Плавно повишаване на осигурителните вноски и възрастта за пенсиониране

Това предвижда пенсионната реформа, представена от кабината днес. На 31 март, както бе обещано, кабинетът е готов с пенсионната реформа.

Официално в Гранитна зала на Министерски съвет бяха представени предложенията на управляващите в присъствието на премиера Бойко Борисов и министрите на финансите и социалната политика Владислав Горанов и Ивайло Калфин. По-долу са представени по-важните моменти.

По отношение на размера на осигурителните вноски

Социалният министър Ивайло Калфин обясни:

Цитат

Ще предложа плавен растеж на осигурителните вноски в продължение на 12 години с общо увеличение 4,5%, като през година се увеличава с 0,5 вноската за фонд „Пенсии“ и на следващата година – с 0,2 процентни пункта, вноската за фонд „Безработица.“

Според министъра, това е плавен и много поносим за работодатели и работещи механизъм. Той съобщи, че е готов да обсъди и други предложения за осигурителните вноски. Логиката на тези промени е да се намали огромната субсидираност на НОИ от бюджета, обясни вицепремиерът Ивайло Калфин.

За земеделските стопани и тютюнопроизводителите се предвижда допълнително от вече направеното увеличение на минималния осигурителен доход. Предлага се от 2016 г. плавно да се повишава този размер – на два пъти по 60 лв. Така от 300 лв. сумата първо ще нарасне на 360, а после на 420 лв., за да се изравни с минималния осигурителен доход за всички останали самоосигуряващи се.

Вицепремиерът посочи, че към промените, направени вече през декември с цел да се увеличат приходите от осигуровки, сега се добавят и нови. Приетите изменения в края на годината по думите му вече давали резултат.

По отношение на осигуряването по втория стълб

Лицата, родени след 31 декември 1959 г. за допълнително задължително пенсионно осигуряване ще избират дали да се осигуряват в частен пенсионен фонд или във фонд „Пенсии“ на ДОО. Предвижда се този избор да не еднократен. В случай, че лицето избере да се осигурява във фонд „Пенсии“, то натрупаните средства по индивидуалната му партида се прехвърлят в Държавният фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система или т.нар. Сребърен фонд, където вноските също ще се отчитат по индивидуални партиди.

За новопостъпващите на пазара на труда, в случай, че лицата не направят избор, то се предвижда вноските да бъдат разпределяни в  различните универсални пенсионни фондове, какъвто е режимът до 31.12.2014. И само ако решат, ще могат да прехвърлят парите си в Сребърния фонд.

Обсъжда се още служителите в Сектор „Сигурност“, които имат индивидуални сметки в УПФ, но нямат достъп до тях, да получат правото за избор за запазването на сегашното положение или еднократно насочване на натрупаните средства към фонд „Пенсии“.

По отношение на възрастта за пенсиониране

Възрастта за пенсиониране на жените да расте с по 2 месеца на година до 2029 г., а след това с по 3 месеца до 2037 г. При мъжете се предвижда нарастването с 2 месеца годишно да е през 2016 и 2017 г., а от 2018 г. – с по 1 месец на година до 2029 г.

Целта е постепенно изравняване на стандартната пенсионна възраст на жените и мъжете през 2037 г. на 65-годишна възраст и след това въвеждане на автоматичен механизъм спрямо промените в продължителността на живота.

Предвижда се нарастване и на осигурителния стаж с по 2 месеца годишно до достигане през 2027 г. на 40 г. за мъжете и 37 г. за жените. За тези, които нямат достатъчно стаж за пенсиониране се предлага също поетапно увеличение с по 3 месеца на календарна година до достигане на 18 години стаж (сега е 15 години) до 2027 години и 67 години възраст за пенсиониране за мъже и жени.

Ще предложа възможност за предсрочно пенсиониране до една година тогава, когато не достига възраст, изтъкна Ивайло Калфин. Ще се намали обаче пенсията в такъв случай с 0,4 %.

За 1 и 2 категория труд предлагаме плавно повишаване с по 2, след това с по 3 месеца до достигане на 57 години за мъже и жени за 1 категория и 62 години за мъже и жени при 2 категория труд, подчерта вицепремиерът. Премахва се възможността за зачитане на осигурителен стаж 4 г. за 5 г. при осигуряването на повече от едно основание. В момента тази система действа за хората, които работят на повече от 1 трудов договор, но се смята, че това е дискриминационно спрямо другите и реално не действа, посочи Калфин.

