Изследване на Ърнст енд Янг във връзка новата счетоводна Директива 2013/34/ЕС

От името на Европейската комисия, Ърнст енд Янг провежда изследване във връзка с новата счетоводна Директива 2013/34/ЕС. Целта е да се проучат и да се разберат нуждите и очакванията на различните заинтересовани групи в 25 европейски страни, включително и България, за да се разработи ръководство по отношение на тези финансови отчети.

Изследването е фокусирано върху два вида групи:

1) Изготвящи финансови отчети - малки и средни предприятия. Линк към въпросника за съставителите на отчети: https://emeia2.ey-vx.com/survey/TakeSurvey.asp?PageNumber=1&SurveyID=3113nlLL7845G2
 
2) И потребители, използващи тези финансови отчети (т.е. собствениците на малки и средни предприятия, мениджъри на малки и средни предприятия, доставчици и клиенти от малки и средни предприятия, банки, данъчни органи, служители и представители на правителствени агенции). Линк към въпросника за потребителите на отчети: https://emeia2.ey-vx.com/survey/TakeSurvey.asp?PageNumber=1&SurveyID=4JJ6o9519o83G2

Запознайте със самата Директива (като цяло е една от лесните Директиви и материалът не е труден). Линк към Директива от сайта ЕС. Ако не се зарежда, може да я свалите и от тук.

Писали сме няколко пъти, но да напомня, че лицензирането, изпитването и регулирането на счетоводителите не е предмет на новата счетоводна Директива. Въпреки това някои лобита се опитват да използват предстоящите промени в Закона за счетоводството, за да прокарат тези свои намерения. Целта на евродирективата е облекчаване на малкия бизнес, намаляване на изискванията по отношение отчетността на предприятията, като дава възможност на държавите членки да определят и други облекчения за микро и малки предприятия.

С директивата се въвеждат единни критерии в държавите-членки за микро, малки, средни, големи и предприятия от обществен интерес. Тези критерии са споменати още в първия слайд от изследването в таблица, като за целите на изследването микро предприятията са разделени на две подгрупи само на база на числеността на персонала си. Сумите са в евро.