SMS от Търговския регистър срещу кражба на фирми се използва твърде рядко

Само 3655 бизнесмени у нас използват SMS услугата срещу кражба на фирми на Агенцията по вписванията, съобщиха от ведомството, цитирани от „Труд“.

Това означава, че нищожна част – около 0,5%, от собствениците на над 700 000 компании у нас ще научат незабавно, ако някой опита да открадне дружеството им, като смени управителя например. За тази схема за източване на активите на фирми припомни пред в. „Репортер“ шефът на Нотариалната камара Красимир Катранджиев. При нея в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, се представя фалшив протокол от общо събрание, според който е сменен управителя на дружеството. От регистъра го вписват и получил управлението на фирмата, новият управител започва да разпродава активите, както и да разполага с банковите сметки на дружеството.

Единственият начин управителят да научи незабавно, че някой е поискал да бъде вписана промяна по партидата на дружеството, е като се абонира за SMS услуга на Агенцията по вписвания „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър“.  Услугата е достъпна на адрес www.sms.brra.bg. Тя може да се ползва не само от търговци, но и от всички заинтересовани лица за дадено дружество.

Услугата струва 6 лв. за две години и гарантира получаването на 500 съобщения. На един номер могат да бъдат изпращани известия за до 10 фирми. Абонатът бива известяван незабавно чрез SMS за настъпила входяща регистрация за търговец в регистъра, като опцията е да се проследяват промени по партидите на предварително заявени ЕИК.

Още 16% увеличение на цените на тока за фирмите от 1 септември

Само за година токът за малките фирми поскъпна с 53%, докато цената на тока за гражданите беше изкуствено намалена минимално.

Националната електрическа компания увеличава от 1 септември с 16% цените на тока за фирмите, които не участват в свободния пазар на електроенергия, стана ясно от сайта на НЕК.

Това означава, че поскъпването се отнася за малките фирми, останали да работят на регулирания пазар, каквито са повечето дружества в страната.

През септември м.г. цената на енергията, която енергото е плащало на НЕК за снабдяването на тези потребители, е била 109,37 лв. за мегаватчас. От февруари т.г. тя е увеличена на 112,79 лв. и се запазва такава до края на юни. После всеки месец се вдига. От юли става 120,39 лв., от август – 145,00 лв., а от 1 септември ще бъде 167,68 лв. Така само за година токът за тези фирми поскъпна с 53%.

Малкият бизнес в страната може да намери начини да намали разходите си за електроенегия, ако излезе на свободния пазар и там си осигури по-евтин доставчик на услугата. На практика това е и част от замисъла на ДКЕВР за повишаването на цените така шоково за малкия бизнес. Въпросът е, че това до момента не е добре обяснено на фирмите от страна на регулатора.

Ако малките дружества се включат в групите на балансиращия пазар у нас има вероятност да могат да си осигурят по-евтина електроенергия в определени часови зони, отколкото сега се предлага на регулирания пазар.

Цените на свободния пазар се определят у нас след търговете, в които участват различни търговци. На практика цената е съобразена с регионалните такива, а те в момента са около 40 евро/мвтч.

Поскъпването ще засегне близо една пета от бизнеса в България, според данни на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

Засегнати са и дружества със значителна социална роля – фирми на В и К, поделения на Националната компания „Железопътна инфраструктура“, обекти на „Напоителни системи“, болници, училища и университети. Голяма част от групата на потърпевшите са бюджетни предприятия, които имат някакъв дълг за ток. Докато той не бъде платен, те нямат възможност да излязат на свободния пазар. Съответно от идната седмица ще плащат по-скъп ток като клиенти на доставчиците от последна инстанция.

Онлайн справка за двойно декларирани площи за земеделските производители

Земеделските производители вече могат да направят справка за двойно декларирани площи
 
Земеделските производители вече могат да направят справка дали в декларираните за подпомагане от тях площи има застъпвания, къде са застъпванията и какъв е размерът на двойно декларираните площи. Информацията е публикувана на официалната интернет страница на ДФ „Земеделие” – www.dfz.bg в секция „Системата за индивидуална справка по Директни плащания“ – http://iacs-online.dfz.bg/apex/f?p=2012.

Стартирана е и процедурата по изпращане на уведомителни писма за установените застъпвания. В срок до 20 работни дни от получаването на уведомително писмо, но не по-късно от 1 декември 2014 г., кандидатите трябва да се явят в съответната областна дирекция на ДФЗ и да предоставят документи, доказващи правото за ползване на застъпените площи. Такива документи са нотариален акт, договор за наем или аренда, решение на общинските служби по земеделие, споразумения по чл. 37, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и др.

