От 2016 г. НАП ще получава данни за сметките на българи в държавите от ЕС и САЩ

От 1 януари с промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се въвежда изискване за обмен на информация между българската данъчна администрация и данъчните администрации на държавите от ЕС.

Промените се въвеждат във връзка с изискванията на европейска директива за автоматичен обмен на данни между данъчните администрации на държавите-членки, както и с подписаното между България и САЩ Споразумение за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA.

От 2016 г. НАП ще получава данни за наличните суми по банковите сметки на българите. Това се отнася освен за държавите от ЕС и САЩ, така и за всяка друга държава, с която България или Европейският съюз имат действащо споразумение, което предвижда, че ще се предоставя информация. Тези трети държави ще бъдат публикувани от България и Европейският съюз в списък.

Приходната  агенция ще получава от съответните държави информация, като адрес, телефон, дата и място на раждане, както и наличност по сметката към края на съответната календарна година за всеки титуляр, който е български гражданин. Ако сметката е била закрита през годината, НАП ще получи данни за размера на сумата, която е била изтеглена. Данъчните ще получават и данни за изплатените дивиденти и лихви на българи в страните от ЕС, САЩ и други държави, с които има споразумение.