НАП публикува своите актуални наръчници, предназначени за данъчни инспектори

Наръчниците, които приходната администрация е изготвила са предназначени за ползване от данъчните инспектори. Те са изготвени с цел да подпомогнат на служителите от НАП при прилагането на данъчно законодателство.

Наръчниците могат да бъдат използвани както за самостоятелна подготовка от органите по приходите, така и като база за разработване на учебни материали за провеждане на  първоначални и продължаващи обучения на служителите от Национална агенция за приходите.

Както е записано във въведението на всеки наръчник, те не могат да бъдат публикувани или размножавани без изрично съгласие на Национална агенция за приходите. След получено специално разрешение от НАП, ги публикуваме в КиК Инфо в секция Справочник, за по-лесно и удобно ползване с отделен линк към всеки фиш:

Наръчник по ЗДДС 2015
Наръчник по ЗКПО 2015
Наръчник по ЗДДФЛ 2015

Наръчниците за 2015 година са актуализирани и съобразени с действащите през 2015 година данъчни закони. Промените за 2015 година са намерили отражение в съответните фишове на всеки един наръчник. Някои от фишовете са допълнени с актуална данъчна практика.