Сайтът КиК Инфо ще има нова оптимизирана версия

Уважаеми потребители,

Планираме да подменим основата и програмния код на КиК Инфо, като сайтът ще работи с нова и оптимизирана версия. 

Необходимостта от нова версия се появи във връзка с увеличения трафик и все по-големия брой потребители, използващи активно и едновременно онлайн приложенията от сайта. КиК Инфо е най-големият данъчно-счетоводен портал в България.

Именно заради това, през последната година се появиха повече проблеми със забавяне на работоспособността, претоварване на системата и невъзможност за отваряне на сайта. Поради тези причини се наложи да подменим, както сървърното оборудване, така и целия програмен код.

След кратко проучване сред наши потребители, решихме максимално да бъде запазена визията на сайта и разположението на менюта. Запазени ще бъдат и повечето функционалности, като постепенно ще бъдат добавяни нови.

В тази връзка, предварително отваряме тема във форума за предложения, мнения и препоръки от ваша страна.

Приятна и ползотворна работа със сайта.
от екипа на КиК Инфо

От 1 юли 2015 отпада издаването на осигурителните книжки

Промяната се прави с цел намаляване административната тежест за гражданите.

На свое заседание, проведено на 30 януари 2015 г. Надзорният съвет на НОИ утвърди проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ).

В проекта се предвижда от 1 юли 2015 г. да отпадне издаването на осигурителни книжки за всички категории осигурени лица.

При отпускането на обезщетения и пенсии, осигурителният стаж и доход, както и внесените осигурителни вноски на лицата, ще се зачитат въз основа на данните от Регистъра на осигурените лица.

Предстои проекта за изменение и допълнение на наредбата да бъде внесен за приемане от Министерския съвет.

БСП внесе Закон за тълкуване на … закон

БСП внесе проект за Закон за тълкуване на чл. 22б от Закона за данъка върху доходите на физическите лица в Народното събрание.

Това е същият този член, според който работещите бедни сега щяха да могат да си връщат платения от тях данък през 2014 година.

Оказа се, че заради гласуваните текстове на БСП през 2013 година, почти никой работещ беден няма да може си върне данък за 2014г, както коментирахме тук. От НАП са категорични, че не тълкуват разширително нормативните текстове за ползване на облекчението, тъй като такива са законовите формулировки.

Комичното е, че същите тези текстове на член 22б от ЗДДФЛ, бяха предложени от БСП и гласувани и приети от депутатите на БСП, ДПС и Атака в 42-рото Народно събрание. В края на миналата година този член бе отменен, но той важи за доходите, получени през 2014 г., за които може да се поиска връщане на данъка, като се подаде специална декларация.

Сега БСП предлага Закон за тълкуване на закона в смисъл, че правото на връщане се отнася само до доходи по смисъла на чл. 25 от закона. В тези доходи да не се включват необлагаеми доходи по чл. 13 от закона, както и всички допълнителни приходи за физическите лица като лихви и/или обезщетения и неустойки, които са резултат от забава в плащанията или произтичат от начина на плащане.

С проекта на Закона за тълкуването на чл. 22б от Закона за данъка върху доходите на физическите лица може да се запознаете от тук.

По този повод вестник Сега написа:

Цитат

Сега пък БСП реши да „тълкува“ – по думите на Михаил Миков, собствения си закон, с който въведе жалкото подобие на данъчно облекчение за работещите бедни. С „тълкуването“ социалистите щели да се поправят и да разширят кръга на правоимащите, който така коварно смачкаха преди година. Но това е признание, че като управляващи са приели закон от вида „въздух под налягане“, а сега като опозиция се напъват да го пълнят със съдържание.

