.

Информацията за тръстове в националните регистри ще бъде достъпна само за отговорните институции и „задължени субекти“.

Специални мерки за политически значими личности

Текстът предвижда специални правила за информацията, отнасяща се до политически значими личности, т.е. хора, изложени на по-висок риск от корупция, заради заеманите от тях политически позиции. Това включва президенти, членове на правителството, върховни съдии, депутати, както и членовете на техните семейства.

Когато налице са такива високо рискови бизнес отношения с подобни лица, трябва да се предприемат допълнителни мерки, като например да се установи източникът на богатството и на средствата, се посочва в директивата.

Проследяване на паричните преводи

Членовете на Европейския парламент одобриха също и регламент за паричните преводи, който цели да подобри възможността за проследяване на платците и получателите на средствата и техните активи.

Държавите-членки ще имат две години да въведат директивата в националното си законодателство.

Върховният административен съд отмени размера на минималната заплата за 2015г.

Върховният административен съд (ВАС) отмени размера на минималната работна заплата за 2015 година.

ВАС отмени постановлението на правителството от декември 2014 г, съобщиха жалбоподателите от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Българската търговско-промишлената палата (БТПП). Причината трите работодателски организации да оспорят в съда нормативния акт е поради съществено нарушение на административнопроизводс твените правила по смисъла на чл. 146 АПК – необсъждане на проекта за постановление от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), което е задължение по чл. 3, ал.1 от Кодекса на труда (КТ).

Постановлението на правителството предвижда от 1 януари тази година минималната работна заплата да стане 360 лв, което е с 20 лв повече спрямо миналогодишния размер, а от 1 юли МРЗ да се увеличи на 380 лв.

Върховните съдии подчертават, че обсъждането на правителственото постановление за нов размер на МРЗ в Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС не освобождава Министерския съвет от задължението да проведе консултации в рамките на съвета.

ВАС приема за основателно възражението на жалбоподателите, че обсъждането на проекта на Закон за държавния бюджет е съотносимо само към размера на МРЗ на държавните служители, но не изобщо към размера на МРЗ за страната.

В този смисъл, според съда, проведените консултации по Закона за държавния бюджет не заместват изискването за консултиране и на ПМС №419/17.12.2014 г. „Обстоятелството, че МС не е длъжен да се съобразява с изразеното становище на работодателските организации, не означава, че не трябва да спазва процедурата по приемането на подзаконовия нормативен акт, а тя не подлежи на разширено тълкуване от страна на издателя на акта, а се спазва стриктно така, както е предвидено от законодателя“, пише в мотивите на ВАС.

Върховните съдии считат, че несъгласуването на проекта за постановление е съществено нарушение на административно-производствените правила и е самостоятелно основание за отмяна на ПМС №419/17.12.2014 г.

С цялото решение на ВАС може да се запознаете от тук.

Служебно съобщение: Потребителските профили в КиК Инфо вече могат могат да служат за фирмено представяне

Във връзка със запитвания от наши потребители, предвидихме възможност за създаването на фирмен профил в сайта КиК Инфо.

Регистрираните потребители вече имат възможност да публикуват в профилната информация свое представяне на фирмата си например счетоводна кантора, консултантска дейност или друга, свързана с данъците, счетоводството, правото.

Освен текстово представяне на фирмата, може да се постави лого и уебсайт, които излизат при всяка публикация или тема на потребителя. Подробна информация тук: „Какви рекламни материали може да публикувате безплатно в КиК Инфо?“

Фирмен профил се регистрира лесно, както обичайно се регистрира личен профил. Платформата е гъвкава, като включително е възможна промяната на личен профил във фирмен и обратно, само чрез смяна на екранното име на потребителя (името от регистрацията остава старото, но не се визуализира в сайта).

Възползвайте се от новите възможностите за безплатна реклама в КиК Инфо, за да укрепите своята марка, бранд и професионалния си просперитет.

Официално 259 граждани с доход над 1 млн. лв. за 2014 година с общо 545 млн. лв.

Общо 545 млн. лв. са спечелили 259-те физически лица, които са обявили в декларациите си доходи над 1 млн. лв., показват данните от обработените до момента декларации за доходите. Най-много са получили 259-те от трудови и приравнени правоотношения – 226 млн. лв., следват доходите от прехвърляне на права и имущества – 147 млн. лв. и тези от стопанска дейност като едноличен търговец – 103,1 млн. лв., съобщи пресцентъра на НАП.

Сред „българските“ милионери има петима чужденци, които са спечелили общо 14 млн. лв., като 10 млн. лв. от тях са доходи от прехвърляне на права и имущества. И петимата са мъже.

На базата на данните за първите десет, профилът на българинът, декларирал най-висок доход от 2014 г., е мъж на 49 години, от София с доходи от над 8,7 млн. лв. годишно.

Според обработените до момента декларации най-много „милионери“ има в София – 129, следва Варна с 18 граждани с доходи от над един милион лева и Пловдив с 16. Данните показват също, че в топ 10 на богатите хора има само една дама.

Национална среща на счетоводните предприятия „АССП гостува на Южна България“

На нея АССП обсъди петъчното заседание на Консултативния съвет на НАП и запозна детайлно членовете си с проекта на новия Закон за счетоводството, предоставен от Министерство на финансите на Асоциацията преди броени дни в сряда на 13 май.


На 16 май Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) проведе в Пловдив Национална среща на счетоводните предприятия „АССП гостува на Южна България“.

В същия ден се състоя отчетно-изборно Общо събрание, на което Управителният съвет на АССП представи доклад за своята дейност и програмата за следващия мандат на ръководството. Избран бе нов Управителен съвет на АССП в състав: Мадлена Леви-Примо (председател), Катя Крънчева (зам. председател), Костадин Карагяуров, Боряна Стоянова, Галя Гроздева, Николай Петков и Рая Петрова.

Преди Общото събрание Катя Крънчева запозна членовете на АССП с изпратения преди броени дни в сряда (13 май) нов проект на Закон за счетоводството. Законопроектът е на Министерство на финансите, а не на ИДЕС.

АССП участва в Работната група към МФ по транспониране на Директивата 2013/34/ЕС в националното законодателство, която е причина за създаването на изцяло нов Закон за счетоводството. Във връзка с това бяха обсъдени постигнатите резултати на АССП, както и някои проблемни членове от проектозакона, по които Асоциацията отново ще представи своето мотивирано становище пред Министерството на финансите.

Мадлена Леви представи подробна информация за състоялия се на 15-ти май Консултативен съвет на НАП и основните насоки, по които НАП смята да работи.

Изпълнителният директор на  НАП свика заседание на Консултативният съвет за единно прилагане на данъчното и осигурително законодателство на 15 май 2015 г. от 14.00 ч. в зала 610 в сградата на Централно управление, София, бул. „Дондуков“ № 52. Членовете на Съвета бяха запознати с някои резултати от дейността на приходната агенция. АССП е постоянен член на Консултативния съвет на НАП и представи своите мотивирани предложения по избраните от НАП теми:
1. Механизми за усъвършенстване на контролната дейност на НАП
2. Разширяване на кръга електронни услуги, предоставяни от НАП

Членство в АССП

На 16-ти май в конферентната зала на Лендмарк хотел в Пловдив АССП се срещна със счетоводни предприятия, проявили интерес към членство в Асоциацията. АССП ги запозна със своите облекчени условия за членство, а именно, че вече и най-малките счетоводни предприятия имат възможност да се присъединят към асоциацията.

Участниците в срещата обмениха насоки и виждания за развитието на счетоводната професия и счетоводните услуги в България.