Кандидатите, които са направили електронна справка в сайта на ДФ „Земеделие” и са установили, че в декларираните от тях площи има застъпвания, могат да подготвят документите, доказващи правото за ползване на земите. Тези документи могат да се представят в областните дирекции на ДФ „Земеделие” и преди връчване на уведомителното писмо.

За Кампания 2014 по директни плащания чрез кръстосани проверки бяха проверени над 1 млн. земеделски парцела с обща площ 3,890 млн. хектара (ха). Установените застъпвания са в размер на 43 хил. ха, или едва 1,11% от всички декларирани за подпомагане площи.

Промени за посредниците при наеманe на работа

Националният съвет за насърчаване на заетостта обсъди промени в посредническата дейност по наемане на работа.
Въвеждането на безсрочна регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа предвижда Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

Документът бе обсъден днес в МТСП от експертите в Националния съвет за насърчаване на заетостта. Съветът е консултативен орган към министъра на труда и социалната политика за тристранно сътрудничество при разработването на политиката по заетостта.

Предвижда се отмяната на регистрацията на посредническите договори и отмяна на таксата от 120 лв. , събирана за регистрация на посреднически договор с чужд работодател. Очаква се да се намалят регулаторната тежест и административните разходи за бизнеса.

Проектът за изменение и допълнение в наредбата регламентира дейността за временно или еднократно предоставяне на посреднически услуги по заетостта в България от чуждестранни посредници от ЕС и Европейското икономическо пространство. Те ще бъдат длъжни писмено да уведомяват министъра на труда и социалната политика или упълномощеното от него длъжностно лице за дейността, извършвана на територията на България.

Обсъдените предложенията са изготвени от работна група към МТСП с участието на експерти от Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда и социалните партньори.

Очаква се до края на седмицата експертите от съвета да дадат бележки по Проекта за изменение и допълнение в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Документът ще се обсъди от Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Нотариусите ще издават скици на имоти

Камарата на нотариусите в България и Агенцията по геодезия, картография и кадастър подписаха официално споразумение, с което се дава пълен достъп на нотариусите до системата на Агенцията по кадастър.

По този начин се дава възможност всеки желаещ да извади скица на свои имот да го направи като отиде при нотариус, а не лично в Агенцията по кадастър.

Другата промяна е, че ако примерно притежавате имот във Варна, но живеете в София, няма да ви се налага да отивате до офиса на Агенцията по кадастър в морската столица, а може да го направите като посетите нотариус в столицата или във всеки един друг град на страната.

„Над 4 години работихме с Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) за реализирането на тази идея. Услугата е факт след промените в Закона за кадастъра и имотния регистър. Това спестява много усилия, нерви и време. В момента в България има 613 нотариуса. Това дефакто са още 613 фронт офиса на Агенцията по кадастър”, коментира за Факти.бг, председателят на Камарата на нотариусите Красимир Катранджиев.

Друго предимство на издаването на скица с отдалечен достъп е, че цената е с 30% по-ниска, отколкото ако се отиде на място в офис на АГКК.

Съгласно споразумението АГКК предоставя на нотариусите безплатен достъп за разглеждане на всички данни в кадастралната карта и кадастралните регистри, а изпълнява услуги след заплащане. Споразумението урежда реда и условията за осъществяване на отдалечен достъп на нотариусите до информационната система на кадастъра и имотния регистър, като значително облекчава и оптимизира процеса за получаване на кадастрални скици и схеми и спестява времеви ресурс, както за гражданите, така и за нотариусите, при изпълнение на професионалните им задължения.

Как става самото издаване на скица?

Лицето, което иска да получи скица за свой имот отива при нотариус. Той, от своя страна, пуска заявление и плаща за издаването на скица. В зависимост от платената сума скицата бива пратена под формата на PDF на нотариуса. Видовете услуги са три – обикновена, бърза и експресна. След това нотариуса разпечатва скицата, подпечатва я и я предоставя на клиента.

„Услугата е защитена чрез електронен подпис. Заявяването се извършва само и единствено от нотариуса. Важно е да се отбележи, че нотариусите имат неограничен достъп до системата на Агенцията и могат да виждат историята на имота”, уточни Катранджиев.

Към момента 18% от територията на страната е покрита с кадастрална карта, но обхваща 30% от съществуващите имоти у нас. През тази година започва и изготвянето на кадастрални карти на 8 района в София – Слатина, Подуяне, Илинден, Изгрев, Красно село, Възраждане, Лозенец и Триадица и на 13 областни центъра, сред които са Казанлък, Свиленград, Костинброд, Бяла, Радомир, Аксаково, Брегово, Бяла Слатина и други. За 2014 г. са отпуснати 10 млн. лв. за изготвянето на кадастъра.