Ако приемем, че ги водят искрено добри намерения, излиза, че реотаните на юристи и финансисти в столетницата и в кабинета „Орешарски“ са загрявали 13 месеца, преди да включат, че данъчното облекчение е опашата лъжа. По-скоро обаче „покаянието“ е обикновено лицемерие. Още при приемането на закона беше кристално ясно, че той е бутафорен, че малцина ще получат истински данъчен реверанс и че БСП пак се вихри в жанра „демагогия“. Бисер в същия жанр е и името на тълкувателния закон, с който връщането на данъка върху доходите за работещите на минимална заплата би могло да се случи за повече хора – „закон за единия хляб“. Кръстникът е Михаил Миков и не може да се отрече, че названието е „в десятката“.

МФ публикува новите предложения за осигуряването в частните пенсионни фондове

Министерство на финансите публикува предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ЗДФГУДПС), популярен като „Сребърен фонд„, касаещи осигуряването в частните пенсионни фондове.

Предложените текстове са в отговор на отправените критики по влезлите в сила от 1 януари 2015 г. промени в КСО по предвидения механизъм за избор на осигуряване на лицата, родени след 31 декември 1959 г., а именно лицата да имат право на избор на осигуряване в държавното обществено осигуряване или и в универсален пенсионен фонд.

Обсъжданията за усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната система ще протекат до 31 март 2015 година във формата на Работната група към Министерство на труда и социалната политика.

С предложените промени се надграждат първоначално направените промени в Кодекса за социално осигуряване, касаещи въведеното право на избор, от 1 януари 2015 г. осигурените лица, родени след 31 декември 1959 г., да се осигуряват или само за пожизнена пенсия във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, или и в универсален пенсионен фонд (УПФ).

Дава се възможност за осигурените лица и самоосигуряващите се, родени след 31 декември 1959 г. да изберат да се осигуряват във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО), като се предвижда този избор да не е еднократен. В случай, че лицето избере да се осигурява във фонд „Пенсии“ – с увеличена осигурителна вноска в размера на вноската за УПФ, натрупаните средства по индивидуалната му партида се прехвърлят в Държавният фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система или т.нар. Сребърен фонд в 6 месечен срок.

Цитат

Лицата, които са избрали да се осигуряват във фонд “Пенсии”, могат да поискат отново да се осигуряват в универсален пенсионен фонд, като промяната на избора може да се осъществява веднъж на 1 година, от последния избор. В този случай, средствата им прехвърлени в Сребърния фонд се прехвърлят обратно в избран универсален пенсионен фонд.

По този нов ред се дава гаранция, че преведените средства от индивидуалните партиди на лицата ще бъдат „съхранявани“ в Сребърния фонд. Само в случай, че лицата родени след 31 декември 1959 г. изберат окончателно да се осигуряват в ДОО, при отпускането им на пенсия от ДОО, средствата от Сребърния фонд се прехвърлят към фонд „Пенсии“ на ДОО. В този случай на лицата се отпуска пенсия в пълен размер и индивидуалният им коефициент не се намалява, съгласно предложените в законопроекта нови алинеи в чл. 70. Предвижда се последният избор на осигуряване да се осъществява не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал.1 от КСО.

За осигурените лица, които се осигуряват в УПФ, при отпускането им на пенсия от ДОО, за периодите на осигуряване само в ДОО, индивидуалният им коефициент по чл.70 от КСО не се намалява. За периодите на осигуряване в УПФ индивидуалният коефициент се намалява на база на съотношението между размерите на осигурителните вноски за УПФ и за фонд „Пенсии“ от ДОО за съответния период.

При първоначално възникване на осигуряването, за лицата родени след 31 декември 1959 г. се предвижда вместо увеличената осигурителна вноска да постъпва във фонд „Пенсии“ (в размера на вноската за УПФ), да постъпва в избран универсален пенсионен фонд, като в случай, че лицето не избере фонд в срок от 3 месеца, да се извършва служебно разпределение в УПФ, както е действащият механизъм до 31 декември 2014 година.

Пълният текст на предложения можете да свалите от тук.

Как да намалим законно годишния си данък?

