Зачитане на неплатен отпуск за трудов стаж

Зачитане на неплатен отпуск за трудов стаж

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика   Служителка ползва непрекъснат неплатен отпуск от 01.04.2013 г. до 31.03.2014 г. Колко трудов стаж ще й бъде зачетен за този период?

   В съответствие с чл. 160, ал. 5 от КТ неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в този кодекс, в друг закон или в акт на Министерския съвет. Следователно когато неплатеният отпуск по чл. 160 от КТ се ползва през две календарни години, за всяка от тях за трудов стаж ще се зачетат по 30 работни дни, или общо 60 работни дни.