Безплатен номер на МТСП за консултации 0800 88 001

Съобщение от стартовата страница на сайта на МТСП:

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Вие имате възможност да получите бърза и изчерпателна информация по въпроси, отнасящи се до дейностите и политиките на Министерството на труда и социалната политика и на агенциите – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика.

Звънете  на безплатния телефон

800 88 001
-   за консултации в областта на:
•   социалните помощи
•   социалните услуги за възрастни
•   интеграцията на хората с увреждания
•   заетостта и безработицата
•   трудовото право и общественото осигуряване
•   безопасността и здравето при работа
•   европейското социално право и международните трудови спогодби
•   подкрепата за детето и семейството
•   свободното движение на работници, миграция и интеграция
•   социални схеми по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”
•   програми, проекти и мерки, финансирани от държавния бюджет.

-   за сигнали  и оплаквания по осъществяването на предлаганите над сто услуги от агенциите и МТСП. Получените сигнали ще предоставим за проверка на компетентната администрация към министъра на труда и социалната политика.

Гарантираме точни и ясни отговори, за кратко време - всеки ден, включително събота и неделя, от 8.00 до 20.00 часа.

Разчитайте на нас, младия екип на Центъра за обаждания (кол центъра) на МТСП! Очакваме Ви!

http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/pismo_m-P1.doc