Проектозакон предвижда прагът за регистрация по ДДС да се вдигне на 200 000 лв.

От 50 000 лв. на 200 000 лв. да се вдигне прагът за регистрация по ДДС предлагат във внесен в парламента вчера законопроект. Вносители са депутати от Реформаторския блок - Петър Славов, Вили Лилков и Нестимир Ананиев.

Другата предлагана промяна е съкращаване на срока за произнасяне по заявление за регистрация по ДДС от 7 на 3 дни, с което общият срок от подаване на заявление за регистрация по ДДС до произнасяне на органа по приходите ще намалее на 10дни общо от сегашния 14-дневен срок.

Предлаганите промени целят въвеждане на облекчения от задължителния режим за регистрация по ДДС  за микро- и малките предприятия, пишат в своите мотиви депутатите. Мерки за насърчаване на тези предприятия, които понесоха основния удар от икономическата криза, са предвидени и в управленската програма на правителството.

По сега действащата уредба, при достигане на 50 000лв.  облагаем оборот, данъчно задълженото лице следва задължително да се регистрира по ДДС. Последното е свързано със завишени изисквания към счетоводна отчетност, подаване на ежемесечни справки-декларации и дневници за покупките и продажбите по ДДС. В резултат, много търговци предпочитат да се „задържат“ под установения праг от 50 000лв. оборот, за да не се регистрират по ДДС и не отчитат част от приходите си, се казва още в мотивите.

Като аргумент депутатите изтъкват още, че в чл. 100 в ЗДДС е предвидена възможност за регистрация по избор, т.е. и при облагам оборот, по-нисък от установения в чл. 96, ал. 1. В този смисъл предлаганите промени няма да повлияят негативно на онези предприятия, които желаят да ползват регистрация по ДДС и нямат облагаем оборот над 200 000лв, се казва още в мотивите.