НАП предостави тест на новата информационна система MOSS

Доставчиците на електронни услуги, далекосъобщителни услуги, услуги за радио-и телевизионно излъчване, предоставяни на лица от други държави-членки могат да тестват новата информационната система MOSS.

НАП предоставя възможност на българските доставчици на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и електронни услуги, предоставяни на лица от други държави-членки на ЕС да тестват новата информационната система MOSS, преди да вземат решение за регистрация по специалната схема за облагане с ДДС на този вид услуги, в сила от 01.01.2015 г.

Тестовата услуга е достъпна през портала на НАП за е-услуги => ВХОД В ПОРТАЛА за Е-услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП)  => Услуги  =>  категория „Информационна система Mini one stop shop (MOSS)” и избор на бутона „Вход” срещу името на услугата.

След като влезете в системата следва да изберете раздел „Регистрация“, подраздел „Заявление за регистрация“, където е необходимо да попълните примерни данни в различните части на заявлението за регистрация. Имайте предвид, че  е-мейла за контакт трябва да е съществуващ, тъй като на него ще получите потвърждението за регистрация и нотификациите от система MOSS. След успешно подаване на заявление, е необходимо да изчакате потвърждение на посочената електронна поща за успешна регистрация. След успешна регистрация ще може да подадете тестова справка-декларация по специалния режим, чрез раздел „Справка-декларация за прилагане на специален режим в съюза по ЗДДС“.

Напомняме, че от 1 януари 2015 г. всички доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио-и телевизионно излъчване и електронни услуги ще се облагат според мястото, където е установен получателят.

Промяната на практика изисква доставчиците на обхванатите услуги да се регистрират по ДДС във всяка една държава членка на ЕС, в която доставят услугите си на данъчно незадължени лица.

За да избегнат тази административна тежест, доставчиците могат да се възползват от специален режим за деклариране на дължимия към другите държави-членки ДДС за предоставени от тях услуги на данъчно незадължени лица на тяхна територия. Регистрацията и декларирането  на данните ще става чрез информационна система MOSS (Mini-One-Stop-Shop). Заявления за регистрация за специален режим за деклариране на дължимия към другите държави-членки ДДС ще се подават единствено чрез MOSS, считано от 01.10.2014 г., като регистрацията ще влиза в сила от 01.01.2015 г.

Регистрацията за ползване на специалния режим за деклариране чрез MOSS е по желание.