Подготвя се единна декларация за ДДС в целия Европейски Съюз

Подготвя се единна декларация за ДДС в целия ЕС.

Плановете са да бъде въведена от 2017, като би спестила 15 млрд. евро годишно на предприятията.

Въвеждане на стандартизирана декларация за ДДС на територията на целия ЕС подготвя Брюксел. Тя ще замени националните декларации и ще уеднакви процедурата, която в момента е различна за всяка държава-членка, се посочва в прессъобщението на ЕК. Според изчисленията по този начин предприятията в Общността ще спестят около 15 млрд. евро само за година посредством намаляването на административните пречки и подаването на точно определена информация в еднакви срокове.

Плановете са единната декларация да влезе в сила от началото на 2017. Предприятията ще подават нужната информация всеки месец, а микропредприятията - само веднъж на три месеца. Ще отпадне сегашното изискване в някои държави за годишна обобщена справка-декларация за ДДС, а ще се насърчи подаването по електронен път.

Източник: economy.bg

Повече информация от сайта на ЕС: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-988_bg.htm