По отношение на размера на пенсиите

От 1 януари 2019 г. се предвижда:

  • Индивидуалният коефициент при изчисляване размера на пенсията да се определя като средноаритметично на месечните индивидуални коефициенти.
  • Да отпаднат трите години по избор преди 1997 г. при изчисляване на индивидуалния коефициент. Годината е определена според това откога НОИ има електронна система за данните на осигурените. Само за периода 1 януари 2016 г. до 31 декември 2018 г. се предвижда да остане възможността за избор дали тези три години да бъдат включени при изчисляването на пенсията.
  • Да отпадне максималният размер на новоотпусканите пенсии.
  • Да се повиши от 35 на 40 на сто от максималния осигурителен доход на максималния размер на пенсиите, отпуснати до 31 декември 2018 г.

От 2017 г. се предвижда тежестта на една година осигурителен стаж при изчисляване размера на всички пенсии – нови и вече отпуснати, да се изравни с така нареченото швейцарско правило до достигане на коефициент от 1.5 на сто. Швейцарското правило по принцип предвижда пенсиите да се актуализират с инфлацията. Така швейцарското правило става минимум за пенсиите, посочи Калфин. Според него тази промяна ще даде повече стабилност и перспектива за по-добър растеж на пенсиите.

Сред предвидените над 30 мерки е и това да се завиши контролът върху инвалидните пенсии, съобщи вицепремиерът Ивайло Калфин. Този механизъм подлежи още на обсъждане със здравния министър. С него ще се уточни дали да се запазят сегашните ТЕЛК или да се заменят с други комисии. Предлага се обаче и НОИ да може да контролира документите за инвалидност, което в момента е невъзможно. „Един път като тръгне фалшив документ, няма кой да го спре“, обясни сегашната ситуация Калфин. Той посочи, че половината от пенсиониралите се са с инвалидни пенсии и то не само през миналата година.

Гърция ще облага сделки с български фирми с 26% превантивен данък при източника

Данъкът от 26% ще се налага за всички транзакции и ще се връща, след като се докаже, че те не са фиктивни.

Гърция ще облага с 26% данък всички сделки между гръцки и български фирми, ако се окаже, че те са сключвани фиктивно. Проблемът е, че парите ще бъдат задържани превантивно за всички контрагенти и те ще бъдат отблокирани едва когато се докаже, че целта на сделките не е да се избягва плащане на данъци заради по-ниското облагане тук, съобщава в. „Капитал“. Така всяка българска компания, която продава там на регистрирана в Гърция фирма продукция за 100 хил. евро например, ще получи парите си по фактура но с 26% по-ниска сума.

Това ще натовари административно българския бизнес, ще наруши ликвидността му, а освен това се дават и големи пълномощия на данъчната администрация в Гърция. За проблема съобщиха от Българската стопанска камара, като оттам вече са изпратили протестно писмо до Европейската комисия. Такова е изпратил и финансовият министър Владислав Горанов, като според министерството мярката ще свие стокообмена между двете страни с 20%.

Гърция е решила да предприеме тези действия по силата на законодателство, според което, ако данък печалба в съответната държава е с 50% по-нисък от този в Гърция (26% за Гърция при 10% в България), сделките подлежат на превантивно облагане и проверка. В писмото на БСК до Брюксел се посочва, че този данък „нарушава пряко както европейското право, включително основното право и принцип за свободно движение на стоки, капитали и хора в общността, така и международните споразумения за избягване на двойното данъчно облагане„, каквото Гърция има с България.

За новия данък се заговори в края на миналата седмица, когато премиерът Бойко Борисов бе принуден да опровергава твърдения в гръцки медии, че България на свой ред ще въведе наказателен данък за българите, летуващи в Гърция. Коментар по самото законодателно решение на гръцкия парламент тогава така и не бе даден. Самият закон все още не се прилага, защото тепърва ще се пише подзаконовата уредба към него. Вчера се разбра, че решението ще засегне целия стокооборот с Гърция и може да доведе до трайно влошаване на икономическите отношения между двете страни.

