Само 300 души с минимални доходи са поискали възстановяване на данък

Само 300 декларации за възстановяване на данъка на хора с доход до минималната работна заплата са подадени засега в Националната агенция за приходите, съобщи през седмицата за "Хоризонт" говорителят на ведомството Росен Бъчваров.

Той обясни, че действащият закон предвижда едно ограничително условие - доходът да е само и единствено от трудово правоотношение:
Цитат
Това означава, че всякакви други облагаеми или необлагаеми доходи, каквито са например доходите от лихви от депозити, обезщетения, изплащани на физическото лице, правят ползването на това облекчение недопустимо.

По този начин над 90% от хората с минимални доходи губят правото си на възстановяване на данъка. Така например, ако лицето е получило дори само 10 лева по граждански договор през годината, то няма право да възстанови платения от него данък, независимо че общият му годишен доход не превишава 4080 лева за 2014 година. Лицето няма право да си възстанови данъка, ако получи какъвто и да е друг доход, различен от трудов договор, независимо от минималните си доходи.

Нещо повече, оказва се, че когато лицето е придобило и необлагаеми доходи, то също не може да си възстанови платения от него данък. По този начин облекчението не може да се ползва, точно от най-бедните и нуждаещи се слоеве. Лицето няма право на облекчение, независимо от минималните си доходи общо през годината, ако някой от тях е от:
•   детски, които помощи са с подоходен критерий
•   помощи или добавки от социално подпомагане
•   обезщетение при безработица
•   обезщетение за временна неработоспособност (болнични или майчински)
•   лихва от банкова сметка (дори и сумата да е в размер на 0.01 лв)

Последното на практика изключва всички лица, които получават своята заплата по банкова сметка, защото банката ще начисли все някаква минимална лихва.


Свързани теми:
Как стана така, че почти никой работещ беден няма да си върне данък за 2014г?