Държавният дълг се е увеличил и стигна 9,4 млрд. евро към юли

В рамките на месец българският държавен дълг се е повишил с близо 1,31 млрд. евро (с над 2,5 млрд. лева).

Държавният дълг на България в края на юли 2014-та година възлиза на 9,4242 млрд. евро (18,4 млрд. лева), вътрешните задължения са в размер на 3 925,3 млн. евро, а външните - в размер на 5 498,9 млн. евро.показват данните на Министерството на финансите, публикувани в официалния регистър на държавния дълг.

Към края на юли делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт БВП е 22.8%, като делът на външния държавен дълг е 13.3%, а на вътрешния държавен дълг е 9.5%, посочват от финансовото министерство.

Сравнителни данни за държавния дълг май.2013 - юли.2014:
към 30.05.2014 г. е 6,9372 млрд. евро (17,0% от БВП)
към 31.12.2013 г. е 7,2187 млрд. евро (18.1% от БВП)
към 31.03.2014 г. е 7,7141 млрд. евро (18.5% от БВП)
към 30.04.2014 г. е 7,7495 млрд. евро (18.6% от БВП)
към 30.06.2014 г. е 8,1159 млрд. евро (19,7% от БВП)
към 30.07.2014 г. е 9,4242 млрд. евро (22,8% от БВП)
 
Само месец по-рано (през юни) държавният дълг е 19.7% от БВП, а в края на миналата година - 18.1%. Или за седем месеца ръстът на дълга е с 4.7 пункта. Рязкото увеличение на дълга само в рамките на месец (от 19.7 на 22.8% от БВП) е заради емитирането на еврооблигации на международните капиталови пазари, показва докладът на финансовото министерство.

В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 41,6%, а външните - от 58,4%.

В края на юли валутната структура на дълга има следните стойности:
58,8% - в евро;
31,2% - в левове;
9,1% - в щатски долари;
0,9% - в други валути.

Плащанията по държавния дълг през юли възлизат на 622,1 млн. лева. Във валутната композиция на плащанията от началото на годината най-съществен е делът на тези в лева - 79,5%, следван от 13,9% на тези, деноминирани в евро, 6,1% на плащанията в щатски долари и 0,5% на тези в японски йени.

Държавногарантирани ят дълг през юли 2014 г. достига до 372,1 млн. евро, от които 21,3 млн. евро са вътрешните държавни гаранции, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е в размер на 0,9 процента, показва последния месечен доклад „Държавен дълг" на финансовото министерство.