Безплатно: Споразумение на защита на данните между счетоводна кантора и клиент

Уважаеми колеги,

Във връзка с множеството запитвания, публикуваме нашето примерно споразумение по чл. 28 от Общия регламент за защита на данните (GDPR). Според регламента всеки клиент следва да сключи такова споразумение със обработващите, на които предоставя лични данни, а това несъмнено са счетоводните кантори.

По отношение на личните данни предоставени от клиент на счетоводна кантора:
  • Счетоводната кантора е Обработващ лични данни;
  • Клиентът е Администратор на лични данни.

Съставили сме споразумението по целесъобразност кратко, за да не се налагат в последствие чести актуализации, във връзка с промени в тълкуването и законодателството или други фактори, които могат да налагат преподписването му. Отчитаме и факта, че логистиката по събирането на подписите от клиентите в една счетоводна кантора понякога е трудна.

Нашето мото по отношение на GDPR е “Не го усложнявай” или “Keep it simple”!

Примерното споразумение е неразделна част от основния договор за счетоводно обслужване.

Можете да го изтеглите от тук: СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Нашето разбиране за ангажирането на друг обработващ като подизпълнител съвпада с това на представителя на Комисията за защита на личните, обяснено семинар тук в 4 ч. и 54 мин. от видето.

Текстовете в споразумението изцяло се движат по регламента, като сме предвиди някои уточнения, като например:
  • Уточнение, че цените на счетоводните услуги, посочени в основния договор за счетоводно обслужване, не включват посочените нови дейности и ангажименти, вменени на канторите, съгласно чл. 28 от GDPR и разходите по одити, съдействия и др. се поемат от клиента; или
  • С оглед на избягване на всякакво съмнение, какво следва да се разбира под документирано нареждане за обработка на данни от клиента.

Моля, обърнете внимание, че упоменатите предприети технически и организационни мерки за съответствие с GDPR могат да бъдат различни за всяка кантора.

Темата предстои да бъде допълвана и развивана. Може да проследявате промените в настоящата статия.