Счетоводна Кантора К и К
office@kik-bg.com, +359 2 816 42 33
www.kik.bg

Данъчни облекчения и преференции за физически лица

В момента тече данъчната кампания за доходите получени през 2014 година, а срокът за подаването на годишните данъчни декларации от физическите лица и довнасянето на данъка по тях е до 30 април 2015 година.

Съществуват напълно законни начини да намалите данъка си за 2014 година, като ползвате различни данъчни облекчения и преференции. Всички те са регламентирани в Закона за облагане на доходите на физическите лица.

Данъчните облекчения се ползват с подаване на годишна данъчна декларация, като в зависимост от случая понякога е необходимо подаване на допълнителни документи. Най-общо данъкът върху доходите на физическите лица е плосък, като неговата ставка е 10%. Част от доходите се облагат авансово през годината още при изплащането им – например работодателят удържа авансово дохода по трудови правоотношения, лицата работещи за своя сметка внасят авансово данък през годината за първите три тримесечия, както и в други случаи. С годишната данъчна декларация се определя общата годишна данъчна основа и сумата на довнасянето на годишния данък. Общата годишна данъчна основа може да се намали с предвидените в закона данъчни облекчения.

Отстъпка от данъка при подаване на годишната декларация с електронен подпис или ПИК

Можете да ползвате 5% отстъпка от дължимия данък за довнасяне, ако подадете своята декларация по електронен път (чрез електронен подпис или ПИК, издаден от НАП) и ако платите дължимото към бюджета в срок до 30-ти април. Посочената отстъпката се ползва при условие, че няматe подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията.

Връщане на платения данък за доходи на минималната работна заплата
 
Можете да върнете платения от вас данък през 2014 година, ако доходът ви от трудови правоотношенията през годината е до 4080 лева и нямате получени никакви други доходи. За съжаление, както сме разисквали и преди, текстовете на закона, приети в края на 2013 година оставиха повечето бедни без възможност за ползване на това облекчение. Повече за това четете тук.

Данъчно облекчение за млади семейства

Можете да ползвате данъчно облекчение за млади семейства, като приспаднете от сумата от общата годишна данъчна основа направените през 2014 година лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище, когато едновременно са налице следните условия:
1. договорът за ипотечния кредит е сключен от Вас и/или от съпруга/та Ви, с който/която имат сключен граждански брак;
2. Вие и/или съпругът/ата не сте навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през 2014 година.

Когато размерът на ипотечния кредит е по-голям от 100 000 лв., данъчното облекчение по ал. 1 може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.

Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане

Можете да намалите до 10% годишната си данъчна основа с направените през 2014 година лични вноски за допълнително доброволно осигуряване. С още 10% можете да намалите годишната си данъчна основа с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“.

Важно е да се знае, че по подобен начин, ако направите вноските си чрез работодателя, може да намалите до 10% месечната си данъчна основа с внесените от вас през месеца суми по лични вноски за допълнително доброволно осигуряване, както и до 10% с лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“.

Данъчно облекчение при закупен стаж за пенсиониране

Ако сте си закупили стаж за пенсиониране през 2014 година, то общата Ви годишна данъчна основи се намалява с внесените от Вас осигурителни вноски по закупения стаж. Осигурителен стаж можете да си купите за:
1. времето на обучение за завършено висше или полувисше образование;
2. времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“.
3. времето, за което сте навършили възрастта за придобиване право на пенсия, но не Ви достигат до 5 години осигурителен стаж.

За да си закупите стаж трябва да направите вноски, които се изчисляват върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се към датата на плащане на вноските (за 2014 и 2015 година този доход е 420 лева). Осигурителната вноска за е 17,8% върху 420 лева. Тоест сумата на осигурителните вноски за 1 месец “закупен” осигурителен стаж през 2014 и 2015 година е 74,76 лв. Калкулатор осигуровки самоосигуряващо се лице.

