Допълнителен 17% данък „уикенд“ обсъжда министър Горанов

Това съобщи финансовият министър Владислав Горанов в интервю за в. „Капитал“, публикувано в съботния брой на вестника.

„Това, което трябва да се направи при нас, което също е свързано с облекчаване на режима на отчетност, е въвеждането на данък при източника по отношение на личното ползване, който обаче няма как да е 10%, защото трябва да компенсира осигуровките. Защото, ако собственик преотстъпи на служителя фирмен актив, който той да използва за лични цели, той трябва да се третира като доход. С 10% данък при източника ще се реши казусът с корпоративното облагане. Обаче казусът с осигуровката ще остане. Все още правим сметки, но излиза, че алтернативният данък при източника трябва да е около 17%. съобщи Горанов.   

Той потвърди и направената по-рано заявка, че България ще поиска от ЕК ограничаване на данъчния кредит за автомобили до 50%: „Това, което можем да направим сега и което е направено в много европейски държави, е свързано с моторните превозни средства – да има възможност за ползване на 50% на данъчния кредит, след което да не се изследва личното ползване.”

По отношение на прага за същественост министърът коментира, че не може да има такъв, защото евродирективата не го позволява.

Наскоро Европейската комисията представи своя нов план за действие за цялостна реформа на корпоративното данъчно облагане в ЕС и борба с преференциалните данъчни режими в Европа. Чрез него ще се промени генерално данъчната система за компаниите, които развиват дейност в повече от една държава в ЕС. Основните действия в плана включват въвеждането на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, с която да се гарантира данъчно облагане на печалбата там, където е генерирана.

За отражението на реформата върху България, Горанов коментира така: „По-скоро ще ни засегне положително. Под преференциални данъчни режими те не визират ставките. Те визират различните режими в Холандия и Белгия, свързани с различни изключения, които държавите си позволяват да правят. Говорим за въвеждане на единна основа за корпоративния данък. Едни и същи неща да са приети за данъчна основа на територията на ЕС. Опасенията, че ЕК ще ни накара да вдигнем ставката на корпоративния данък, не са основателни.”


снимка БГНЕС