ВАЖНО: Открита кръгла маса на счетоводителите. За лицензцирането с изпити.

Здравейте колеги,

Днес (17-ти март), като член на АССП, взех участие в дискусиите на кръгла маса на тема  “Проекции в развитието на нормативната уредба на счетоводството в Република България” в УНСС. Притеснена съм какво се готви и желая да ви информирам.

Беше ни представен анализ по проект по сключен договор за университетски научни поръчки „Възможности за развитието на организацията и нормативната уредба на счетоводството в България за малки и средни предприятия върху основата на континенталната счетоводна система” на проф. д-р Стоян Стоянов, катедра “Счетоводство и анализ” УНСС. Проектът беше презентиран от доц. Марина Михайлова. Не можах да намеря анализа публикуван онлайн, надявам се да го представят на всички, за да се запознаете и вие.

Съвсем накратко един от изводите от анализа, е че трябва да има организация с изпити на счетоводителите, например Институт. Представители на ИДЕС заявиха, че не искат ИДЕС да администрира този Институт, но настояват влизането на счетоводителите в него да става с 2-3 изпита - по счетоводство, данъчно и осигурително право. И само счетоводители положили тези изпити и взели съответните лицензи да имат право да съставят финансови отчети. Другите явно ще са оперативни счетоводители.

Академичната общност в лицето на известни доценти, професори, преподаватели и одитори също се изказа в тази посока. От Комисията по етика на ИДЕС имаше едно единствено по-балансирано мнение за Институт, но без изпити. Но аз лично разговарях с председателя на ИДЕС и той ми каза, че не приема идеята за организация без изпити. Господинът участва в групата по писането на новия закон за счетоводството. Аз също съм в Работна група към МФ по писането на новия Закон за счетоводство, така че следя нещата отблизо.

Представителите на Министерство на финансите слушаха и казаха, че за тях е било много интересно и полезно да чуят мненията на всички. Не изразиха становище, но казаха, че явно въпросите се въртят, около създаването на организация на счетоводителите. Призоваха всички, които имат както да добавят и искат за изразят мнение да им пишат.

Припомням, че Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) и Съюза на счетоводителите в България (ССБ) са против силно регулиране на професията. Общо взето неща се представиха така, че ИДЕС и академичната общност искат да ни защитава и утвърждават имиджа на професията, и не са доволни, че ние счетоводителите се дърпаме и не искаме.

Зад  “защита” и “имидж” е маскирана силна регулация на счетоводната професия и затова тази идея не се споделя от счетоводителите, които реално упражняваме професията, които се сблъскаме с нелоялна конкуренция от данъчни и други лица, които съставят отчети в конфликт на интереси, или лица, които нямат необходимия стаж и образование по Закона за счетоводството. Да, ние имаме нужда от защита от тях, но не по този начин.

Най-разочароващото за мен, беше че изказванията и анализа нямаха нищо общо с новата счетоводна европейска директива.  Да припомним, че целта на Директива 2013/34/ЕС е намаляването на административна тежест на малките и средни предприятия и облекчаване на тяхната отчетност. Разписаните текстове дават възможност на държавите членки наистина да облекчат малките предприятия, а посланията на директивата в преамбюла са твърде  ясни. Европа апелира облекчете малките и "Мисли първо за малките". Сега виждаме неимоверни опити да се изкриви духа на една полезна европейска директива и аз, като счетоводител и собственик на малък бизнес, съм много разочарована от това. Европейско законодателство се променя в посока на намаляване на регулаторните режими във всички области, а ние обсъждаме точно обратното.

Накрая водещата проф. д-р Снежана Башева заключи, че днес на кръглата маса сме се съгласили, че трябва да има някакъв Институт на счетоводителите в бъдещия нов Закон за счетоводството, а пък в последствие, вероятно когато го пишем, то да се решава как ще се влиза в Института. Първо това не отговаря на истината – не се съгласихме всички, и второ Институт без ясни параметри - това е много опасно, защото утре могат да лобират за най-лошия за нас и бизнеса сценарий.

Ще видим дали ще се намери правителството в България, което да предложи на Парламента да гласува така, че да лиши хиляди хора да си упражняват професията, за която са учили, по-която имат солиден стаж, и които я упражняват до момента съвестно и с много труд и нерви, както и да елиминира нас - счетоводните предприятия с дългогодишен опит на база, на който сме създали системи на отчитане в счетоводните си предприятия, за да обслужваме качествено и сигурно нашите клиенти. Кой ще позволи да се парцелира и монополизира бизнеса на счетоводни услуги, маскирано зад “загриженост” за професията?Още по темата:
Позиция на АССП: Относно регулиране на професията и транспонирането на Директива 2013/34/ЕС
Новини от АССП: Ще говорим за професията и новата счетоводна директива
Анкета: Лицензиране на счетоводителите чрез изпити отново на дневен ред

За счетоводната професия, новата счетоводна директива и предстоящи законодателни промени. Участие на АССП на 16-ти март (неделя) в икономическото предаване на България Он Еър. От тук можете да гледате предаването. В първия половин час от записа е: http://www.bgonair.bg/video/schetovodnata-profesiya-v-balgariya-i-obrazovanie-i-biznes-na-edin-ezik-li-govoryat