АССП с нови три члена – счетоводни предприятия

През последния месец на годината нови три счетоводни предприятия се присъединиха към Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия.

АССП най-сърдечно приветства фирмите присъединили се към организацията в края на 2015г. „Даниса” ООД – редовен член, „Деметра” ООД  и „ДВТ” ЕООД – асоциирани членове.

„Даниса” ООД, гр. Разград е създадена през 2005г., с управители Савина Славова и Йордан Дяков. Фирмата се занимава със счетоводно обслужване на предприятия от всички икономически отрасли, обработка на заплати на персонала, данъчни и осигурителни консултации.

„Деметра” ООД, гр. Велико Търново е създадена през 1997г. със съдружници Веска Ангелова  и Димитър Ангелов. Основната й дейност е предоставяне на счетоводни услуги на фирми и юридически лица с нестопанска дейност. Успешно си партнира с Бюрото по труда в града и работи по програми за наемане на безработни лица с икономическо образование до 29 год.възраст.

„ДВТ” ЕООД, гр. Пазарджик е създадена през 2010г. с управител Десислав Трончев. Дейността на фирмата е свързана с организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети, конуслтантска дейност, разработване и управление на проекти, компютърни услуги и кредитно консултиране. Сайт: www.dvt.bg .