При 50% и повече намалена работоспособност

Ако сте инвалид, трябва да знаете, че общата годишна данъчна основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, се намалява със 7920 лв. А чрез работодателя си може да намалите месечната си данъчна основа с 660 лв. Неработоспособностт а трябва да е определена с влязло в сила решение на компетентен орган.

Данъчно облекчение за дарения

Ако сте дарили през 2014 година, също може да спестите данъци. Но има определен списък с организации, на които дарението ще се счита за данъчно облекчение. Общата годишна данъчна основа се намалява с направени през годината дарения, както следва:

1. до 5% на сто, когато дарението е в полза на:
а) здравни заведения по чл. 21, ал. 2, т. 1 – 3 от Закона за здравето;
б) лечебни заведения;
в) специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика;
г) специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, съгласно Закона за народната просвета;
д) детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;
е) бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
ж) регистрирани в страната вероизповедания;
з) специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания;
и) Българския Червен кръст;
к) културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;
л) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;
м) фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“;
н) комуни за лечение на наркозависими;
о) детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

2. до 15% за дарение за културата;

3. до 50%, когато дарението е в полза на Център „Фонд за лечение на деца“ и/или Център „Фонд за асистирана репродукция“.

Важно е да се знае, че общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65% от сумата от общата Ви годишна данъчна основа. Данъчно облекчение за дарения се ползва и за дарения, направени в полза на идентични или сходни на изброените организации и лица, установени в друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Счетоводна Кантора К и К
office@kik-bg.com, +359 2 816 42 33

Тази публикация съдържа информация в обобщена форма и поради това е предназначена само и единствено за най-обща представа по поставените въпроси. Тя не замества предоставянето на данъчно-счетоводни съвети или услуги, затова преди да вземете каквото и да е решение относно Вашите финанси, следва да се консултирате с професионален консултант.

До 31 януари самоосигуряващите се могат да променят вида на осигуряването си

Самоосигуряващите се лица задължително трябва да се осигуряват във фонд „Пенсии“, като по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство“.

В първия случай общият процент осигурителни вноски, включително и здравни е 25.8%, а във вторият е 29.3%. Разликата е 3.5%, колкото е вноската за фонд „Общо заболяване и майчинство“.

Калкулаторът осигуровки на самоосигуряващо се лице изчислява размера на социалните и здравни осигурителни вноски на самоосигуряващите се и при двата вида осигуряване.

Избралите да се осигуряват на по-високия процент, тоест и за фонд „Общо заболяване и майчинство“, имат право на парични обезщетения от ДОО за времето, през което са били в болнични, бременност, раждане и отглеждане на малко дете.

Лицата, които са избрали да се осигуряват само за фонд „Пенсии“, дължат осигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, когато не са подали декларация в НАП за прекъсване на дейността.

Самоосигуряващите се лица могат да променят този свой избор за всяка календарна година в срок до 31 януари на съответната година. Това става чрез подаването на декларация по утвърден образец в НАП, лично, чрез  упълномощено лице или по пощата с обратна разписка.

Първоначално в 7-дневен срок от започване или възобновяване на трудовата дейност самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си чрез подаването на декларация по утвърден образец в НАП. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година не може да се променя вече избрания и декларирания вид осигуряване.

Счетоводна Кантора К и К
office@kik-bg.com, +359 2 816 42 33

Тази публикация съдържа информация в обобщена форма и поради това е предназначена само и единствено за най-обща представа по поставените въпроси. Тя не замества предоставянето на данъчно-счетоводни съвети или услуги, затова преди да вземете каквото и да е решение относно Вашите финанси, следва да се консултирате с професионален консултант.

Важно: НАП не е указала еднократен избор за осигуряване между НОИ и частен фонд

В своя публикация на Интернет страницата си, НАП опровергава информацията на Българското национално радио, че приходната агенцията е указала на териториалните си структури еднократен избор за осигуряване между НОИ и Универсалните пенсионни фондове. НАП определя информацията като невярна.