Дефицитът е 1.15 млрд. лева за 7 месеца, а влошаване от близо 1 мрлд. за година

Министерство на финансите публикува данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.07.2014 г.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа към 31 юли 2014 г. е отрицателно в размер на 1 147,2 млн. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 647,5 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 499,7 млн. лева.

Изпреварващият ръст в разходите и изоставането при изпълнението на разчетите по данъчните приходи са основните фактори за формирането на дефицита по КФП за първите седем месеца на годината.

Влияние върху дефицита оказват и временно спрените плащания от ЕК по ОП „Околна среда“ и по две оси на ОП „Регионално развитие“, където се очаква след отблокиране на плащанията на България да бъдат възстановени сертифицирани разходи в общ размер на 478,3 млн. лева.

Спрямо дефицита за същия период на 2013 г. (168,2 млн. лв.) бюджетната позиция се влошава с 979,1 млн. лв. (1,2 пр.п. от БВП).

Размерът на фискалния резерв към 31.07.2014 г. е 8,9 млрд. лв., в т.ч. 8,3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,6 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. Трябва да се отбележи, че обхватът на фискалния резерв е променен, като в него се включват и вземанията от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други, в съответствие с §1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.

Преди месец бившият финансови министър Петър Чобанов (БСП) и настоящ водач на листа на ДПС в Монтана, обяви, че към юли 2014 г. във фискалния резерв има рекордните 9 млрд. лв. „9 милиарда са си 9 милиарда“, заяви той в парламента.

Дори сумата да е такава, това не означава, че държавата разполага свободно с този ресурс.

Изчисленията на „Капитал“ показват, че свободният за използване ресурс реално е около 400 млн. лв. Те остават, като се изключат падежиращите дългове, които трябва да се покрият през следващите месеци, и целевите фондове (като Сребърния фонд – виж графиката), чиито пари не могат да се пипат по закон.

В резерва е и изтегленият преди два месеца външен дълг за 3 млрд. лв. На теория парите могат да бъдат използвани, но в края на годината те трябва да се възстановят, тъй като с тях трябва да се платят падежиращите на 15 януари догодина доларови облигации, както и част от бюджетния дефицит.

Освен това в резерва са включени 1 млрд. лв., които са дължими по европейски програми от Брюксел, но не е ясно кога ще бъдат преведени. През последните три месеца дължимите суми по тази линия нарастват постоянно, пише още „Капитал“.

Вицепремиерът Христосков: Докога 30% от заплатите ще се плащат "под масата"?

Минимална работна заплата (МРЗ) от 400 лева няма да навреди на бизнеса, смята вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков. При определени условия тя може да бъде вдигната, защото е крайно време България да не е все „на опашката” на Европа по гарантирани минимални доходи.

Докога 30% от възнагражденията ще се плащат „под масата”, без да се внасят осигуровки и данъци”, попита вицепремиерът.

Той отхвърли твърдението на работодателите, че повишаването на минималната заплата стимулира безработицата.

„През последните години минималната заплата се е увеличила почти двойно, а безработица се движи в нормални граници”, посочи вицепремиерът.

Пред бТВ той припомни, че според него трябва да се въведе автоматичен механизъм
за определянето на МРЗ Христосков коментира и увеличението на пенсионната възраст. Според него то не трябва да става с 1 година, а на база на статистическите данни от последните няколко години за увеличаването на продължителността на живота при мъжете и жените, допълни той.

Вицепремиерът Христосков категорично отхвърли твърдението, че се готви скок на осигуровките със 7,3 процентни пункта. Евентуално ще се обсъждат предложения за увеличаване на осигурителните вноски с не повече от 1-2 процентни пункта от 2015 г., поясни той.

Министър Христосков даде за пример фонд „Безработица”, който би постигнал баланс с разходите при увеличение на вноската с 1 процентен пункт.

„Със сегашното ниво на тази вноска, което е 1%, не биха могли да се изплащат обезщетения за безработица на над 100 000, без да има ограничения в размера”, подчерта вицепремиерът.

Министър Христосков отново прикани работодателите и синдикатите да постигнат споразумение за размера на минималните осигурителни доходи (МОД) през 2015 г.

Той посочи конкретни примери на отрасли без споразумения за МОД през последните три години, в които производителността на труда се увеличава

В производството на тютюневи изделия за 2012 г. спрямо 2011 г. например тя се е повишила с 33%, в производството на текстилни изделия – с 25%, а в сектора за производство на кокс и нефтопродукти – с 23%.

„С умишления отказ от договаряне на МОД този инструмент се дискредитира и ще се наложи административно увеличение”, предупреди вицепремиерът.

Хиляди българи пак ще доплащат ненужно данък за доходи от IV-то тримесечие

Преди година експерти от МФ увериха, че промяна по темата ще бъде част от пакета с промени в данъчните закони. Становището се споделя неофициално и от НАП, коментира в. Сега.

