Започнете днес да градите успешното си бъдеще с АССА Дипломата по МСФО (DipIFR)

Започнете днес да градите успешното си бъдеще с АССА Дипломата по МСФО (DipIFR) – най-престижната международна квалификация в областта


Смятате ли, че сте добре запознати с Международните Счетоводни Стандарти? А искате ли да получите международна квалификация? Сега е момента да се заемете сериозно с професионалното си развитие, за да подпомогнете кариерата си и да бъдете защитени от икономическата нестабилност.


Какво представлява АССА Diploma in International Financial Reporting (DipIFR)?

Дипломата на ACCA по Международни счетоводни стандарти (ACCA Diploma in International Financial Reporting - DipIFR) е единствената международно призната квалификация в областта.

Дипломата на ACCA по МСФО (ACCA DipIFR) е гаранция за задълбочено разбиране на концепциите и принципите, залегнали в основата на МСС/МСФО. Основната задача на квалификацията е да даде както теоритични знания за стандартите така и необходимите умения за практическото им прилагане.

Тази кратка квалификация е предназначена за практикуващи счетоводители, одитори и финансови мениджъри, на които ежедневно се налага да разбират и прилагат международните счетоводни стандарти.

DipIFR е изключително фокусирана квалификация, която се оценява от един три-часов изпит, и може да се завърши за шест месеца. При успешно преминаване на изпита, след името си ще можете да изписвате инициалите DipIFR.

БПП Профешънал Едюкейшън ЕООД е одобрена от АССА обучителна организация и единственият издател на учебни материали в света удостоен с най-високия платинен статус от АССА.

Учебната подготвителна програма за АССА Дипломата по МСФО, която БПП предлага в България е с продължителност 8 дни разделени в четири фази, цената на участник е 1199 евро без ДДС. Всеки, който се регистрира до 31.1.2014г. може да се възползва от 5% отстъпка от цената.


Изтеглете нашата брошура и се запознайте със съдържанието на модулите от учебната програма за АССА Дипломата по МСФО.

За повече информация, моля свържете се с нас на:
тел 02/ 960 79 18 или пишете на MariaBankova@bpp.com.


Публикацията е рекламна.