Агенция по заетостта: Безработицата намалява

342 503 са безработните през август. Те намаляват с близо 59 хил. души от началото на годината.

В бюрата по труда са регистрирани 342 503 безработни. Техният брой намалява за седми пореден месец. През юли те са били с 4 746 души повече, а през август 2013 г. - с 8 935 души повече.
С 58 730 души са намалели безработните от началото на годината, показват данните на Агенцията по заетостта (АЗ) за първите осем месеца на 2014 г.

През август равнището на безработицата е 10,4%. Спрямо юли 2014 г. то е по-ниско с 0.2 процентни пункта. В сравнение с август 2013 г. равнището също намалява - с 0.3 процентни пункта.

25 032 са регистрираните младежи до 24-годишна възраст през август 2014 г., като те представляват 7,3% от всички безработни. Година по-рано те са били с 8 449 повече. Регистрираните младежи до 29 г. (включващи и тези до 24 г.) са 57 051 и представляват 16.7% от всички безработни. В сравнение със същия месец на 2013 г. младежите до 29 г. намаляват значително - с 13 779 души.     

Броят на безработните на възраст над 50 години е 132 942 и намалява спрямо юли с 1487 лица. Те представляват 38,8% от всички регистрирани безработни.

През август започналите работа на първичния пазар безработни са 12 746 - с 1 907 души повече от август 2013 г., в потвърждение на трайната тенденция за нарастване на започналите работа безработни в реалната икономика на годишна база.

Търсенето на работна сила на първичния пазар на труда през август традиционно нараства спрямо юли, тъй като се активизира заявяването на свободни работни места в сферата на образованието, във връзка с началото на учебната година. В бюрата по труда са заявени 14 129  работни места в реалния сектор, с 1389 места повече в сравнение с юли и с 2 197 места повече спрямо август 2013 г.

Най-много свободни работни места на първичния пазар в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (3 694 места), от търговията (1873места), от административни и спомагателни дейности (1823 места), от образованието (1703 места), от строителството (725 места), от операции с недвижими имоти (714 места), от хотелиерството и ресторантьорството (517 места) и др.