Въпросът за избор за осигуряване в универсален пенсионен фонд или НОИ не е разглеждан от НАП и предстои да се реши законодателно.

В публикуваната на сайта на Агенцията информация се възпроизвеждат единствено разпоредбите на действащия Кодекс на социалното осигуряване.

От 2015 г. се променя редът и начинът за издаване на ПИК

Националната агенция за приходите съобщава, че от 2015 г. е променен редът и начинът за издаване на персонален идентификационен код (ПИК) от НАП и използването му като средство за идентификация при използване на електронните услуги на НАП. Основното изискване е, че всяко задължено лице има право да използва само един активен ПИК. Това се отнася и за физически лица, които имат регистрации в Регистър БУЛСТАТ като ЕТ, самоосигуряващо се лице или занаятчийско предприятие.

В тази връзка от 2015 г. можете да използвате всички предлагани от НАП електронни услуги чрез ПИК, вкл. и новата услуга – „Подаване на декларации, документи и данни“ (след 15 януари 2015 г.), като за използването им следва да се идентифицирате чрез:
–   идентификатор – ЕГН
–   ПИК – издадения ви ПИК на идентификатор ЕИК по БУЛСТАТ на самоосигуряващо се лице.

В случай, че не желаете достъп до някоя от предоставените услуги, може да заявите отказ от същите чрез подаване на заявление по образец  в офис на НАП, по електронен път или чрез обаждане на тел. 0700 18 700.

Следва да имате предвид, че от 2015 г. за ползване на електронните услуги с ПИК не може да се идентифицирате чрез ЕИК по БУЛСТАТ на ЕТ/самоосигуряващо се лице/занаятчийско предприятие и /или ПИК, различен от издадения на идентификатор ЕИК по БУЛСТАТ на самоосигуряващо се лице.

Одиторската компания "КПМГ България" с глоба за 100’000 лева за одита си на КТБ

„КПМГ България“, част от международната мрежа KPMG, ще бъде глобена със 100 000 лв. заради „значителни пропуски и липса на логика при извършените одити на отчетите на КТБ“ за периода 2009 – 2013 г. Това съобщи председателят на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори Ваня Донева пред агенция „Ройтерс“.

Санкцията за КПМГ е 100 000 лв., тъй като става въпрос за 5 отделни нарушения, всяко от които се наказва с максималната сума от 20 000 лв.

Глобени със още 100 000 лева ще бъдат и двама експерт-счетоводители от „КПМГ България“. Комисията не посочи кои са те. Все пак Ваня Донева обясни пред БТА, че единият ще бъде санкциониран с 40 000 лв., а другият – с 60 000 лв. Първият експерт-счетоводител е заверил два годишни отчета на банката, а вторият – три. За всеки от тях е наложена максималната глоба от 20 000 лв. Така общата глоба за КПМГ и експерт-счетоводителите от одиторската компания е 200 000 лева.

Защо не се стигна до отнемане на лиценз?

По закон Комисията може да отнеме временно правото за упражняване на дейност за срок от две години на фирмата или на конкретния експерт-счетоводител. Това също е било предложено на днешното заседание, но не са събрани нужните по закон гласове, за да бъде прието.

До момента КПМГ не са коментирали констатациите на регулатора. Няма и коментар от Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС).

Напомняме, че дупката в КТБ се оказа над 4 млрд. след оценката, направена от други три независими одиторски компании – „Ърнст енд Янг одит“, „Делойт България“ и „АФА“. Техните доклади показаха загуба и необходимост от обезценки на активи на банката в общ размер на 4.2 млрд. лв.

Все пак кого ще лишат от право на упражняване на дейност?

С лишаване от право да извършва финансови одити за максималния възможен срок от 2 г. е наказан експерт-счетоводителят Николай Орешаров, регистриран одитор № 0494, управляващ и представляващ „Контадор Одит“ ЕООД. Той е бил същевременно член на одитния комитет на КТБ и е заверявал отчетите на над 50 фирми, кредитополучатели на банката.

