От днес Търговският регистър регистрира новите фирми за един ден

От днес нова фирма може се регистрира за един ден, съобщиха от Агенцията по вписванията. Заявленията за първоначална регистрация на фирми ще се разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им в Търговския регистър. Произнасянето ще се извършва незабавно след разглеждане на заявлението, освен в случаите когато на заявителя са дадени указания за отстраняване на нередовност на документи.

Друго нововъведение е, че когато заявителят е посочил имейл, дадените указания ще се изпращат и на него. Те ще продължават да се публикуват и по партидата на дружеството в Търговския регистър на интернет страница на агенцията.

Новите функционалности са въведени в изпълнение на приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър, обнародван с ДВ, бр.54 от 17 Юли 2015г. Агенцията по вписванията имаше 4 месеца, за да изпълни новите изисквания.