Проблемът тръгва още през януари 2014 г., когато Гърция е решила да въведе допълнителен контрол върху сделки с офшорни компании и фирми, регистрирани в държави с ниски данъчни ставки. За твърде ниски се приемат данъци, при които разликата спрямо ставката в Гърция надхвърля 50%. По тази формула регистрираните в България, Ирландия и Кипър фирми са вкарани в един кюп с офшорките„, обясни Менда Стоянова от ГЕРБ. През 2014 г. обаче данъкът от 26% се е налагал само върху доказано проблемни сделки. „Сега данъкът се въвежда превантивно върху всички транзакции, тоест се приема, че фирмите са виновни до доказване на противното„, обясни Стоянова.

Според бизнеса подобен подход е скандален и представлява дискриминация и нарушение на европейското право. От БСК изтъкват, че въвеждането на подобен „превантивен“ налог нарушава основния принцип за свободно движение на хора и капитали и е недопустимо спрямо държави – членки на ЕС, с които Гърция е сключила споразумения за избягване на двойното данъчно облагане. БСК е категорично против и българските фирми и НАП да се товарят с предоставянето на доказателства за изрядност на сделките, за да бъде удържаният данък възстановен. „От българските фирми и НАП ще се изискват да предоставят документи, с които да доказват, че компаниите разполагат с необходимата инфраструктура за извършването на съответните сделки. Това представлява огромна административна тежест„, обясняват от БСК. Освен това бизнесът се съмнява, че при тези проверки критериите ще са неясни и гръцките данъчни власти ще могат да тълкуват субективно обстоятелствата по отделните сделки. Всичко това ще доведе до забавяне на процедурите и излизане извън сроковете за възстановяване на средствата, изтъкват от БСК. От там вече са изпратили протестна позиция до МФ и Европейската комисия.

Според източници на „Сега“ правителството ни вече е влязло в контакт и с Ирландия, които са поставени в същата ситуация. Демаршът на кабинета идва на фона на течащи преговори между Гърция и останалите членки на еврозоната за одобряване на допълнителна помощ за Атина, която ще изчерпа ресурсите си за покриване на текущи задължения още през април. По данни на икономическото министерство за 2013 г. стокообменът между България и Гърция е близо 3 млрд. евро.

В тази връзка, министърът на финансите Владислав Горанов изпрати писмо до европейския комисар по икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и митнически съюз Пиер Московиси, съобщиха от пресцентъра на Министерство на финансите.

Позицията на България е категорична – въведеният данък при източника ще се отрази изключително негативно върху дружествата, регистрирани в България, които осъществяват внос от Гърция (независимо дали са с гръцко дялово или капиталово участие, или са изцяло български). Гръцките контрагенти ще бъдат принудени да заплащат по-висока данъчна ставка при заплащане на стоки или услуги от България. Същото важи и за гръцките фирми, които внасят от България. Те ще трябва да заплащат предварително данък в размер на 26% върху всеки разход. Българските фирми, осъществяващи транспортни услуги към и в Гърция, също ще бъдат засегнати от промените. Всички тези неблагоприятни последици ще влошат търговско-икономическите отношения между двете страни, като гръцките дружества ще трябва да преустановят или да се въздържат от поддържане на търговски и финансови отношения с български компании.

От Министерството на финансите посочват още, че на практика се получава възможност гръцката държава да бъде безлихвено кредитирана за периода от 3 месеца, в който се дължи възстановяване на данъка. Промените ще създадат проблем и за банките в България, собственост на гръцки групи – при транзакции към банките собственици в Гърция средствата ще бъдат облагани с 26% данък. Ако в краткосрочен план не се променят тези разпоредби, стокообменът между България и Гърция ще намалее с над 20%, изчисляват от Министерството на финансите. Гръцките дружества няма да искат да закупуват или изнасят стоки и услуги от и за България. От това ще пострада и инвестиционната активност.

Друг проблем, който се посочва в изводите на Министерството на финансите, е възможността за злоупотреби и субективно прилагане на данъчното законодателство от страна на гръцката данъчна администрация. Причината е, че според законовите промени събраният данък подлежи на връщане в пълен размер, ако дружеството докаже, че транзакциите са реално извършени и са по текущи пазарни цени. И двата критерия са неясни и е невъзможно да бъде предвиден начинът, по който ще бъдат прилагани.

