Дефицитът е 1.15 млрд. лева за 7 месеца, а влошаване от близо 1 мрлд. за година

Министерство на финансите публикува данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.07.2014 г.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа към 31 юли 2014 г. е отрицателно в размер на 1 147,2 млн. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 647,5 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 499,7 млн. лева.

Изпреварващият ръст в разходите и изоставането при изпълнението на разчетите по данъчните приходи са основните фактори за формирането на дефицита по КФП за първите седем месеца на годината.

Влияние върху дефицита оказват и временно спрените плащания от ЕК по ОП „Околна среда" и по две оси на ОП „Регионално развитие", където се очаква след отблокиране на плащанията на България да бъдат възстановени сертифицирани разходи в общ размер на 478,3 млн. лева.

Спрямо дефицита за същия период на 2013 г. (168,2 млн. лв.) бюджетната позиция се влошава с 979,1 млн. лв. (1,2 пр.п. от БВП).

Размерът на фискалния резерв към 31.07.2014 г. е 8,9 млрд. лв., в т.ч. 8,3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,6 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. Трябва да се отбележи, че обхватът на фискалния резерв е променен, като в него се включват и вземанията от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други, в съответствие с §1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.

Преди месец бившият финансови министър Петър Чобанов (БСП) и настоящ водач на листа на ДПС в Монтана, обяви, че към юли 2014 г. във фискалния резерв има рекордните 9 млрд. лв. "9 милиарда са си 9 милиарда", заяви той в парламента.

Дори сумата да е такава, това не означава, че държавата разполага свободно с този ресурс.

Изчисленията на "Капитал" показват, че свободният за използване ресурс реално е около 400 млн. лв. Те остават, като се изключат падежиращите дългове, които трябва да се покрият през следващите месеци, и целевите фондове (като Сребърния фонд - виж графиката), чиито пари не могат да се пипат по закон.

В резерва е и изтегленият преди два месеца външен дълг за 3 млрд. лв. На теория парите могат да бъдат използвани, но в края на годината те трябва да се възстановят, тъй като с тях трябва да се платят падежиращите на 15 януари догодина доларови облигации, както и част от бюджетния дефицит.

Освен това в резерва са включени 1 млрд. лв., които са дължими по европейски програми от Брюксел, но не е ясно кога ще бъдат преведени. През последните три месеца дължимите суми по тази линия нарастват постоянно, пише още "Капитал".