Промени за посредниците при наеманe на работа

Националният съвет за насърчаване на заетостта обсъди промени в посредническата дейност по наемане на работа.
Въвеждането на безсрочна регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа предвижда Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

Документът бе обсъден днес в МТСП от експертите в Националния съвет за насърчаване на заетостта. Съветът е консултативен орган към министъра на труда и социалната политика за тристранно сътрудничество при разработването на политиката по заетостта.

Предвижда се отмяната на регистрацията на посредническите договори и отмяна на таксата от 120 лв. , събирана за регистрация на посреднически договор с чужд работодател. Очаква се да се намалят регулаторната тежест и административните разходи за бизнеса.

Проектът за изменение и допълнение в наредбата регламентира дейността за временно или еднократно предоставяне на посреднически услуги по заетостта в България от чуждестранни посредници от ЕС и Европейското икономическо пространство. Те ще бъдат длъжни писмено да уведомяват министъра на труда и социалната политика или упълномощеното от него длъжностно лице за дейността, извършвана на територията на България.

Обсъдените предложенията са изготвени от работна група към МТСП с участието на експерти от Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда и социалните партньори.

Очаква се до края на седмицата експертите от съвета да дадат бележки по Проекта за изменение и допълнение в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Документът ще се обсъди от Националния съвет за тристранно сътрудничество.