Три счетоводни компании от София, Пловдив и Благоевград се присъединиха към АССП

От началото на годината три счетоводни компании се присъединиха към Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия.

Това са:
Симбула ООД – гр. София
редовен член
www.simbula.eu
"Симбула" предлага професионално счетоводно обслужване, финансово и данъчно планиране, както и консултантски услуги в различни сектори на икономиката. Екипът на компанията се състои от висококвалифицирани, мотивирани специалисти, работещи в полза на своите клиенти.

Топласт-Чалъков-Сияна Иванова ЕТ – гр. Пловдив
асоцииран член
www.top-account.net
Счетоводна къща ЕТ "ТОПЛАСТ - Сияна Иванова" е специализирано предприятие, което работи в областта на счетоводното обслужване на търговски дружества, еднолични търговци, сдружения с нестопанска цел, физически лица - свободни професии и земеделски производители.

Тирас Акаунтинг ЕООД – гр. Благоевград
асоцииран член
www.tiras.bg
Тирас развива бизнеса си на Балканите (България, Сърбия, Македония) и Италия.

АССП с радост приветства присъединяването на колегите и съвместно с тях ще развива интересите на бранша в полза на своите членове.