Връщат ДДС за леки коли със задна дата и Проект ППЗДДС 2013

Връщат ДДС за леки коли със задна дата
Фирмите ще си възстановяват данъка само частично. Таксиметровите фирми са едни от тези, които могат да се възползват от връщането на ДДС със задна дата.

ДАРИНА КАХРАМАНОВА
28.01.2013


Фирмите, които са купили леки коли преди години, но не са се възползвали от правото си на данъчен кредит, ще могат да го направят сега. Компаниите ще могат да си възстановят ДДС, ако са променили предназначението на автомобилите и те вече се използват за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, рент-а-кар, куриерски услуги и за учебните коли. Не трябва да са минали и повече от 5 години от покупката на автомобила. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за ДДС, публикувани на сайта на Министерството на финансите.

Бизнесът обаче ще може да си възстанови платения данък само частично. „Нормално е сумата да е по-малка заради амортизацията" коментираха от Националната агенция за приходите (НАП). В този случай данъчният кредит с право на приспадане се определя по специална формула. Той се получава, като размерът на начисления данък при покупката на колата се умножи по една пета и след това по броя на годините от промяна на предназначението на автомобила, без годината, в която това е направено, до изтичане на 5-годишния срок от придобиването му.

Например ако една кола струва 9000 лв., начисленият ДДС е в размер на 1800 лв. Ако обаче от промяната на предназначението на колата до изтичане на 5-годишния срок от купуването є са минали 4 години, фирмата ще може да си възстанови 1440 лв. от платеното ДДС.

Доскоро лицата, регистрирани по Закона за ДДС, нямаха право да си приспадат данъчен кредит за леки автомобили, освен ако не ги използват за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, рент-а-кар, куриерски услуги и за учебните коли.

От 1 януари 2013 г. обаче влезнаха промени в закона, които позволяват ДДС да се възстановява частично със задна дата. Предишни години фирмите можеха да си възстановяват данъка само за коли с 6+1 места или 1+1. Това са товарни автомобили, ползвани от компаниите.
От началото на годината влизат още промени, свързани с възстановяването на ДДС, от които се очаква да раздвижат пазара на леки коли.

Вече фирмите имат право да ползват данъчен кредит за вноските, които дължат по оперативен лизинг. Това важи и за разходите при експлоатация на автомобилите. Така бизнесът ще може да пести 20% ДДС върху наема на колата, горивото, ремонтите, резервните части и всичко около ползването и поддръжката є. Тези плащания вече се признават като разход за дейността на фирмите и съответно за тях може да се ползва данъчен кредит.

Връща се и една стара възможност отпреди 2007 г. Тя позволява на фирмите да си регистрират транспортни дружества, чрез които всички коли и разходите по тях в групата ще ползват данъчен кредит.

Въвеждат облекчения при обработването на фактури

При доставки приемането на фактури от получателя в писмена форма или чрез мълчаливо съгласие вече се третира равнозначно. Това предвижда проект за промени на Правилника за прилагане на Закона за ДДС. Чрез него се предлагат облекчения и за случаите, в които клиентите издават фактури от името и за сметка на доставчика. Става въпрос за т.нар. самофактуриране, когато доставчикът и получателят се намират в България. Предвижда се доставчикът изрично да приема издадените при тези условия фактури след предварително споразумение. Той ще бъде задължен да уведомява НАП за направените споразумения в 7-дневен срок от сключването им. При прекратяването им се дава срок от 3 дни.

Източник: http://www.monitor.bg/article?id=371014