НАП с безплатен семинар на тема „Данъци и осигуряване 2018“

На 15 декември (петък) от 10 до 16,00 ч. в зала „Опал“ на хотел „Рамада“ Националната агенция за приходите ще проведе безплатен семинар, посветен на промените в данъчното и осигурително законодателство, които ще влязат в сила от 1 януари 2018 г.

Можете да проследите семинара на живо от страницата на КиК Инфо.

Ще бъдат представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по прилагането му, особеностите на автоматичния обмен на отчети по държави и перспективите пред електронните услуги на НАП.

В събитието участие ще вземат Милена Кръстанова, заместник-изпълнителен директор на НАП, Росен Иванов, директор на дирекция „Данъчно осигурителна методология“, водещи експерти по преки и косвени данъци и осигуряване и Росен Бъчваров, директор на дирекция „Комуникации и протокол“ в НАП.

Програма

10.00 - 10.10
Откриване
Милена Кръстанова, заместник-изпълнителен директор на НАП

10.10- 10.40
Автоматичния обмен на отчети по държави
Иван Антонов, гл. юрисконсул, дирекция СИДДО

10.40-11.10
Данъчно облагане по реда на ЗКПО   
Цветана Янкова, началник на отдел „Данъчна методология"

11.10 – 11.30   
Кафе пауза   

11.30 - 12.30
Данъчно облагане и промени в ЗДДС в сила от 01.01.2018 г.   
Ганка Петрова, гл. експерт по приходите, дирекция ДОМ

12.30 – 13.30   
Обяд   

13.30 - 14.00
Данъчно облагане по реда на ЗДДФЛ   
Лорета Цветкова, държавен експерт по приходите, дирекция ДОМ

14.00 - 14.30
Промени в осигурителното законодателство в сила от 01.01.2018 г.   
Катя Кашъмова, началник на отдел "Осигурителна методология"

14.30 - 14.45
Кафе пауза   

14.45 - 15.30
Намаляване на административната тежест. Взаимоотношения с данъчните посредници. Доверие. Прозрачност.   
Росен Иванов, директор на дирекция "Данъчно-осигурителна методология"

15.30 – 16.00
Електронни услуги  за клиентите на НАП. Текущо състояние и перспективи. Росен Бъчваров, директор на дирекция „Комуникации и протокол“

16.00 - 16.15
Закриване на семинара