Министър Горанов изразява силното си безпокойство, че приетите от Гърция данъчни разпоредби са несъвместими с правото на Европейския съюз и нарушават основополагащите принципи, залегнали в Договора за функционирането на Европейския съюз. Той посочва в писмото, че въвеждането на данъчно облагане с 26% данък при източника на всички сделки и трансакции с източник България, както и Ирландия и Кипър, е дискриминационна и непропорционална на преследваната цел мярка. Така по презумпция се приема, че сделките се осъществяват с цел данъчна измама или отклонение от данъчно облагане, само на основание на това, че данъчните режими на облагане с корпоративен данък в тези три страни са по-благоприятни в сравнение с режима на облагане на Гърция.

Корпоративното подоходно облагане не може да се разглежда изолирано, тъй като представлява част от модела на данъчната система, който всяка държава членка определя съобразно национални и общоевропейски цели и приоритети, при спазване на правото ЕС. Допускането на подобна практика от една държава членка на ЕС би имало изключително силен негативен ефект и би подкопало цялостното функциониране на вътрешния пазар на общността, се посочва още в писмото.

От сдружението „Произведено в България – съюз на малкия и средния бизнес“ също излязоха с декларация, че възстановяването на този данък в рамките на три месеца след проверка на пазарните цени на сделките е очевидно неизпълнимо условие заради финансовото състояние на Гърция, както и практиката да се бави възстановяването на ДДС на бизнеса въпреки действащите закони и правила. От сдружението твърдят, че това е вид забрана за бизнес, която ще спре българския износ за Гърция, както и че гръцкият бизнес също се противопоставя на тези мерки. В декларацията си още сдружението настоява българската администрация да е подготвена и за ответни мерки, в случай че Гърция въведе в сила дискриминационната мярка.

Фирмите ще проверяват онлайн в НАП какви издадени фактури имат от доставчици

Националната агенция по приходите скоро ще пусне нова електронна услуга, с която бизнесът ще може да проверява какви фактури са издадени към техните фирми от контрагенти, съобщи във времето за парламентарен контрол министърът на финансите Владислав Горанов.

Министърът беше попитан от народния представител Слави Бинев как малките фирми могат да бъдат защитени от натиск от страна на НАП. Според Слави Бинев голям търговец е издал фактури на
търговци на дребно за стоки, които те реално не са купували. Дребните фирми са санкционирани от НАП за укриване на обороти на доходи. Търговците са били заплашвани, че ако обжалват наказанията, глобите ще бъдат увеличени.

Владислав Горанов посочи, че анализ на НАП показва, че търговията с хранителни стоки на дребно, е дейност, която е с риск за укриване на данъци в рамките на 20,3 милиона лева годишно. След активните действия на НАП укриването на данъци от търговия с храни на дребна са паднали със 73 процента, посочи Владислав Горанов.

НАП проверява 250 фирми за фиктивна складова наличност и укрити обороти

Компаниите работят в цялата страна, търгуват със захар и захарни изделия, горива, напитки, плодове и зеленчуци.

250 фирми в цялата страна ще бъдат проверени заради това, че отчитат складова наличност на стоки на обща стойност близо 30 млн. лв. Компаниите работят в цялата страна, търгуват със захар и захарни изделия, горива, напитки, плодове и зеленчуци. По счетоводни данни за тези фирми в складовете им би следвало да се съхраняват стоки на обща стойност 30 млн. лв., но по оценки на НАП по-голямата част от тях са продадени без документи.

Ревизорите на НАП работят по разкриването на типична схема за избягване на облагане, при която покупката на стоки се извършва при спазване на данъчните изисквания – с издаване на фактура, но следващата препродажба става без документи, т.е без да се отчете оборотът.

През миналата година около 300 фирми са били ревизирани заради подозрителни стокови наличности. В над 90% от случаите стоките не са били открити, като на нарушителите са съставени актове за над 15 млн. лв. От НАП констатират също, че рисковите фирми периодично „изписват“ стоките, издавайки фактури на несъществуващи дружества или на фирми, които дори не подозират, че са станали купувачи.

Този опит за злоупотреба обаче се открива лесно, тъй като НАП разполага с компютърна система, която следи издаването и получаването на всяка една ДДС фактура в страната. Системата автоматично генерира и списъци от търговци, чиито документи не са осчетоводени от техните получатели.

