БСК: Проектът за промени в Закона за адвокатурата е лобистки!

Българска стопанска камара излезе със статия озаглавена "Проектът за промени в Закона за адвокатурата е лобистки!".

"Едно от първите обещания на управляващата коалиция беше за създаването на "експертно сито", което да не допуска лобистки закони. Настоящият законопроект е тест за изпълнението на това обещание". Това се казва в остро становище на БСК срещу проекта за промени в Закона за адвокатурата.

БСК, пише в своята позиция:
Цитат
Голяма част от търговците, особено малките и средни предприятия използват обслужващите ги счетоводни фирми за подаване на заявления в регистъра. Задължителното ползване на адвокатска помощ ще усложни и оскъпи процедурата, без да подобри нейното качество.


"Предложеният законопроект задълбочава порочната тенденция за свръхрегулиране и ограничаване на достъпа до определени свободни професии и дейности, в противоречие с правилата на конкуренцията и свободната стопанска инициатива. Част от предложените разпоредби са в противоречие с редица конституционни принципи, нормативни актове от същата степен, международни актове, по които България е страна, както и достижения на правовата държава в областта на правната сигурност и борбата с монополизма", се казва още в позицията на БСК.

"Санкциите по Глава петнадесета, чл. 150 от законопроекта очертават обезпокоителна тенденция за разширяване кръга на българските граждани и юридически лица, по отношение на които е приложима административно наказателната отговорност, в условията на нереформирана съдебна система. Текстовете противоречат на Закона за административните нарушения и наказания, определящи като административно нарушение това, което нарушава установения ред на държавно управление. Превръщането на членове на адвокатски колегии в наказателни отряди е несъвместимо с функциите на една уважавана професия, призвана да защитава гражданите и юридическите лица. Разпоредбата, която постановява, че събраните глоби постъпват в адвокатските колегии, създава предпоставки за конфликт на интереси, отсъствие на безпристрастност и обективност при налагане на административните наказания.", предупреждава БСК.

Статията на Българската стопанска камара тук.

Вижте пълния текст на становището на БСК тук.


Свързани теми:
Глоби за всеки, който консултира, регистрира, подава заявления, но не е АДВОКАТ
АССП за права на счетоводителите и срещу лобисткия проектозакон за адвокатурата