Гласуването на подобни промени обаче ще бъде възможно едва през октомври, и то само при сформиране на правителство и много експедитивни действия от страна на депутатите.

Така обявеното от редица институции намерение да се възстанови авансовото удържане на данък върху извънтрудовите доходи за последното тримесечие на годината надали ще бъде прието в срок.

Удържането на данъка става именно при изплащането на сумите, но в настоящия текст на закона изрично е записано, че данък не се удържа за последното тримесечие.

Така близо 160 000 данъкоплатци отново ще бъдат принудени за поредна година да довнасят сами данък за само последното тримесечие, въпреки че няма никакъв проблем той да им се удържа предварително и равномерно. Освен че затруднява ненужно хората, това на свой ред води и до проблеми със събираемостта на дължимите суми.

НЕК и ЕСО са увеличили двойно разходи, влизащи в цената на тока

Става въпрос за разходите за балансиране на енергийната система, които влизат в цената на тока.

Националната електрическа компания (НЕК) и Електроенергийният системен оператор (ЕСО) са увеличили двойно разходите за балансиране на енергийната система, които влизат в цената на тока, коментира в. Труд.

Това показват данни, представени от доставчика на ток в Южна България – ЕВН, според когото няма основание за увеличението.

Имаме съмнения, че действията на държавните дружества са незаконни, изпратили сме сигнал и жалба в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране„, каза Йорг Золфелнер, шеф на ЕВН за България.

Според компанията в Южна България увеличението се случва по следния начин: НЕК нулира прогнозните количества ток, дадени от производителите на зелена енергия и от топлофикациите и реалното използване на ел.енергията от тези източници попада в графата „дисбаланс“, което увеличава стойността й.

По този начин компанията е прибрала 2,56 млн. лв. вместо 1,64 млн. за два месеца и половина. Засечен е и производител, който през нощта продава ток на цена от почти 2000 лева за мегаватчас (при средна цена около 160 лв.) с мотива, че има липса на ток.

През нощта обаче винаги има излишък, а не недостиг на ток. От НЕК не отговаряха на телефоните си за коментар.

Бизнесът и НОИ плащат все повече за болнични

За поредна година разходите по това перо растат.

Разходите за болнични на бизнеса, които плаща до третия ден, както и на Националния осигурителен институт –  това са дните от четвъртия ден нататък, продължават да растат за поредна година, коментира в. Сега.

Разходите на Държавното обществено осигуряване вече дори са по-високи от нивата през 2010 г., когато бе въведена антикризисната мярка първите три дни от болничния да са за сметка на работодателя, а НОИ да плаща от четвъртия нататък. Мярката беше временна, но продължава да действа.

Данните от бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г. обаче показват, че тя вече не е ефективна и освен че товари бизнеса, не щади и хазната. Идеята на ГЕРБ при въвеждането й бе да накара работодателите да контролират по-ефективно служителите си, за да не вземат фалшиви листове. Ефект от мярката имаше през първите години, когато тя започна да действа. БСП не направи нищо, за да я отмени.

Броят на болничните листове до три дни, които се плащат само от фирмите, за миналата година е 437 462 според справка на НОИ, изготвена за „Сега“. Това е ръст с над 11 хил. спрямо 2012 г. А спрямо 2011 г. увеличението е още по-значително – с над 29 хил. броя болнични до три дни.

За втора поредна година НОИ също изплаща все повече средства за болнични. От институцията отбелязват, че след въвеждането на антикризисната мярка в първите й две години наистина се е наблюдавала тенденция броят на изплащаните болнични листове от държавата да намалява.

„Но през 2012 г. тази тенденция прекъсва. За втора поредна година наблюдаваме увеличение в броя на краткосрочните обезщетения за общо заболяване и респективно разходите за тях. През 2013 г. направените разходи за обезщетенията за общо заболяване вече надхвърлят нивото от 2010 г., докато броят на изплатените обезщетения е малко под нивото от 2010 г. По-високият ръст на разходите е вследствие и от нарастването на осигурителния доход и на минималната заплата за периода“, коментират от институцията.

Само болничните, които са най-голямото перо в групата на обезщетенията за временна неработоспособност, са стрували с над 35 млн. лв. повече на НОИ спрямо 2012 г.

Разходът вече стига около 325 млн. лв. Загубени са 12 541 415 работни дни, което е с 11 на сто повече спрямо по-миналата година. Освен по-големият брой на болничните преразходът се дължи и на увеличеното средно обезщетение на ден. То е стигнало 21.68 лв. при планиран размер 19.93 лв.

Според справката над половината от всички болнични през миналата година са били до 7 дни (51 на сто). Техният брой е 1 187 934.