От 2015 г. се променя редът и начинът за издаване на ПИК

Националната агенция за приходите съобщава, че от 2015 г. е променен редът и начинът за издаване на персонален идентификационен код (ПИК) от НАП и използването му като средство за идентификация при използване на електронните услуги на НАП. Основното изискване е, че всяко задължено лице има право да използва само един активен ПИК. Това се отнася и за физически лица, които имат регистрации в Регистър БУЛСТАТ като ЕТ, самоосигуряващо се лице или занаятчийско предприятие.

В тази връзка от 2015 г. можете да използвате всички предлагани от НАП електронни услуги чрез ПИК, вкл. и новата услуга – „Подаване на декларации, документи и данни“ (след 15 януари 2015 г.), като за използването им следва да се идентифицирате чрез:
-   идентификатор – ЕГН
-   ПИК – издадения ви ПИК на идентификатор ЕИК по БУЛСТАТ на самоосигуряващо се лице.

В случай, че не желаете достъп до някоя от предоставените услуги, може да заявите отказ от същите чрез подаване на заявление по образец  в офис на НАП, по електронен път или чрез обаждане на тел. 0700 18 700.

Следва да имате предвид, че от 2015 г. за ползване на електронните услуги с ПИК не може да се идентифицирате чрез ЕИК по БУЛСТАТ на ЕТ/самоосигуряващо се лице/занаятчийско предприятие и /или ПИК, различен от издадения на идентификатор ЕИК по БУЛСТАТ на самоосигуряващо се лице.