От НАП уточняват, че ако в хода на проверките се установи, че стоките не са налични, ще бъдат възложени ревизии, с които да се обложат недекларираните приходи, заедно с изтеклите лихви. В случаите на избягване на облагане в особено големи размери, данните ще бъдат предадени в Прокуратурата, за започване на наказателно преследване.

България и Великобритания се споразумяха за нова СИДДО

Нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане ще стимулира икономическото сътрудничество между България и Великобритания.

Правителството одобри проект на Спогодба между България и Великобритания за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество. Министърът на финансите беше упълномощен да проведе преговорите и да подпише Спогодбата от българска страна при условие за последваща ратификация.
 
Действащата в момента между България и Обединеното кралство Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и печалбите от прехвърляне на имущество е подписана през 1987 г. в условията на коренно различни икономически отношения и без адекватна към онзи момент правна регламентация в българското законодателство в областта на данъците.

Новият документ предлага цялостна система за разпределение на данъчното облагане между двете държави, която ще допринесе за хармоничното развитие на двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество. Сключването на Спогодбата ще стимулира инвестиционния климат между България и Великобритания и ще спомогне за реализиране на реални и облекчени от данъчна гледна точка възможности за дружествата – местни лица и на двете държави, да осъществяват стопанска дейност в другата държава в различни сфери и отрасли.
 
Разрешенията, възприети в Спогодбата, са съобразени с българската договорна практика, която следва преимуществено модела на данъчна спогодба на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Десетки организации скочиха против лобисткия законопроект на адвокатите (видео)

В обща декларация Асоциация на специализираните счетоводни предприятия, КТ „Подкрепа“, Национален съюз на юрисконсултите, Нотариална камара на Р. България, Българска фасилити мениджмънт асоциация, Камара на частните съдебни изпълнители, Национално сдружение за недвижими имоти и Сдружение „Брокери на имоти“ се обединиха против монополизирането на консултантските и административните услуги в полза на адвокатите. Снимка БТА.

Цитат

В декларацията организациите определят законопроекта за изменение в Закона за адвокатурата от категорията на т.н. „Златни законопроекти“, т.е. такива, които са лобистки, без обществена необходимост от тях и са насочени единствено към удовлетворяване на частни, корпоративни интереси.

Организациите предлагат законопроектът да бъде оттеглен предвид това, че много от предложените текстове, противоречат на Конституцията и други основополагащи държавността нормативни актове. Декларацията е изпратена до председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева, премиера г-н Бойко Борисов и шефовете на правната, вътрешната и регионалната комисии в парламента г-н Данаил Кирилов, г-н Атанас Атанасов и г-н Найден Зеленогорски, както и на председателите на парламентарни групи. Декларацията може да свалите от тук.

Отделни негативни становища по скандалния законопроект изразиха и редица други организации – КРИБ, Българска стопанска камара, АИКБ, КНСБ, БТПП, Български хелзинкски комитет, Български център по нестопанско право, Институт за пазарна икономика и други.

В свое заседание членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество единодушно не подкрепят въпросния законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. Освен гореспоменатите, не подкрепя законопроекта и Министерство на финансите, което също е представило свое становище. С протокола на тристранката, изразените мнения и взетите решения, можете да се запознаете от тук.

Видео от пресконференция, организирана съвместно между Асоциацията на специализираните счетоводни предприяти, Национален съюз на юристконсултите и Нотариална камара може да видите тук. От страна на Асоциацията на специализираните счетоводни предприяти изказвания направиха:

  • Г-жа Мадлена Леви, председател на УС на АССП (изказването започва от 29-та минута)
  • Г-жа Катя Крънчева, член на АССП (изказването започва от 35-та минута)

Обосновано може да се очаква предлаганите законодателни промени да доведат до допълнителни разходи за бизнеса и за гражданите, както и за бюджетния сектор, не на последно място и до рискове за приходната част на бюджета, при евентуално негативно въздействие на промените върху редица други свободни професии.

КЗК образува производство по готвените лобистки промeни в Закона за адвокатурата

Комисията за защита на конкуренцията образува производство за оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на скандалния законопроект за изменение на Закона за адвокатурата, внесен в Народното събрание на 23.01.2015 г. от група народни представители.

Производството е образувано по сигнал на Българска стопанска камара, която директно заяви „Проектът за промени в Закона за адвокатурата е лобистки!“.

