Отново законопроект за изменения в ЗДДФЛ, предвиждащ отмяната на плоския данък

Днес БСП внесе законопроект за отмяна на плоския данък и замяната му с прогресивен. 22-ма депутати от левицата са сред вносителите на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

С предложениено се цели премахването на единната данъчна ставка (плоския данък) върху доходите на физическите лица и замяната му с прогресивно-подоходен данък. Според мотивите на вносителите сега прилаганата единна данъчна ставка е фактор за задълбочаване на социалното неравенство и не способства за постигане на обществен интегритет и развитие, и дори е предпоставка за маргинализиране на големи социални групи.

По предлаганата скала завишение на данъчната тежест ще има само за лица, които са с доходи, превишаващи 1550 лева месечно, пресмятат от БСП. Според изчисленията на вносителите, ефектът по предварителни данни, се очаква да бъде допълнителен приход в хазната от около 200 млн. лева годишно.

Предложението за скалите за облагане е следното:

Месечно авансово облагане за трудови договори
 • до размера на минималната месечна работна заплата  (МРЗ) -  необлагаеми
 • над МРЗ - до 1000 лв. - 10% за горницата над МРЗ
 • от 1000 лв. до 2000 лв. - данъкът по предходния ред плюс 17% за горницата над 1000 лв.
 • от 2000 лв. до 5000 лв. - данъкът по предходния ред плюс 22% за горницата над 2000 лв.
 • от 5000 до 10 000 лв. - данъкът по предходния ред плюс 25% за горницата над 5000 лв.
 • над 10 000 лв. - данъкът по предходния ред плюс 27% за горницата над 10 000 лв.
 • за доходи, придобити като морско лице   - 1%

Облагане на общата годишна данъчна основа   
 • до 3600 лв. - необлагаеми
 • от 3600 до 12 000 лв. - 10% за горницата над 3600 лв.
 • от 12 000 до 24 000 лв. - 840 лв. плюс 15% за горницата над 12 000 лв.
 • от 24 000 лв. до 60 000 лв. - 2640 лв. плюс 20% за горницата над 24 000 лв.
 • от 60 000 лв. до 120 000 лв. - 9840 лв. плюс 25% за горницата над 60 000 лв.
 • над 120 000 лв. - 24 840 лв. плюс 27% за горницата над 120 000 лв.

Предлага се измененията да влязат в сила от 1 януари 2016 г.

На въпрос на БГНЕС как ще отговорят на основния политически аргумент, че именно правителството с водещото участие на БСП е отменило прогресивния данък и е въвело пропорционална скала Янаки Стоилов отвърна, че повечето от вносителите на това предложение днес не са били част от тогавашното управление и не са въвеждали плосък данък.

Със законопроекта може да се запознаете от тук.