ВИДЕО: Регулиране на слабата капитализация

<a href="http://youtu.be/4FkwVLfn0ac" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/4FkwVLfn0ac</a>