Комисията приема, че в сигнала на БСК се поставят много значими от конкурентноправна гледна точка въпроси, във връзка с които възниква необходимостта от задълбочена оценка относно съответствието с правилата на конкуренцията на разпоредбите на така предложения законопроект.

КЗК ще оценява конкретните мотиви и специфичните цели на разглежданата правна уредба, като ще прецени дали от нея възникват ограничения за конкуренцията, както и дали и доколко тези ограничения са необходими и пропорционални на поставените специфични цели.

В сигнала на БСК се отбелязва, че се забранява осъществяването на дейности от лица, които не са адвокати, чрез въвеждане на административнонаказател на отговорност.

БСК счита, че част от предложените разпоредби са в противоречие с редица конституционни принципи, нормативни актове от същата степен, международни актове, по които България е страна, както и достижения на правовата държава в областта на правната сигурност и борбата с монополизма.

Създава се монополно право за адвокатурата да извършва дейностите, посочени в §. 12 от законопроекта за изменение на чл. 24, което влиза в противоречие с чл.19, ал. 2 от Конституцията, според който законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

Според БСК предоставянето на изключителни права на лицата упражняващи адвокатска професия, по изготвяне и подаване на книжа за вписване в имотния, търговския и други регистри е неприемливо. В тази връзка в сигнала се посочва, че преминаването от съдебен към административен ред на търговска регистрация има за цел въвеждане на облекчена, опростена и икономична процедура, която да е достъпна за всеки български гражданин.

Законопроектът е отстъпление от тези първоначални намерения, които през изтеклите години доказват своите предимства. Голяма част от стопанските субекти, особено малките и средни предприятия, използват обслужващите ги счетоводни фирми за подаване на заявления в регистъра. Задължителното ползване на адвокатска помощ е от естество да усложни и оскъпи процедурата, без да подобри нейното качество.

Решението на КЗК за образуване на производство може да свалите от тук.

Свързани теми:

Дори депутатите, вносители на Закона за адвокатурата имат резерви към него
Глоби за всеки, който консултира, регистрира, подава заявления, но не е АДВОКАТ
АССП за права на счетоводителите и срещу лобисткия проектозакон за адвокатурата
БСК: Проектът за промени в Закона за адвокатурата е лобистки!
Адвокатите отговориха на счетоводителите по спорния законопроект

До 31 март се подава декларация във връзка с прилагане на СИДДО през 2014 г.

Декларацията по чл. 142, ал. 5 от ДОПК се подава за всяка календарна година до 31 март на следващата година. Тя се подава от платците на доходи на чуждестранни физически или юридически лица, които са задължени да удържат и внасят окончателни данъци съгласно ЗКПО и ЗДДФЛ, когато се ползва данъчно облекчение съгласно СИДДО и общият размер на доходите, начислени на дадено чуждестранно лице, не надвишава 500 000 лева.

Декларира се размерът на изплатените доходи и на предоставените данъчни облекчения за 2014 година на чуждестранни физически или юридически лица.

В случай че едно и също чуждестранно лице е реализирало идентични доходи, същите се посочват от платеца, пред когото са удостоверени основанията за прилагане на СИДДО, на един ред на декларацията, независимо дали доходът е реализиран на едно и също основание или кога той е начислен или изплатен през календарната година.

Декларацията се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистриран или подлежи на регистрация платецът на дохода.

Съгласно чл. 275 от ДОПК, лице, което не подаде декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК в установения срок, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба (за физическите лица) или с имуществена санкция (за юридическите лица и едноличните търговци) в размер от 500  до 1000 лева. При повторно нарушение наказанието е глоба или санкция в размер от 1000 до 10000 лева.

Цитат

Пример:
През 2014 година предприятие начислява на чуждестранна компания доходи, подлежащи на облагане с данък при източника в България, за които е предвидено данъчно облекчение, съгласно приложимата СИДДО със съответната държава. Размерът на начислените доходи е под 500 000 лева за годината, независимо от това дали същите са реализирани на едно и също или на различни основания.

В този случай искане за прилагане на СИДДО по чл. 137, ал. 1 от ДОПК не се подава, а обстоятелствата по чл. 136 от ДОПК се доказват пред предприятието, когато то е задължено да удържа и внася данъка при източника.

В срок до 31-ви март 2015 година предприятието следва да подаде декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК, с която да декларира размера на изплатените доходи и на предоставените данъчни облекчения за отчетната година.