Ново безплатно приложение: ДДС процедура и Приложение № 6 от ППЗДДС

По инициатива на наши потребители създадохме ново безплатно приложение, с което лесно и удобно се проследява възникнала ДДС процедура за възстановяване и попълва Приложение № 6 от ППЗДДС.

Приложението се използва при възникване на ДДС за възстановяване за проследяване на процедурата за приспадане в следващите периоди и указва съответните клетки за попълване в справките-декларации за месеците, участващи в процедурата.

Модулът автоматично попълва Приложение № 6 към чл. 68, ал. 4 от ППЗДДС "Справка за извършеното приспадане на данък върху добавената стойност", ако и когато изчисли, че има приключила процедура в някой от следващи въведени месеци.

Приложението може да откриете тук.