Няма информация той въобще да е глобен от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

Оставаме да се чудим все пак чии „значителните пропуски” са по-големи – тези на „КПМГ България“, заверявала КТБ или на eксперт-счетоводителя Николай Орешаров, заверявал кредитополучатели на банката.

Народна мъдрост: „Не е луд този, който яде баницата, а този който му я дава.


снимка: Ройтерс

Новото в Закона за местни данъци и такси от 01.01.2015г.

Катя Крънчева
K&K Accounting
www.kik.bg.

Резюме на промените в Закона за местни данъци и такси от 1 януари 2015 година.

С  ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014 г., с § 43 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, са въведени промени в Закона за местни данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г.

Данъчни декларации по електронен път

Предвидена е възможност данъчните декларации за местните данъци и такси да могат да се подават и по електронен път по реда на ДОПК. С промените в данъчното законодателство и изградената софтуерна система, Министерството на финансите (МФ) ще събира информация от общините и за постъпилите местни данъци и такси. Това става възможно чрез единна електронна система, чиято цел е изграждането на единен регистър и проследяването на неправомерното ползване на данъчните облекчения.

Национална база данни с информация за имотите и собствениците

Общините предоставят ежедневна информация по електронен път на МФ за:
1. идентификационните данни за задължените лица;
2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните им стойности;
3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане;
4. данъчните облекчения и освобождавания;
5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените задължения;
6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по този закон;
7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси.

Людмила Петкова, директорът на дирекция „Данъчна политика“ към МФ, обясни пред БНР, че:

Цитат

Целта е да се изгради национална база данни, в която ще се съдържа информация за имотите, за данъчните облекчения, за размера на дължимите местни данъци и такси и така да се предотврати неправомерното ползване на облекченията. Идея е физическите лица, които са получили от НАП персонален индентификационен код, да могат да влязат в системата и да проверят състоянието на данъчната си сметка, т.е. за всички задължения, които имат за местни данъци и такси, какво е задължението, съответно плащането и, ако има, непогасени просрочени задължения за местни данъци и такси.

Органите на МВР ежедневно предоставят информация на МФ

От 01.01.2015 г. органите на МВР предоставят ежедневно по електронен път на МФ данни от регистъра на пътните превозни средства за регистрираните, отчислените и спрените от движение пътни превозни средства, включително и информация за екологичната им категория.

Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от МВР, и се съобщава на данъчно задълженото лице.

Това обаче не се прилага, когато:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения за екологична категория, освен когато в регистъра има данни за екологичната категория на превозното средство.

В гореизброените случаи, собствениците на превозни средства, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срок от 6 месеца от откриването.

Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация или с подаване на нова данъчна декларация.

Людмила Петкова от МФ за БНР:

Цитат

С промените в законодателството от началото на тази година се променя и целият режим на деклариране и определяне на данъка върху превозните средства, съобщи. КАТ предоставя информацията на Министерството на финансите, Министерството на финансите я предоставя на общините, а общините определят размера на данъка и го съобщават на съответното лице с известие, както се съобщава данъкът върху недвижимите имоти. Промяната ще спести време на собствениците, разходи на администрацията и ще подобри постъпленията от налога върху автомобилите, каза Петкова.

Други промени

Данъкът върху недвижимите имоти ще се съобщава на лицата до 1 март на същата година.

Освобождават се от данък освен електрическите автомобили, и електрическите мотоциклети и мотопеди.

Улеснява се изпълнението на задължението за деклариране на придобитите по безвъзмезден начин имущества от лицата, които са освободени от данък върху безвъзмездното придобиване на имущество.

Другите теми:
Резюме на промените в ЗДДС от 01.01.2015г.
Резюме на промените в ЗКПО от 01.01.2015г.
Резюме на промените в ЗДДФЛ от 01.01.2015г.
Основните промени в осигуряването от 01.01.2015г.